top of page

GravityZone Business Security Premium

Ochrana koncových bodov novej generácie. 
Evolved vylepšené o analýzu ľudských rizík

blue-shape-header.png

Ochrana koncových bodov novej generácie. Vylepšené.

pic-business-security-premium-1.jpg

GravityZone Business Security Premium (pôvodne známa ako GravityZone Elite) chráni vašu organizáciu pred sofistikovanými kybernetickými útokmi, ako sú pokročilé trvalé hrozby (APT) a ransomware, pomocou viac ako 30 vrstiev bezpečnostných technológií založených na strojovom učení. Toto riešenie, ktoré je možné jednoducho spravovať z jedinej konzoly, pokrýva fyzické, virtuálne, mobilné a cloudové koncové body, a e-mail. 

GravityZone Business Security Premium pridáva do vášho bezpečnostného ekosystému ľudský prvok, má nízke režijné náklady a poskytuje potrebný vizuálny prehľad a kontrolu.

Bitdefender GravityZone Ultra Security Suite - EPP & EDR platform-4.png
Najúčinnejšia ochrana koncových bodov na svete
Viac ako 30 vrstiev pokročilých technológií na úspešné zastavenie útokov v celom životnom cykle hrozieb, od prvého kontaktu, cez prípadné preniknutie, perzistenciu, až po škodlivé aktivity.
Attack Forensics And Visualization.png
Forenzná analýza a vizualizácia útokov
Získajte prehľad o prostredí hrozieb, a vykonajte forenznú analýzu útokov zameraných na vašu organizáciu. Vizualizujte reťazec útoku a zastavte jeho šírenie.
Analytics Driven Hardening.png
Hardening založený na analýze rizík
Priebežne vyhodnocujte, uprednostňujte a sprísňujte chybné konfigurácie a nastavenia zabezpečenia koncových bodov, pomocou prehľadného zoznamu priorít.
Vlastnosti a výhody

Vlastnosti & výhody

Integrovaná analýza rizík

Priebežne analyzujte riziká koncových bodov, aby ste odhalili a uprednostnili chybné konfigurácie, a umožnili automatické akcie na odstránenie zraniteľností. Identifikujte akcie a správanie užívateľov, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre vašu organizáciu, vrátane prihlasovania na nezabezpečené webové stránky, zlé správy hesiel, a používanie kompromitujúcich USB.
pic-business-security-premium-2.jpg
pic-business-security-premium-3.jpg

Prevencia a zmierňovanie ransomvéru

Porazenie ransomvéru vyžaduje pochopenie celého reťazca kybernetických útokov a zmapovanie obrany pre každú fázu útoku. Prevencia a zmiernenie rizika ransomvéru je integrovaná do konzoly GravityZone Management Console a skladá sa z automatických, aktuálnych záložných kópií užívateľských súborov, odolných proti neoprávnenej manipulácii bez použitia tieňových kópií; funkciou blokovania a prevencie (Fileless Attack Defense; Network Attack Defense; Advanced Anti-Exploit; Machine Learning Anti-Malware); niekoľkých detekčných vrstiev (kontrola procesov, monitorovanie registrov, kontrola kódu, Hyper Detect) a technológií na zmiernenie rizika pre užívateľov a systém.

Analýza ľudských rizík

Pomáha identifikovať činnosti a správanie užívateľov, ktorí predstavujú bezpečnostné riziko pre organizáciu, napríklad používanie nešifrovaných webových stránok pre prihlasovanie na internetové stránky, zlá správa hesiel, používanie kompromitovaných USB v sieti organizácie, opakované infekcie atď.

Tým, že sa ľudský prvok ocitne uprostred stratégie analýzy a riadenia rizík, sa organizácia stane ešte ťažšie napadnuteľnou.
pic-business-security-premium-4.jpg
pic-business-security-premium--5.jpg

Viacvrstvová obrana

Technológie bez signatúr, vrátane pokročilého miestneho a cloudového strojového učenia, analýzy správania, integrovaného sandboxu a zabezpečenia zariadení, fungujú ako vysoko účinná vrstvená ochrana proti sofistikovaným hrozbám.

