top of page
hero_banner_sve.jpg

GRAVITYZONE SECURITY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS

Vysoko výkonné zabezpečenie pre hybridné a multicloudové prostredie

Zabezpečenie modernej cloudovej infraštruktúry

Moderné podniky, ktoré sú pod neustálym tlakom presúvať citlivé pracovné záťaže do cloudu, sa ich snažia zabezpečiť pomocou neefektívnych konvenčných nástrojov, ktoré zvyšujú spotrebu zdrojov a náklady, alebo pomocou špecializovaných jednoúčelových riešení, ktoré zvyšujú zložitosť.

Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments (SVE) je platformovo orientované riešenie ochrany navrhnuté pre virtualizáciu a hybridný cloud. Poskytuje osvedčené, vysoko výkonné zabezpečenie v privátnych aj verejných cloudových prostrediach a prispieva k tomu, že spoločnosť Bitdefender bola uznaná ako líder v najnovšej správe Forrester WaveTM: Cloud Workload Security, Q4 2019.

Podniky prijímajú GravityZone SVE, aby minimalizovali dopady na výkon zabezpečenia cloudových výpočtových zdrojov a automatizovali správu zabezpečenia vďaka bezproblémovej integrácii s technológiami VMware, Citrix, Nutanix a poprednými verejnými cloudmi, ako sú Amazon a Azure.

Účelovo vytvorený bezpečnostný zásobník cloudu a architektúra s vysokou dostupnosťou ponúkajú robustnú ochranu proti sofistikovaným útokom. GravityZone SVE konsoliduje správu zabezpečenia nielen pre pracovné záťaže v hybridných a multicloudových prostrediach, ale aj pre fyzické desktopy, servery, mobilné zariadenia a e-mail.

bitdefender-virtualization-security.png
sddc-service.png
Softvérovo definované dátové centrum
V súlade s prevádzkovou efektivitou softvérovo definovanej infraštruktúry poskytuje GravityZone svižné automatizova-né zabezpečenie, centralizovanú správu a hlbokú integráciu s platformami VMware, Citrix, Nutanix a ďalšími softvérovo definovanými dátovými centrami.
hyperconverged-infrastructure-sve.png
Hyperkonvergovaná infraštruktúra
Pri nasadení na Nutanix a ďalších HCIS poskytuje GravityZone zjednodušenú správu, maximalizuje hustotu virtualizácie a výkon infraštruktúry, lineárne a efektívne škáluje a podporuje heterogénne virtuálne prostredie z jednej inštalácie.
cloud-security.png
Hybridný cloud
V hybridných multicloudových prostrediach (AWS® a Microsoft Azure® ) umožňuje GravityZone konzistentnú správu zásad zabezpečenia, jednotný prehľad a hlásenia  o zhode a nepretržitú ochranu pri pohybe virtuálnych počítačov medzi cloudy.
features-background-ultra.jpg

