top of page
header-schuzka.png

Vynucovanie dvojfaktorového overovania (2FA) v GravityZone Cloud

Bitdefender podniká ďalšie kroky na zvýšenie vašej ochrany pomocou dvojfaktorového overovania (2FA),
ktoré je od 12. apríla 2022 vyžadované pre všetky účty GravityZone Cloud.

Prečo meníme spôsob prihlasovania

Heslá sú jedným z najčastejších cieľov útočníkov. Použitie druhého stupňa na prihlásenie zvyšuje bezpečnosť vášho účtu.

Dvojfaktorové overovanie je bezpečnostná funkcia, ktorá vyžaduje, aby používatelia po prihlásení potvrdili svoju totožnosť zadaním kódu zaslaného na iné zariadenie, napríklad mobilný telefón. Tým sa znižuje riziko kompromitácie účtu a to aj v prípade odcudzenia alebo prelomenia hesla.

Dvojfaktorové overovanie je v GravityZone k dispozícii už dlhšiu dobu a mnoho užívateľov ho využíva. Od 12. apríla 2022 bude dvojfaktorové overovanie povinné pre všetkých užívateľov službyGravityZone Cloud.

Dôležité

Bitdefender nebude vynucovať dvojfaktorové overovanie (2FA) účtov GravityZone pomocou jednotného prihlásenia (SSO).

important-green-icon.png

Ako funguje dvojfaktorové overovanie

Po zadaní hesla pre prihlásenie do GravityZoneControl Center je potrebné zadať kód z overovacej aplikácie, nakonfigurovanej ako druhý overovací faktor v zariadení. Bitdefender podporuje Google Authenticator, Microsoft Authenticator alebo akýkoľvek dvojfaktorový autentizátor kompatibilný s TOTP (Time-Based One-Time Password Algorithm).
 

  • Ako stiahnuť a nainštalovať Google Authenticator sa dozviete tu.

  • Ako stiahnuť a nainštalovať Microsoft Authenticator sa dozviete tu.

  • Ako nakonfigurovať autentifikátor v počítači sa dozviete tu.

 


V GravityZone môžete dvojfaktorovú autentifikáciu povoliť ako pre svoj účet, tak aj pre všetky ostatné účty, ktoré spravujete.

  • Ako povoliť dvojfaktorové overovanie pre účet GravityZone sa dozviete tu.

  • Ako povoliť dvojfaktorové overovanie pre všetky účty GravityZone vo vašej organizácii sa dozviete tu.

Dôležité
 

  • Od 12. apríla 2022 GravityZone ponúka možnosť Zapamätať si toto zariadenie, ktoré vám umožnia vynechať zadávanie šesťmiestneho kódu pri každom prihlásení až po dobu 90 dní. Viac informácií sa dozviete v poznámkach k verzii GravityZone.

  • V súčasnej implementácii (pred 12. aprílom) môžu používatelia dvojfaktorové overovanie vypnúť. Bitdefender túto možnosť odstráni vo chvíli, keď bude 2FA povinné.

important-green-icon.png
bottom of page