top of page
Cybersecurity Partner Ferrari-7.jpg

Cybersecurity
Partner Ferrari

Bitdefender podporuje Ferrari prostredníctvom Advanced Threat Intelligence, ktorá zlepšuje detekciu a reakciu na kybernetické hrozby

Partnerstvo založené
na dôvere a inováciách - Bitdefender podporuje spoločnosť Ferrari pomocou technológie Advanced Threat Intelligence, ktorá zlepšuje detekciu a reakciu na kybernetické hrozby.

Tlak na udržanie kroku s vyvíjajúcim sa globálnym prostredím kybernetických hrozieb je vysoký. Spoločnosť Ferrari integrovala do svojich operácií riešenie Bitdefender Advanced Threat Intelligence, aby mohla rýchlejšie odhaľovať kybernetické hrozby a reagovať na ne vďaka prístupu

k najaktuálnejším a najpresnejším informáciám o hrozbách.

"Podobne ako pri závodoch F1, aj pri prevencii a zastavení kybernetických útokov záleží na každej sekunde. Pre moderné tímy bezpečnostných operácií sú rozhodujúce aktuálne informácie o hrozbách, ktoré umožňujú získať lepší prehľad o situácii a urýchliť reakciu. Vzhľadom k tomu, že rozširujeme naše partnerstvo so spoločnosťou Ferrari a pomáhame jej chrániť jej najdôležitejšie informácie, tešíme sa, že budeme dôveryhodným spojencom spoločnosti Ferrari a jejho tímu kybernetickej bezpečnosti v pokračujúcom boji proti kybernetickej kriminalite."
 

Florin Talpes

Co-founder and Chief Executive Officer, Bitdefender

Cybersecurity Partner Ferrari-5.jpg

"Bitdefender Threat Intelligence nám pomáha s náročnou úlohou odhaľovať a predchádzať skrytým hrozbám, aby sme na ne mohli rýchlejšie reagovať a tiež zvyšuje naše povedomie o taktikách, používaných útočníkmi."
 

Luca Pierro

Head of Cybersecurity, Ferrari

"Pokiaľ ide o našich partnerov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, hľadáme takých, ktorí sa venujú inováciám a sú na špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby boli pripravení čeliť výzvam. V spolupráci so spoločnosťou Bitdefender vidíme, že existujú všetky predpoklady pre silný a kooperatívny vzťah a budeme sa spoliehať na skúsenosti, profesionalitu a spoľahlivé nástroje Bitdefender, ktoré posilnia stratégiu kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Ferrari."

Silvia Gabrielli

Chief Digital & Data Officer, Ferrari

Cybersecurity Partner Ferrari-6.jpg
bottom of page