top of page

Bitdefender rozširuje partnerstvo s Ferrari v oblasti kybernetickej bezpečnosti


Ferrari, spoločnosť zaoberajúca sa výrobou luxusných automobilov, s legendárnym závodným tímom F1, integruje do svojich prevádzok riešenie Bitdefender Advanced Threat Intelligence, aby mohla rýchlejšie odhaľovať kybernetické hrozby a adekvátne na ne reagovať.Bitdefender, celosvetový líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dnes oznámil, že rozšíril svoje partnerstvo so spoločnosťou Ferrari S.p.A., a poskytuje Bitdefender Advanced Threat Intelligence

pre aktivity firmy po celom svete. Spoločnosť Ferrari S.p.A. integruje Bitdefender Advanced Threat Intelligence do svojho bezpečnostného operačného centra (SOC), aby pomohla bezpečnostným analytikom spoločnosti Ferrari rýchlejšie overovať a triediť výstrahy, zlepšiť vyhľadávanie hrozieb a urýchliť reakciu na incidenty.


Líder v automobilovom priemysle bude môcť využívať služby Bitdefender Operational Intelligence Feeds, ktoré poskytujú úplný kontext hrozieb a indikátory kompromitácie (IoC), týkajúce sa pokročilých trvalých hrozieb (APT), phishingu a podvodov, škodlivých IP adries, domén, URL a súborov , ktoré sa používajú na šírenie nebezpečného malwaru, zneužitie zraniteľností, príkazových a riadiacich serverov (C2) a mnoho ďalšieho.


Bezpečnostní analytici Ferrari tiež získajú prístup k Bitdefender Operational Intelligence API, dotazovacej službe, ktorá poskytuje využiteľné informácie nielen o samotných kybernetických bezpečnostných hrozbách, ale aj kontextové informácie o nich, ako sú aktéri hrozieb, rodiny malwaru, profily obetí (odvetvie, krajiny , platforma), dôveryhodnosť, závažnosť, skóre popularity, zraniteľnosti, exploity a ďalšie.


Nedávny prieskum medzi viac ako 400 IT a bezpečnostnými profesionálmi po celom svete ukázal, že rozšírenie systémov kybernetickej bezpečnosti na viac prostredí (lokálne, cloudové a hybridné) je hlavnou výzvou, ktorej čelí mnoho organizácií. Vďaka včasnejším a presnejším informáciám o hrozbách bude bezpečnostný tím Ferrari schopný rýchlejšie odhaliť malware, podvodné informačné kampane a anomálne správanie a zastaviť tak hrozby skôr, ako preniknú do organizácie alebo sa rozšíria do celého jej distribuovaného prostredia - od kancelárií až po závodnú dráhu, v lokálnom prostredí alebo v cloude.


Bitdefender Advanced Threat Intelligence je založený na rozsiahlej sieti stoviek miliónov senzorov, vrátane globálneho ekosystému OEM (slúžiaceho malým, stredným a veľkým podnikom), ktoré nepretržite zhromažďujú dáta o hrozbách po celom svete. Bitdefender Labs, elitný tím bezpečnostných odborníkov, koreluje dáta do podoby vyvíjajúcich sa objektov hrozieb, zhromažďuje súvisiace známe indikátory kompromitácie (IOC), malware, škodlivé domény a adresy URL a vykonáva hĺbkovú analýzu, aby poskytol rozšírený kontext týchto hrozieb. Výsledkom tejto telemetrie, v spojení s ľudskou a automatickou analýzou, sú stovky novo pridaných hrozieb každú minútu, overovanie miliárd otázok na hrozby denne a menej falošne pozitívnych výsledkov pre bezpečnostné tímy.


Rovnako ako v závodoch F1, sa pri prevencii, odhaľovaní a zastavovaní kybernetických útokov počíta každá sekunda - a pre bezpečnostné operácie a rýchlu reakciu je najdôležitejšie mať relevantné informácie o hrozbách," povedal Florin Talpes, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ. „Sme radi, že môžeme rozšíriť naše partnerstvo s Ferrari a začleniť Bitdefender Advanced Threat Intelligence do bezpečnostných operácií spoločnosti. Toto rozšírenie je založené na našich, už aj tak dobrých výsledkoch, ako partnera tímu Scuderia Ferrari a ako dvaja lídri v našich odboroch budeme spolupracovať, aby sme pomohli Ferrari udržať náskok pred najnovšími kybernetickými bezpečnostnými hrozbami."


Ďalšie informácie o partnerstve spoločností Bitdefender a Scuderia Ferrari nájdete na adrese: https://www.bitdefender.cz/scuderia-ferrari

1 view0 comments

תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page