Forenzná analýza end-to-end útokov

Forenzná analýza a vizualizácia útokov zvyšujú úroveň prehľadu o hrozbách v organizácii, a odhaľujú širšie súvislosti útokov na koncové body. Umožňuje zamerať sa na konkrétne hrozby a prijať nápravné opatrenia.
pic-business-security-premium--6.jpg
featuresbenefits_5_630x380.jpg

Obrana proti sieťovým útokom

Detekcia a prevencia útokov na zraniteľnosť siete. Obrana proti sieťovým útokom blokuje sieťové útoky, vrátane útokov hrubou silou, krádežou hesiel a bočného pohybu skôr, ako môžu byť vykonané. Obrana proti sieťovým útokom slúži aj ako dôležitý zdroj informácií pre koreláciu incidentov EDR.
Pokročilé technológie prevencie
Platforma vrstvenej ochrany koncových bodov novej generácie spoločnosti Bitdefender využíva adaptívnu vrstvenú architektúru, ktorá zahŕňa kontrolu koncových bodov, prevenciu, detekciu, nápravu a vizualizáciu.
dots.png
GravityZone Business Security Premium - Integrated Endpoint Protection Platform-0.png

HyperDetect™ blokuje útoky bez súborov ešte vo fázi pred spustením

HyperDetect obsahuje modely strojového učenia a technológiu skrytej detekcie útokov, ktoré sú navrhnuté tak, aby odhaľovali útoky a podozrivé aktivity vo fáze pred ich vykonaním.

GravityZone Business Security Premium - Integrated Endpoint Protection Platform-1.png

Sandbox Analyzer zlepšuje detekciu cielených útokov

Sandbox Analyzer umožňuje detekciu pokročilých útokov pred ich vykonaním. Automaticky odosiela súbory, ktoré vyžadujú ďalšiu analýzu, do cloudového sandboxu, a na základe zistení sandboxu prijíma príslušné opatrenia.

GravityZone Business Security Premium - Integrated Endpoint Protection Platform-2.png

Strojové učenie predpovedá a blokuje pokročilé útoky

GravityZone využíva strojové učenie v celom svojom technologickom portfóliu, vrátane skenovacieho jadra, technológie HyperDetect, Sandbox Analyzeru, kontroly obsahu a Global Protective Network.

GravityZone Business Security Premium - Integrated Endpoint Protection Platform-3.png

Exploit Defense chrání pamäť

Sandbox Analyzer umožňuje detekciu pokročilých útokov pred ich vykonaním. Automaticky odosiela súbory, ktoré vyžadujú ďalšiu analýzu, do cloudového sandboxu, a na základe zistení sandboxu prijíma príslušné opatrenia.

Technologie & Architektura

Technológia GravityZone
Business Security Premium

Integrovaná platforma pre ochranu koncových bodov, správu rizík a forenznú analýzu útokov.

Bitdefender-ELITE-funkce.png
Proč tento produkt?
Ocenenia v odbore

Spoločnosť Bitdefender je nezávislými testovacími organizáciami, odborovými analytickými firmami a médiami považovaná za špičku v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

case-study-fde.jpg
uvozovky.png
"Oceňujeme presnosť a rýchlosť riešenia GravityZone pri identifikácii a blokovaní škodlivých aktivít. GravityZone pre nás odvádza vynikajúcu prácu."

Timothy Du Four

Assistant Vice President and Director of Information Technology, Greenman-Pedersen

FAQ

FAQ

Požiadavky

Staňte sa kyberneticky odolnejšou firmou 
ešte dnes

Sme tu na to, aby sme Vám pomohli vybrať čo najvhodnejšie riešenie pre Vašu firmu alebo organizáciu.
Become a more cyber resilient business today-2.png
Become a more cyber resilient business today.png
bottom of page