top of page
Ultra-header-bg.jpg

GravityZone Business Security Enterprise

Dokonalé riešenie ochrany koncových bodov: pokročilá prevencia, rozšírená detekcia, účinná reakcia a analýza rizík. Navrhnuté tak, aby riešilo celý životný cyklus hrozieb.

Jednotná prevencia, rozšírená detekcia, reakcia a analýza rizík pre každú organizáciu

overview_660X371.jpg

GravityZone Business Security Enterprise (pôvodne známa ako GravityZone Ultra) kombinuje celosvetovo najúčinnejšiu platformu na ochranu koncových bodov s funkciami detekcie a reakcie na koncových bodoch (EDR), ktoré vám pomôžu chrániť infraštruktúru koncových bodov (pracovných staníc, serverov a kontajnerov) v celom životnom cykle hrozieb a to s vysokou účinnosťou a efektivitou.

Korelácia udalostí naprieč koncovými bodmi posúva detekciu a vizualizáciu hrozieb na úplne novú úroveň a kombinuje tak podrobný a bohatý bezpečnostný kontext EDR s analýzou celej infraštruktúry XDR (eXtended Detection and Response).

Vďaka integrovanej analýze rizík (pre koncové zariadenia a riziká generované užívateľmi) a integrácii inovácií v oblasti zabezpečenia, minimalizujeme útočný povrch koncového zariadenia, čo útočníkom sťažuje prístup do systému.

Bitdefender GravityZone Ultra Security Suite - EPP & EDR platform-4.png
Najúčinnejšia ochrana koncových bodov na svete
GravityZone zjednocuje technológie EDR, Risk Analytics a Hardening do jednej konzoly s jediným agentom, a využíva 30 vrstiev pokročilých techník na úspešné zastavenie útokov v celom životnom cykle hrozieb, od prvého kontaktu, cez prípadné preniknutie, perzistenciu, až po škodlivé aktivity.
Bitdefender GravityZone Ultra Security Suite - EPP & EDR platform-5.png
Technológia Endpoint Detection and Response (EDR)
Nové EDR Bitdefendra rozširuje možnosti analýzy EDR a korelácie udalostí za hranice jedného koncového bodu, aby vám pomohol efektívnejšie riešiť komplexné kybernetické útoky, zahŕňajúce viac koncových bodov. Detekcia a reakcia naprieč koncovými bodmi vám jedinečným spôsobom poskytuje vizualizácie hrozieb na úrovni organizácie, takže sa môžete zamerať na vyšetrovanie a efektívnejšie reagovať.
Bitdefender GravityZone Ultra Security Suite - EPP & EDR platform-6.png
Hardening založený na analýze rizík
Mechanizmus analýzy rizík Bitdefendra priebežne vyhodnocuje chybné konfigurácie zabezpečenia koncových bodov a správania užívateľov a poskytuje prehľadný zoznam priorít pre posilnenie úrovne zabezpečenia.
Vlastnosti a výhody

Vlastnosti & výhody

Korelácia naprieč koncovými bodmi

Táto technológia korelácie naprieč koncovými bodmi posúva detekciu a vizualizáciu hrozieb na novú úroveň tým, že využíva funkcie XDR na detekciu pokročilých útokov naprieč rôznymi koncovými bodmi v hybridných infraštruktúrach (pracovné stanice, servery a kontajnery s rôznymi operačnými systémami).
featuresbenefits_1_630x380 (1).jpg
featuresbenefits_2_630x380 (1).jpg

Pokročilé možnosti prevencie

Vďaka pokročilým funkciám prevencie, vrátane detekcie anomálií a ochrany proti zneužitiu, blokuje GravityZone Business Security Enterprise sofistikované hrozby v počiatočných fázach útočného reťazca. Vylepšenia detekcie pred spustením a EDR, ktoré bránia útočníkom v napadnutí vášho systému, odhaľujú a blokujú anomálne správanie na základe zistenia jeho pravdepodobnosti.

Vyšetrovanie incidentov a reakcie na ne s nízkymi režijnými nákladmi

Rýchle triedenie výstrah a vyšetrovanie incidentov v GravityZone Business Security Enterprise pomocou časovej osi útoku a výstupu zo sandboxu. Umožnite tímom na riešenie incidentov rýchlo reagovať a zastaviť prebiehajúce útoky jediným kliknutím myši.
featuresbenefits_3_630x380 (1).jpg
featuresbenefits_4_630x380 (1).jpg

Integrovaná analýza ľudských rizík a rizík koncových bodov

Priebežne analyzujte riziká pomocou stoviek faktorov, odstráňte riziká konfigurácie všetkých koncových bodov, určite priority a automaticky povoľte akcie na ich zabezpečenie. Identifikujte správanie používateľov, ktoré predstavuje bezpečnostné riziko pre vašu organizáciu, vrátane prihlasovania k nezabezpečeným webovým stránkam, zlej správe hesiel a používania napadnutých USB.

