top of page

Bitdefender predstavuje GravityZone Integrity Monitoring na posilnenie kybernetickej bezpečnosti

Pokročilé možnosti monitorovania súborov, a reakcie na ne, pomáhajú zabezpečiť, aby podniky spĺňali a dodržiavali legislatívne normy a predpisy.


15. NOVEMBRA 2022

BUKUREŠŤ, Rumunsko a SANTA CLARA, Kalifornia - Spoločnosť Bitdefender, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dnes predstavila GravityZone Integrity Monitoring, riešenie pre monitoro-vanie integrity, ktoré je navrhnuté tak, aby monitorovalo, upozorňovalo a vykonávalo nápravné opatrenia

v prípade nežiaducich zmien súborov, registrov, adresárov , nainštalovaných aplikácií a eskalácie oprávnenia užívateľov v rámci celej organizácie. Nová služba pomáha organizáciám plniť a udržiavať súlad s regulačnými normami upravujúcimi zabezpečenie dát v ich cloudových aj lokálnych prostrediach.


Bitdefender GravityZone Integrity Monitoring monitoruje, detekuje a opravuje nežiaduce zmeny súborov a zdrojov v rámci celej organizácie, čo umožňuje bezpečnostným tímom rýchlo identifikovať a reagovať na najkritickejšie modifikácie. GravityZone Integrity Monitoring sa ako cloudová služba ľahko nasadzuje a poskytuje komplexné integrované riešenie pre zabezpečenie všetkých pracovných záťaží v akomkoľvek prostredí, bez negatívneho dopadu na výkon. Automatizované a riadené akcie na zmeny, a kategorizácia udalostí, filtrujú tímom zabezpečenia iba najkritickejšie udalosti, aby sa znížila únava z výstrah a aby sa optimizoval výkon.Kľúčové vlastnosti a výhody

Špičkové monitorovanie a nápravné opatrenia -- GravityZone Integrity Monitoring monitoruje a poskytuje odporúčania pre okamžitú reakciu, čo umožňuje bezpečnostným tímom rýchlo reagovať

na incidenty a odstrániť hrozby z prostredia v momente, keď k nim dôjde.


Detailná transparentnosť nad rámec súborov pre splnenie legislatívnych požiadaviek -- GravityZone Integrity Monitoring ponúka transparentnosť a monitorovanie súborov, adresárov, registrov, nainštalovaných aplikácií, služieb, užívateľov, portov a procesov v reálnom čase, čo pomáha stanoviť a udržiavať zhodu dát s predpismi GDPR, HIPAA, SOC 1 a 2 a ďalšími.


Podpora riadenia zmien a rizík -- GravityZone Integrity Monitoring podporuje postupy riadenia zmien a rizík v organizáciách, a umožňuje bezpečnostným tímom identifikovať významné zmeny konfigurácie v reálnom čase, rozlišovať medzi schválenými a neschválenými zmenami a identifikovať možné incidenty integrity.


Zníženie únavy z výstrah a zvýšenie efektivity prevádzky -- Automatizované a riadené reakcie, založené na nastavených pravidlách, zvyšujú efektivitu prevádzky tým, že znižujú preťaženie výstrahami. Bezpečnostné tímy filtrujú kategorizované udalosti, aby mohli rýchlo prechádzať, určovať priority a riešiť najkritickejšie a časovo najvýznamnejšie incidenty.


Odstraňuje rozdiely v bezpečnostných zručnostiach -- GravityZone Integrity Monitoring, ktorý poskytuje automatizované osvedčené postupy a možnosť vytvárať vlastné pravidlá bez nutnosti učiť sa nové skriptovacie jazyky, umožňuje bezpečnostným tímom s rôznymi zručnosťami výrazne zvýšiť efektivitu reakcie na výstrahy.


100% cloudové riešenie -- GravityZone Integrity Monitoring je cloudové riešenie, ktoré sa dá ľahko nasadiť v lokálnych, cloudových alebo virtualizovaných prostrediach, bez dopadu na výkon.Podľa prieskumu spoločnosti Forrester¹ patrí medzi kľúčové požiadavky zákazníkov na riešenie pre ochranu cloudových pracovných záťaží lepšie monitorovanie integrity súborov, zvyšovanie oprávnení a správa zraniteľností. Ako súčasť jednotnej bezpečnostnej platformy GravityZone sa Bitdefender GravityZone Integrity Monitoring bezproblémovo integruje s riešeniami Bitdefender pre detekciu a reakciu na koncové body (EDR) a rozšírenú detekciu a reakciu (XDR), aby organizáciám poskytol komplexné bezpečnostné pokrytie a lepšiu kompatibilitu s právnymi predpismi. p>Dostupnosť

GravityZone Integrity Monitoring je teraz k dispozícii ako doplnková funkcie k akémukoľvek cloudovému riešeniu Bitdefender GravityZone. Ďalšie informácie alebo možnosť nákupu nájdete na stránkach Bitdefender.cz.


[1] Forrester, Andras Cser s Merrittom Maximom, Hailey DiCicco, Peggy Doste "Key Customer Requirements Shaping The Future Of Cloud Workload Security (CWS)", august 2022.

2 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page