top of page

Predstavenie zjednotených incidentov: Zjednodušenie EDR a XDR v GravityZoneNová funkcia Bitdefender Unified Incidents zjednodušuje proces identifikácie súvislostí medzi historickými udalosťami a aktuálnymi výstrahami, čím zlepšuje detekciu incidentov a reakciu na ne.


Analýza bezpečnostných incidentov môže byť pre bezpečnostných analytikov vyčerpávajúca. Nutnosť prechádzať rozsiahle dáta z rôznych zdrojov, bez jasných súvislostí, výrazne znižuje dobu reakcie a pravdepodobnosť zastavenia šírenia útoku. S novou funkciou Unified Incidents v rámci GravityZone získavajú administrátori prístup ku konsolidovanej platforme, ktorá zjednodušuje proces analýzy tým, že poskytuje zjednotený pohľad.


Zjednotené incidenty


Zjednotené incidenty konsolidujú všetky incidenty a detekcie do jediného panela. Kedykoľvek je to možné, táto funkcia koreluje incidenty detekcie a reakcie na koncových bodoch (XDR), ktoré pochádzajú zo senzorov. Akonáhle sú incidenty korelované, zostáva iba primárny záznam, čo zjednodušuje proces triedenia a umožňuje odborníkom na zabezpečenie sústrediť sa na tieto zložitejšie incidenty.


Primárny záznam o incidente zahŕňa všetky reakčné akcie, potrebné na zastavenie útoku. V závislosti od typu senzora, administrátori môžu použiť akcie, ako je okrem iného izolácia hostiteľov, začatie núteného obnovenia prihlasovacích údajov, deaktivácia užívateľov alebo odstránenie e-mailov.

GravityZone Incident offers a kompresný pohľad na všetky incidenty.V hlavnej časti incidentov si administrátori môžu upraviť zobrazenie podľa svojich potrieb alebo použiť predvolené zobrazenie. Vylepšené možnosti filtrovania, zahŕňajúce okrem iného parametre, ako sú korelované incidenty, technika Att&ck, IP, SHA256, užívateľské meno, názov súboru, e-mailová adresa, adresa URL a cesta k procesu, umožňujú správcom efektívne upresňovať a efektívnejšie spravovať bezpečnostné incidenty .

In GravityZone Incident, bezpečnostné tímy môžu prehliadať incidenty pomocou parametrov filtrov.Administrátor môže skopírovať odkaz na incidenty, čo uľahčuje bezproblémové zdieľanie incidentov medzi tímami SOC.


Výberom ID korelovaného incidentu v sekcii incidentov, bude administrátor presmerovaný na graf, zobrazujúci korelovaný incident. Táto časť môže obsahovať viac súvisiacich incidentov, ktoré spolu tvoria celý útok, pričom ich počet sa môže líšiť v závislosti od jeho zložitosti.


GravityZone Incident Graph poskytuje informácie o všetkých podrobnostiach, vrátane výstrah, vyšetrovaní a nápravných opatrení.Pri analýze incidentov môžu bezpečnostní špecialisti prezerať udalosti a výstrahy pomocou ponuky Zobraziť udalosti (View Events) a menu Výstrahy (Alerts). To umožňuje historické vyhľadávanie s automaticky preddefinovaným dotazom, na základe vybraných aktívnych incidentov, čo uľahčuje budúce vyšetrovanie.


GravityZone Historical Search s preddefinovanou otázkouZhrnutie


Zjednotené incidenty v GravityZone novo definujú správu incidentov. Umožňuje bezpečnostným analytikom integrovaný a zjednodušený prístup, ktorý im umožňuje rýchlo identifikovať vzorce a súvislosti, pohotovo reagovať a zvýšiť celkovú schopnosť proaktívne zabrániť šíreniu potenciálnych útokov. Znamená to kľúčový krok vpred v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zladenia technológie s dynamickými potrebami moderných bezpečnostných prostredí.


 

Váhate, či je pre Vašu organizáciu alebo firmu Bitdefender riešenie to pravé? Naši experti Vám radi poradia, stačí si rezervovať konzultáciu prostredníctvom nášho formulára.3 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page