Moderná prevencia a detekcia novej generácie s automatickou nápravou

Najlepší preventívny balíček na svete a možnosti detekcie, založené na správaní pri spúšťaní, zabraňujú spusteniu pokročilých hrozieb v podnikovej infraštruktúre. Hneď ako je aktívna hrozba detekovaná, spustí sa automatická reakcia pre zablokovanie ďalšieho poškodenia alebo bočného pohybu.
featuresbenefits_8_630x380.jpg
featuresbenefits_5_630x380.jpg

Obrana proti sieťovým útokom

Odhaľte a zabráňte útokom na zraniteľné miesta siete, vrátane útokov hrubou silou, krádežou hesiel a bočného pohybu skôr, ako môžu byť vykonané. Obrana proti sieťovým útokom slúži aj ako dôležitý zdroj informácií pre koreláciu incidentov EDR.

Pokrytie naprieč platformami a integrácia rozhrania API tretích strán

Zaisťuje konzistentné zabezpečenie všetkých koncových podnikových bodov so systémami Windows, Linux alebo Mac vo fyzickej, virtualizovanej alebo cloudovej infraštruktúre. Podporuje integráciu s už existujúcimi nástrojmi pre bezpečnostné operácie, vrátane Splunku a je optimalizovaný pre technológie dátových centier, vrátane všetkých hlavných hypervízorov.
featuresbenefits_6_630x380 (1).jpg
featuresbenefits_7_630x380.jpg

Viacvrstvová ochrana

Technológie bez signatúr, vrátane pokročilého miestneho a cloudového strojového učenia, analýzy správania, integrovaného sandboxu a zabezpečenia zariadení, fungujú ako vysoko účinná vrstvená ochrana proti sofistikovaným hrozbám.
Technológia & Architektúra
Platforma vrstvenej ochrany koncových bodov novej generácie spoločnosti Bitdefender využíva adaptívnu vrstvenú architektúru, ktorá zahŕňa kontrolu koncových bodov, prevenciu, detekciu, nápravu a vizualizáciu.
dots.png

Detekcia a reakcia

challengesandsolutions_1_742x418.jpg
- Rozšírená detekcia a reakcia presne ukazujú, ako potenciálna hrozba funguje a aký je jej kontext
v prostredí.

- Techniky útoku MITRE a indikátory kompromitácie poskytujú aktuálne informácie o pomenovaných hrozbách a ďalšom malware, ktorý môže byť súčasťou útoku.

- Zrozumiteľní vizuálni sprievodcovia zvýrazňujú kritické cesty útoku, čím znižujú záťaž pracovníkov IT.

- Integrované odporúčania pre reakciu uvádzajú kroky na nápravu alebo obmedzenie plochy útoku.

Analýza koncových bodov a ľudských rizík

challengesandsolutions_2_742x418.jpg
- Celopodnikový dashboard s prehľadom rizík

- Vyhodnocujte prioritizované chybné konfigurácie, aplikácie a zraniteľnosti, vytvorené používateľmi v celom portfóliu koncových bodov vašej organizácie.

- Získajte prehľad o rizikách pre servery a zariadenia koncových užívateľov a prezrite si najviac zraniteľné koncové body a užívateľov.

- Zamerajte sa na chybné konfigurácie, zraniteľné aplikácie, riziká správania užívateľov, jednotlivé zariadenia a užívateľov a opravte chybné konfigurácie alebo zaplátajte zraniteľné miesta.

Prevencia a potlačenie hrozieb

challengesandsolutions_3_742x418.jpg
Bezkonkurenčná kombinácia obranných prvkov GravityZone je zabudovaná do bezpečnostnej platformy GravityZone na niekoľkých úrovniach a ďaleko prevyšuje konkurenčné bezpečnostné riešenie.

- Viac vrstiev blokovania koncových bodov a siete, pred spustením a pri otvorení, na základe súborov a bez súborov.

- Viac vrstiev detekcie kontroly procesov, monitorovanie registrov, kontrola kódu, Hyper Detect

- Viac úrovní obnovy, účinná obnova z lokálneho počítača, vzdialeného systému alebo incidentu EDR.

- Adaptívna pokročilá ochrana proti zneužitiu, adaptívna heuristika, laditeľné strojové učenie

- Zálohovanie odolné proti neoprávnenej manipulácii pre oslabenie agresívnych útokov ransomwaru

- Blokovanie útokov ransomware na diaľku blokuje vzdialené a sieťové útoky ransomware a zaraďuje IP adresy útočníkov na čiernu listinu

- Čistenie v rámci celého podniku ukončuje procesy na diaľku, jednoduchá globálna karanténa a odstraňovanie súborov
Technologie & Architektura

Vrstvy zabezpečenia GravityZone Business Security Enterprise

Proč tento produkt?
Bitdefender-ultra-funkce.png
Ocenenia v odbore

Spoločnosť Bitdefender je nezávislými testovacími organizáciami, odborovými analytickými firmami a médiami považovaná za špičku v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

case-study-fde.jpg
uvozovky.png
GravityZone Ultra je ďalším krokom v oblasti zaistenia bezpečnosti. EDR spresňuje detekciu a poskytuje spoľahlivé podklady na to, čo sa deje v koncovom bode. To nám pomáha rozhodnúť, ako reagovať – či umiestniť súbory do karantény, uzamknúť alebo odstrániť.

Lance Harris

Chief Information Security Officer, Esurance

FAQ

FAQ

Zdroje

Staňte sa kyberneticky odolnejšou firmou 
ešte dnes

Sme tu na to, aby sme Vám pomohli vybrať čo najvhodnejšie riešenie pre Vašu firmu alebo organizáciu.
Become a more cyber resilient business today-2.png
Become a more cyber resilient business today.png
bottom of page