top of page

The Forrester Wave™: Extended Detection And Response Platforms, Q2 2024

Dokonalé riešenie ochrany koncových bodov: pokročilá prevencia, rozšírená detekcia, účinná reakcia a analýza rizík. Navrhnuté tak, aby riešilo celý životný cyklus hrozieb.

GravityZone Business Security Enterprise (pôvodne známa ako GravityZone Ultra) kombinuje celosvetovo najúčinnejšiu platformu na ochranu koncových bodov s funkciami detekcie a reakcie na koncových bodoch (EDR), ktoré vám pomôžu chrániť infraštruktúru koncových bodov (pracovných staníc, serverov a kontajnerov) v celom životnom cykle hrozieb a to s vysokou účinnosťou a efektivitou.

Korelácia udalostí naprieč koncovými bodmi posúva detekciu a vizualizáciu hrozieb na úplne novú úroveň a kombinuje tak podrobný a bohatý bezpečnostný kontext EDR s analýzou celej infraštruktúry XDR (eXtended Detection and Response).

Vďaka integrovanej analýze rizík (pre koncové zariadenia a riziká generované užívateľmi) a integrácii inovácií v oblasti zabezpečenia, minimalizujeme útočný povrch koncového zariadenia, čo útočníkom sťažuje prístup do systému.

Automatizujte analýzu útokov, znížte celkové náklady na zabezpečenie a rýchlosť reakcie, pomocou natívne technológie GravityZone XDR

Korelácia naprieč koncovými bodmi

Táto technológia korelácie naprieč koncovými bodmi posúva detekciu a vizualizáciu hrozieb na novú úroveň tým, že využíva funkcie XDR na detekciu pokročilých útokov naprieč rôznymi koncovými bodmi v hybridných infraštruktúrach (pracovné stanice, servery a kontajnery s rôznymi operačnými systémami).
Vlastnosti a výhody

Pokročilá umelá inteligencia poháňa špičkové zabezpečenie

Bitdefender GravityZone kombinuje špičkové zabezpečenie koncových bodov a XDR s využitím umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré sa zdokonaľujú od roku 2008, a nepretržite vykonáva testy prevencie a detekcie s cieľom zastaviť rastúci počet hrozieb ešte pred ich spustením, čím sa minimalizuje riziko reaktívneho čistenia a narušenia dát.
10007.ai-powering.png

Vynikajúca spoľahlivosť detekcie, menej šumu

GravityZone ťaží z vlastných senzorov, ktoré zhromažďujú udalosti dôležité z hľadiska bezpečnosti v štandardizovanom formáte, a z rozsiahleho výskumu a spravodajstva o hrozbách spoločnosti Bitdefender Labs, ktoré poskytujú informácie najvyššej kvality. Detekcia s menším šumom, upozorňovanie na anomálie a udalosti, ktoré by mohli predstavovať útok.
10008.superior-detection-fidelity-bitdefender.png

Jednoduchá implementácia
na kľúč, jednoduché používanie XDR

Bitdefender znižuje záťaž bezpečnostných tímov tým, že minimalizuje potrebu vlastných integračných pravidiel a príručiek prehrávania a automatizuje koreláciu upozornení a udalostí, triedenie incidentov, obohacovanie a analýzu alebo zber forenzných údajov a poskytuje ľudsky čitateľný kontext incidentov.

Zabezpečenie, ktoré je konzistentne uznávané naprieč nezávislými hodnoteniami

Najviac 1. miest v testoch AV-Comparatives Enterprise

Na základe výsledkov testov Real-world Protection Test, Malware Protection Test, Advanced Threat Protection Test, Endpoint Protection and Response Test, 2021-2023.

100 % detekcia a najvyššia úroveň popisu počas 3 po sebe nasledujúcich rokov

Bitdefender odhalil 100 % krokov útoku v hodnoteniach MITRE Engenuity ATT&CK 2023, pričom poskytol najvyššiu možnú úroveň popisu.
mitre.png

Označenie spoločnosti Foreester za Lídra

Nezávislá správa hodnotila najlepších dodávateľov a ich postavenie a podľa nášho názoru potvrdila, že Bitdefender je globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
10005.evaluation-list-4.png

Staňte sa kyberneticky odolnejšou firmou 
ešte dnes

Sme tu na to, aby sme Vám pomohli vybrať čo najvhodnejšie riešenie pre Vašu firmu alebo organizáciu.
Become a more cyber resilient business today-2.png
Become a more cyber resilient business today.png
bottom of page