top of page
blue-shape-header.png

GravityZone Security for Mobile

GravityZone Security for Mobile

Buďte o krok vpred pred mobilnými hrozbami vďaka nášmu riešeniu mobilného zabezpečenia. Pre iOS, Android a ChromeOS.

Eliminácia zraniteľností pomocou automatického zaplátania

bitdefender-mobile-overview-mobi.png

Vzrastajúca závislosť zamestnancov aj celých organizácií na mobilných zariadeniach, ako sú inteligentné telefóny a tablety, spôsobila revolúciu v konektivite a pracovných postupoch. Vďaka širokému rozšíreniu mobilných zariadení na pracovisku, môžu zamestnanci pristupovať k citlivým dátam a podnikovým systémom rovnako ľahko, ako zo stolných počítačov v kancelárii, čo predstavuje významné riziko pre dáta zákazníkov, duševné vlastníctvo aj kľúčové systémy.

GravityZone Security for Mobile zaisťuje bezpečný prístup k firemným dátam a chráni firemné zariadenia aj zariadenia BYOD pred modernými vektormi útokov, vrátane útokov typu zero-day, phishingu a sieťových útokov, pomocou detekcie známych i neznámych hrozieb.

Bitdefender_threat_protection.png
Ochrana proti hrozbám
Vysoko výkonné technológie strojového učenia detekujú a chránia pred známymi i neznámymi hrozbami, vrátane útokov typu zero-day, phishingu a sieťových útokov.
Bitdefender_Universal_Coverage.png
Dosiahnutie súladu
s predpismi
Vyvažuje ochranu osobných údajov so zabezpečením, aby bol dosiahnutý súlad s platnými legislatívnymi predpismi GDPR, PCI, HIPAA atď.
Bitdefender_Multiplatform.png
Podpora BYOD/hybridných & vzdialených pracovísk
Chráni firemné zariadenia a/alebo zariadenia, ktoré si môžete do firmy sami priniesť (BYOD), pred pokročilými perzistentnými hrozbami v podobe phishingových útokov na zariadenia, siete a aplikácie.
Vlastnosti a výhody

Vlastnosti & výhody

Ochrana aplikácií, webov, sietí a zariadení

GravityZone Security for Mobile využíva technológiu strojového učenia priamo v zariadení na detekciu známych i neznámych hrozieb sledovaním správania mobilných zariadení, presnej identifikácii aplikácií podobných malwaru, anomálnej sieťovej prevádzky a phishingových útokov a zaistenie ochrany aj v prípade, že je koncové zariadenie offline.
bitdefender-mobile1-mock-742x418.png
bitdefender-mobile2-application--vetting-742x418.webp

Preverovanie mobilných aplikácií

Pomáha posudzovať zabezpečenie a ochranu súkromia aplikácií. Umožňuje detekciu nevyhovujúcich aplikácií a vedenie zoznamu povolených aplikácií a ich verzií. Umožňuje každej firme navrhnúť vlastné zásady "zhody aplikácií", vytvoriť katalóg povolených aplikácií a verzií a monitorovať ich prostredníctvom koncové body.

Pomocou funkcie Application Vetting môžu organizácie spúšťať akcie (lokálne na MTD alebo prostredníctvom MDM) pri detekcii aplikácií, ktoré nie sú v súlade s predpismi.

Vyhľadávanie hrozieb v aplikáciách pre Android, iOS a Chromebook

Podobne ako pri tradičných koncových bodoch, nie je možné všetky úlohy vykonávať lokálne na mobilnom zariadení. Na zaistenie komplexného zabezpečenia vykonáva GravityZone Security for Mobile hĺbkovú analýzu v cloude, ktorá poskytuje podrobné technické správy o analyzovaných aplikáciách a poskytuje bezpečnostným tímom prehľad o ďalších verziách aplikácií, analyzovaných systémom bez ohľadu na to, či boli v ich prostredí detekované.

Tento prístup umožňuje organizáciám získať prehľad o dodržiavaní predpisov a postupoch súvisiacich
s ochranou súkromia akejkoľvek aplikácie, prevádzkovanej v rámci ich činnosti.
bitdefender-mobile3-threat-hunting-apps-742x418.webp
bitdefender-mobile4-anti-phishing-742x418.webp

Ochrana proti phishingu na všetkých podporovaných platformách

Vzhľadom na to, že e-mail je najčastejším prostriedkom pre phishingové útoky (90 %) a 60 % e-mailov sa otvára na mobilných zariadeniach, je zrejmé, že riešenie phishingu na samotnom mobilnom zariadení je nevyhnutné.

GravityZone Security for Mobile ponúka ochranu proti phishingu priamo v zariadení a to na všetkých podporovaných platformách (iOS, Android) a lokálnej VPN, priamo v zariadení na spracovanie prevádzky v reálnom čase, bez závislosti na použití externej služby, čím účinne zabraňuje phishingovým útokom.

Prehľadnosť od začiatku
do konca

Okrem sledovania zraniteľností v zariadení a mapovania MITRE, poskytuje GravityZone Security for Mobile aj prehľad o tom, kedy je vhodné obnoviť niektoré "neaktualizovateľné" zariadenia.
bitdefender-mobile5-end-to-end-i.png
bitdefender-mobile-security-feat.png

Integrácia s GravityZone

Security for Mobile je doplnok iba pre cloud
s mobilnými agentmi pre iOS a Android (agenti pre Android podporujú aj Chromebooky) a rozšírením pre Chrome na zabezpečenie rozšírenia Chrome na Chromebookoch.
Ocenenia v odbore

Spoločnosť Bitdefender je nezávislými testovacími organizáciami, odborovými analytickými firmami a médiami považovaná za špičku v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Proč Bitdefender?
Specifikace

Špecifikácia

FAQ

FAQ

Staňte sa kyberneticky odolnejšou firmou 
ešte dnes

Sme tu na to, aby sme Vám pomohli vybrať čo najvhodnejšie riešenie pre Vašu firmu alebo organizáciu.
Become a more cyber resilient business today-2.png
Become a more cyber resilient business today.png
bottom of page