top of page
GravityZone Integrity Monitoring - header.jpg

GravityZone Integrity Monitoring

Sledovanie nad rámec súborov a poskytovanie podpory bezpečnostným tímom pri identifikácii zmien konfigurácie v reálnom čase.

Chráňte citlivé dáta pred neoprávnenou manipuláciou a využívajte výhody jednoduchého používania.

Pomocou nástroja GravityZone Integrity Monitoring môžete sledovať nielen integritu súborov a zaisťovať tak dodržiavanie bezpečnostných štandardov a právnych predpisov, ale tiež môžete sledovať integritu entít, ako sú súbory, registre, adresáre, nainštalované aplikácie a užívateľov, pre prípad eskalácie oprávnení
v rámci celej organizácie.  

Vaše bezpečnostné tímy budú ťažiť z jednoduchého nasadenia a rýchlej konfigurácie, ktoré im umožnia začať rýchlo identifikovať anomálie. Vďaka funkciám, ako sú automatické a riadené reakcie na zmeny, kategorizácia udalostí pre rýchlu identifikáciu najkritickejších udalostí a optimalizácia výkonu na zníženie únavy z výstrah, je dosiahnutie rýchlej návratnosti veľmi jednoduché.

Přehled
GravityZone Integrity Monitoring - FIM security software-3.png
Monitorovanie nad rámec súborov
Monitorovanie nielen súborov, ale aj ďalších entít, ako sú adresáre, registre, nainštalované aplikácie a eskalácia oprávnení užívateľov. 
GravityZone Integrity Monitoring - FIM security software-4.png
Riadenie zmien a rizík
Identifikácia významných zmien konfigurácie v reálnom čase, môžu indikovať incident alebo udalosti týkajúce sa integrity.
GravityZone Integrity Monitoring - FIM security software-5.png
Prevádzková efektivita
Akcieschopné odporúčania naviazané na pravidlá, ktoré tímom umožňujú reagovať na udalosti, znižujú čas a úsilie pri identifikácii anomálií.
Vlastnosti a výhody

Vlastnosti & výhody

Skenovanie

Skenovanie v reálnom čase umožňujúce prehľad
o vašom prostredí (skenovanie - odstránenie)
Bitdefender_featuresbenefits_1_630x380.jpg
Bitdefender_featuresbenefits_2_630x380.jpg

Sady monitorovacích pravidiel

Definujte oblasti a konkrétne parametre/subjekty, ktoré by mal monitoring integrity sledovať.

Nápravné opatrenia

Automatické kontrolné akcie, manuálne na základe odporúčania.
Bitdefender_featuresbenefits_3_630x380.jpg
Bitdefender_featuresbenefits_4_630x380.jpg

Optimalizácia výkonu

Znižuje čas a úsilie vynaložené na prípravu konfigurácie vďaka intuitívnemu rozhraniu
a konfigurácii na kľúč.
Technologie & Architektura

GravityZone Integrity Monitoring

Bitdefender-GZ-Integrity-Monitoring-Diagram_660x371.jpg

GravityZone Integrity Monitoring je založený na cloude a je možné ho ľahko nasadiť v lokálnych, cloudových alebo virtualizovaných prostrediach bez dopadu

na výkon. 

Proč tento produkt?
Ocenenia v odbore

Spoločnosť Bitdefender je nezávislými testovacími organizáciami, odborovými analytickými firmami a médiami považovaná za špičku v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

FAQ

FAQ

Staňte sa kyberneticky odolnejšou firmou 
ešte dnes

Sme tu na to, aby sme Vám pomohli vybrať čo najvhodnejšie riešenie pre Vašu firmu alebo organizáciu.
Become a more cyber resilient business today-2.png
Become a more cyber resilient business today.png
bottom of page