top of page

GravityZone Full Disk Encryption

blue-shape-header.png

GravityZone Full Disk Encryption je natívny, osvedčený šifrovací modul, ktorý je možné pridať
k akémukoľvek riešeniu zabezpečenia koncových bodov spoločnosti Bitdefender, aby boli vaše firemné dáta v bezpečí a znížilo sa riziko straty alebo krádeže dát.

Komplexná ochrana dát a dodržiavanie právnych noriem

overview_660X371.jpg

GravityZone Full Disk Encryption šifruje bootovacie aj non-boot zväzky na pevných diskoch, stolných a prenosných počítačoch, a umožňuje jednoduchú vzdialenú správu šifrovacích kľúčov. Poskytuje centralizovanú správu natívnych mechanizmov šifrovania zariadení, poskytovaných systémami Windows (BitLocker) a Mac (FileVault a nástroj príkazového riadka diskutíl), aby bola zaistená optimálna kompatibilita a výkon.

Přehled
Bitdefender GravityZone Full Disk Encryption (FDE)-6.png
Dosiahnutie súladu s predpismi
Zaisťuje dodržiavanie bezpečnostných štandardov pre dáta v pokojovej fáze pre dôležité predpisy, ako sú GDPR, HIPAA, PCI DSS a ďalšie. Poskytuje reporty špecifické pre šifrovanie, ktoré pomáhajú preukázať zhodu na účely auditu.
Bitdefender GravityZone Full Disk Encryption (FDE)-7.png
Ochrana dôverných dát
Plne šifruje pevný disk každého koncového zariadenia a znižuje riziko náhodnej straty alebo krádeže dát.
Bitdefender GravityZone Full Disk Encryption (FDE)-8.png
Integrovaná, centralizovaná správa
Ľahko použiteľná správa šifrovania je k dispozícii z rovnakej centralizovanej cloudovej alebo lokálnej konzoly, ktorú používate na riešenie zabezpečenia koncových bodov GravityZone.
Vlastnosti

Vlastnosti & výhody

Natívne, overené šifrovanie

GravityZone Full Disk Encryption využíva natívne šifrovacie mechanizmy poskytované systémami Windows (BitLocker) a Mac (FileVault a nástroj príkazového riadka diskutíl) na zabezpečenie kompatibility a výkonu. Nie je potrebné nasadzovať žiadneho ďalšieho agenta ani inštalovať server pre správu kľúčov. Špecifické reporty o šifrovaní poskytujú prehľad a kontrolu a pomáhajú tak potvrdiť súlad s právnou legislatívou.
featuresbenefits_1_630x380.jpg
featuresbenefits_2_630x380.jpg

Jednotná konzola pre správu zabezpečenia koncových bodov a šifrovania

Riadiace centrum GravityZone poskytuje jedinú centralizovanú konzolu nielen na ochranu všetkých koncových bodov pred škodlivým softvérom a cielenými útokmi, ale aj na podávanie správ o dodržiavaní predpisov a obnovu šifrovacích kľúčov. Jednoduchosť a jednoduchosť správy umožňuje pracovníkom zabezpečenia sústrediť sa a pracovať efektívnejšie.

Vynútené overovanie pred spustením systému

Overovanie pred spustením zabraňuje čítaniu čohokoľvek z pevného disku, napríklad operačného systému, kým používateľ heslom nepotvrdí, že má správne prihlasovacie údaje. Tým je zaručené bezpečné prostredie, odolné proti neoprávnenej manipulácii mimo operačného systému, ako dôveryhodná vrstva overovania.
featuresbenefits_3_630x380.jpg

Technológia

GravityZone Full Disk Encryption je voliteľný doplnok integrovanej bezpečnostnej platformy GravityZone spoločnosti Bitdefender. Naša oceňovaná bezpečnostná platforma zjednocuje zabezpečenie, prevenciu, detekciu, reakciu a služby naprieč všetkými koncovými bodmi, sieťami, emailami a cloudovými platformami.

Bitdefender-Full-Disk-Encryption-funkce.png
Technologie
Proč Bitefener
Ocenenia v odbore

Bitdefender je častým držiteľom odborových ocenení a je nezávislými testovacími organizáciami a odborovými analytickými firmami uznávaný ako líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

case-study-fde.jpg
uvozovky.png
"Vďaka funkcii šifrovania celého disku je možné šifrovacie kľúče nástroja BitLocker jednoducho spravovať z konzoly GravityZone. Pre ľudí pracujúcich z domu je kvôli COVID-19 užitočné, že môžeme vzdialene spravovať blokovanie a odblokovanie šifrovacích zariadení. GravityZone poskytuje dôležitú vrstvu ochrany a zabezpečenia vlastných dát a duševného vlastníctva našich klientov, uložených na pracovných staniciach."

Mathieu Barré

IT Manager, Mews Partners

FAQ
FAQ
Zdroje

Staňte sa kyberneticky odolnejšou firmou 
ešte dnes

Sme tu na to, aby sme Vám pomohli vybrať čo najvhodnejšie riešenie pre Vašu firmu alebo organizáciu.
Become a more cyber resilient business today-2.png
Become a more cyber resilient business today.png
bottom of page