top of page

Spoločnosť Bitdefender bola ocenená v rámci 2022 Gartner® Hype Cycle™ for Endpoint Security
Gartner® Hype Cycle™ 2022 for Endpoint Security " predstavuje najvýznamnejšie inovácie v oblasti zabezpečenia koncových bodov, ktoré by mali vedúci pracovníci v oblasti bezpečnosti prijať a zaviesť." * S potešením oznamujeme, že spoločnosť Gartner® ocenila Bitdefender vo svojom Hype Cycle™ for Endpoint Security za XDR, EDR a EPP.


V súčasnom prostredí neustále sa vyvíjajúcich hrozieb a ťažkostí s hľadaním nových zamestnancov, neustálym školením a udržaním špičkových odborníkov, táto správa ukazuje, čo by vedúci pracovníci mali zohľadniť pri riešení náročných úloh.


Nižšie si môžete stiahnuť bezplatnú kópiu tejto správy, ktorá vám pomôže pochopiť hlavné zmeny, ktoré možno očakávať v oblasti dynamického zabezpečenia koncových bodov. Prečítajte si ju a dozviete sa, ktoré technológie dnes dosiahli široké nasadenie, aby sa stali nevyhnutnou súčasťou vybavenia každej organizácie, a aké technológie s najväčším dopadom na zabezpečenie koncových bodov sa očakávajú

v nasledujúcich 2-5 rokoch.


Inovácie v oblasti zabezpečenia koncových bodov sa zameriavajú na lepšiu a automatizovanejšiu prevenciu, detekciu a nápravu hrozieb, a smerujú k rozšírenej detekcii a reakcii (XDR), aby bolo možné korelovať dátové body a telemetriu z riešení, ako sú koncový bod, sieť, web, e-mail a identita.V kategóriách sledovaných spoločnosťou Gartner v rámci Gartner® Hype Cycle™ 2022 for Endpoint Security je Bitdefender oceňovaný v kategóriách eXtended Detection and Response (XDR), Endpoint Detection and Response (EDR) a Endpoint Protection Platform.


Veríme, že si zákazníci vyberajú platformu Bitdefender GravityZone XDR na zabezpečenie celej siete, vrátane cloudu, zariadení a identít, pre jej široký záber a jednoduché použitie v rámci jednej platformy. 

Spoločnosť Gartner neschvaľuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu, ktoré sú zobrazené v jej odborných publikáciách a neodporúča užívateľom technológií, aby si vyberali iba dodávateľov s naj-vyšším hodnotením alebo iným označením. Publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumných pracovníkov spoločnosti Gartner a nemali by byť považované za konštatovanie faktov. Spoločnosť Gartner sa zrieka všetkých záruk, či už vyjadrených alebo predpokladaných, týkajúcich sa tohto prieskumu, vrátane akýchkoľvek záruk týkajúcich sa predaja alebo vhodnosti na určitý účel.


GARTNER a Hype Cycle sú registrované ochranné známky a servisné značky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a na medzinárodnej úrovni, a sú tu použité so súhlasom. Všetky práva vyhradené.


Tento graf bol zverejnený spoločnosťou Gartner, Inc. ako súčasť rozsiahlejšieho analytického dokumentu, a mal by byť hodnotený v kontexte celého dokumentu. Dokument spoločnosti Gartner je

k dispozícii na vyžiadanie u spoločnosti Bitdefender.

6 views0 comments

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page