top of page

Bitdefender ohlásil akvizíciu spoločnosti Horangi Cyber Security

Updated: Nov 27, 2023

Bitdefender ohlásil akvizíciu spoločnosti Horangi Cyber Security za účelom rozšírenia svojej platformy GravityZone pre jednotnú analýzu rizík a zabezpečenia.


28. JÚNA 2023


Akvizícia rozšíri portfólio produktov a služieb Bitdefender o správu zabezpečenia cloudovej infraštruktúry a služby bezpečnostného poradenstva


BUKUREŠŤ, Rumunsko a SANTA CLARA, Kalifornia - Spoločnosť Bitdefender, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dnes oznámila, že sa dohodla na akvizícii singapurskej spoločnosti Horangi Cyber Security, aby pokryla rastúci dopyt po pokročilej a zjednodušenej správe kybernetickej bezpečnosti, zabezpečovaní zhody s právnymi predpismi a riadení multicloudových prostredí.


Organizácie stále intenzívnejšie zavádzajú cloudové prostredia a preto sa stretávajú so správou tisícov konfiguračných nastavení, oprávnení a identít, ktoré im prináša mnoho poskytovateľov cloudových služieb. Podľa spoločnosti Gartner® sú "chybne nakonfigurované cloudové prostriedky aj naďalej hlavným dôvodom únikov dát súvisiacich s cloudom." [1] Jednotný systém dohľadu a kontroly nad viacerými hybridnými cloudovými prostrediami zjednodušuje organizáciám aplikáciu správy konfigurácie a uplatňovanie princípu minimálnych oprávnení.


Touto akvizíciou Bitdefender začlení funkcie Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) a Cloud Security Posture Management (CSPM) spoločnosti Horangi do jednotnej platformy Bitdefender GravityZone pre analýzu rizík a zabezpečenia, čím rozšíri špičkové funkcie Bitdefender v oblasti prevencie, ochrany, detekcie na hrozby, o clearové funkcie pre zabezpečenie súladu s legislatívou a riadenia bezpečnosti.


S potešením oznamujeme náš zámer vykonať akvizíciu spoločnosti Horangi Cyber Security, ktorá predstavuje strategický krok, ktorý posilní naše možnosti analýzy rizík, detekcie hrozieb a reakcie na ne

v cloude a doplní našu platformu GravityZone, aby sme pomohli firemným zákazníkom v boji proti rozvíjajúcim sa kybernetickým bezpečnostným hrozbám, pretože plocha útokov rastie,“ povedal Florin Talpes, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Bitdefender. "Pripojenie spoločnosti Horangi je významným míľnikom v realizácii našej produktovej stratégie a je v súlade s naším poslaním stať sa najdôveryhodnejšou platformou kybernetickej bezpečnosti na svete.


Spoločnosť Horangi Cyber Security bola založená v roku 2016. Jej vlajková loď, platforma Horangi Warden, je cloudové riešenie, ktoré zabezpečuje kritické cloudové infraštruktúry pre stovky podnikových organizácií na všetkých hlavných verejných cloudových platformách vrátane AWS, Azure a Google Cloud.


Táto akvizícia predstavuje strategické partnerstvo, založené na spoločných hodnotách, záväzku

k inováciám a vízii do budúcnosti," uviedol Paul Hadjy, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Horangi Cyber Security. "Spoločnosť Horangi sa zamerala na poskytovanie špičkových podnikových produktov svojim klientom vďaka najlepším poradenským službám v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo svojej triede a to prostredníctvom svojej kľúčovej cloudovej bezpečnostnej platformy Warden. Vďaka využitiu širokého portfólia kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Bitdefender môžu naši zákazníci očakávať ešte vyššiu úroveň služieb , zrýchlené tempo inovácií a výnimočné výsledky v oblasti kybernetickej bezpečnosti v cloude aj mimo neho.


Okrem riešenia Warden vyvinula spoločnosť Horangi špičkové poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti s akreditáciou CREST, ktoré nepretržite udržujú globálnych zákazníkov v súlade s legislatívou a v bezpečí pred pokročilými hrozbami. Pridanie služieb Bitdefender MDR je dôležitým a užitočným rozšírením týchto služieb, " dodal Hadjy.


Spoločnosť Horangi Cyber Security bola niekoľkokrát ocenená spoločnosťou Gartner. Naposledy bola

v tomto roku ocenená ako Representative Vendor v správe Gartner "Market Guide pre Continuous Compliance Automation Tools in DevOps"[2], navyše bola Horangi (Warden) ocenená v správe Gartner "How to Select DevSecOps Tools for Secure Software Delivery .[3] Horangi Cyber Security bola tiež ocenená ako Sample Provider spoločnosťou Gartner v roku 2022 v správe "Emerging Tech: CIEM Is Required for Cloud Security and IAM Providers to Compete". [4]


V správe na rok 2023 spoločnosť Gartner uviedla, že "CSPM sa bežne kupuje ako súčasť platformy

na ochranu cloudových aplikácií (CNAPP), ktorá zahŕňa širšie funkcie zabezpečenia cloudu, ako je platforma na ochranu cloudovej pracovnej záťaže (CWPP), správa oprávnení cloudovej infraštruktúry (CIEM), správa bezpečnostného postoja Kubernetes (KSPM), cloudová detekcia a reakcia (CDR)." [5]


Podrobnosti o transakcii

Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá po splnení obvyklých podmienok. Podmienky transakcie neboli zverejnené.


[1]Gartner, Solution Criteria for Cloud Security Posture Management (CSPM), May 2023

[2]Gartner, Market Guide for Continuous Compliance Automation Tools in DevOps, Feb 2023

[3]Gartner, How to Select DevSecOps Tools for Secure Software Delivery, Jan 2023

[4]Gartner, Emerging Tech: CIEM Is Required for Cloud Security and IAM Providers to Compete, July 2022

[5]Gartner Solution Criteria for Cloud Security Posture Management (CSPM) ), May 2023


Gartner® je registrovanou ochrannou známkou a značkou služieb spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a na ďalších miestach a je tu použitá na základe súhlasu. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Gartner neschvaľuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu zobrazenú vo svojich výskumných publikáciách, a neodporúča užívateľom technológií, aby si vyberali iba dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Publikácie o výskumoch spoločnosti Gartner sa skladajú z názorov výskumnej organizácie Gartner, a nemali by byť považované za vyhlásenie o faktoch. Spoločnosť Gartner sa zrieka všetkých záruk, či už vyjadrených alebo predpokladaných, týkajúcich sa tohto výskumu, vrátane záruk týkajúcich sa predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel.
9 views0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page