Vlastnosti a výhody

OCEŇOVANÁ OCHRANA BUDÚCEJ GENERÁCIE
Bezkonkurenčná účinnosť zabezpečenia
GravityZone je v nezávislých testoch trvalo najlepšie hodnotený z hľadiska účinnosti proti pokročilým hrozbám a nízkemu počtu falošných poplachov.
awards.jpg
Viacúrovňová ochrana novej generácie
GravityZone využíva kontrolu aplikácií, správu patchov, vyladené strojové učenie, sieťový sandbox a ďalšie technológie na zníženie plochy pre útoky a na odhaľovanie, skúmanie a nápravu známych i neznámych hrozieb.
Integrovaný patch management
GravityZone, rozšírená o Patch Management, zvyšuje odolnosť infraštruktúry a poskytuje automatické zisťovanie a popis zraniteľností a najširšiu škálu záplat pre operačné systémy, aplikácie tretích strán a golden images.
BEZPROBLÉMOVÉ PREPOJENIE S VAŠOU VIRTUÁLNOU
A CLOUDOVOU INFRAŠTRUKTÚRU
Univerzálna kompatibilita
GravityZone jedinečným spôsobom podporuje všetky prostredia dátových centier, či už sú postavené na VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Nutanix AHV, KVM, RedHat Enterprise Virtualization alebo akomkoľvek inom virtualizačnom riešení. Navyše je kompatibilný s niekoľkými cloudovými platformami IaaS, ako sú AWS® a Azure®. Dôležité je, že GravityZone dokáže chrániť viacero hypervízorov, cloudov a hostovaných operačných systémov z jedného prostredia, čo z neho robí optimálne riešenie zabezpečenia cloudovej záťaže pre heterogénne hybridné prostredie.
popup2-img1.jpg
RÝCHLE A EFEKTÍVNE BEZPEČNOSTNÉ OPERÁCIE
Jednoduchá centralizovaná správa
GravityZone je riešenie s jediným agentom a jedinou konzolou, ktoré slúži na zjednotenie správy zabezpečenia a umožňuje všadeprítomnú viditeľnosť a konzistentné presadzovanie zásad v hybridnom cloude.
popup3-img1.png
Rýchlosť vďaka automatizácii
GravityZone urýchľuje nasadenie a automatizuje bezpečnostné pracovné postupy vo veľkom meradle vďaka integrácii s nástrojmi pre správu infraštruktúry, ako sú AWS EC2, Citrix XenServer, Nutanix Prism a VMware vCenter Server.
popup4-img1.png
MAXIMÁLNE VYUŽITIE INFRAŠTRUKTÚRY A NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ
Štíhla a efektívna architektúra
GravityZone je od základu vytvorená pre virtualizované a cloudové prostredie a namiesto niekoľkých ťažkých starších agentov používa jedinú sadu ľahkých bezpečnostných nástrojov. Úlohy náročné na zdroje sú prenesené na vyhradené virtuálne zariadenie Security Virtual Appliance (SVA), ktoré vykonáva centralizovanú analýzu hrozieb a udržuje detekčné algoritmy pre viac virtuálnych počítačov, čím deduplikuje úsilie v oblasti zabezpečenia. Odľahčenie skenovania v kombinácii s patentovanými algoritmami ukladania do medzipamäte a heuristikou minimalizuje "daň" za bezpečnosť na infraštruktúrne zdroje.
popup-maximum-1.png
O 35% vyššia hustota virtualizácie
GravityZone prenáša úlohy náročné na zdroje na vyhradený bezpečnostný server, čím uvoľňuje CPU, pamäť, I/O a sieťovú kapacitu a umožňuje prevádzkovať viac virtuálnych počítačov na každom hostiteľovi.
popup-maximum-2.png
ŠPIČKOVÝ VÝKON INFRAŠTRUKTÚRY A SKÚSENOSTI KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV
Rýchlejšie spustenie systému, rýchlejšie prihlásenie, rýchlejšia odozva aplikácií
GravityZone minimalizuje svoju stopu vo virtuálnom počítači pomocou jednotného agenta s nízkou záťažou a patentovaných antimalvérových heuristík a algoritmov ukladania do medzipamäte, ktoré znižujú nároky na zdroje. V dôsledku toho majú aplikácie k dispozícii viac zdrojov CPU, pamäte a IOPS, čo výrazne znižuje latenciu a zvyšuje komfort práce koncových používateľov.
popup-infra-1.png
ŠKÁLOVATEĽNOSŤ A ODOLNOSŤ NA ÚROVNI OPERÁTORA
Neobmedzená lineárna škálovateľnosť
Modulárna architektúra GravityZone vo webovom meradle poskytuje škálovateľnosť na bezpečné nasadenie na úrovni operátorov. Platformu je možné podľa potreby lineárne a efektívne rozširovať pridávaním bezpečnostných virtuálnych zariadení (SVA) alebo násobením rolí servera Control Center.
Vysoká dostupnosť a odolnosť
Konštrukcia platformy GravityZone (založená na viacerých inštanciách databázových, komunikačných a webových serverov so vstavanou redun-danciou) zaisťuje jej vnútornú odolnosť. Ďalej automatické rozdeľovanie záťaže na základe zásad medzi jednotlivé jednotky SVA eliminuje jednotlivé miesta zlyhania na úrovni systému, čím je zaistené nepretržité zabezpečenie a vysoká dostupnosť (konfigurovaná a riadená z jedinej konzoly).
VYŠŠIA NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ DO ZABEZPEČENIA
Žiadne skryté náklady
GravityZone obsahuje všetko, čo potrebujete na nasadenie a prevádzku bezpečnostného riešenia bez toho, aby ste museli kupovať napríklad ďalšie licencie na databázy.
Možnosť licencovania na základe procesora
S cieľom znížiť náklady na zabezpečenie v prostrediach s vysokou hustotou, ako je infraštruktúra virtuálnych desktopov (VDI), ponúka GravityZone licencovanie na základe procesora, ktoré prináša výrazné úspory v porovnaní s modelom založeným na jednotlivých VM.
Cloudová konzola poskytovaná Bitdefenderom
Aby ste ušetrili finančné a technické prostriedky na údržbu riadiaceho centra GravityZone, poskytuje spoločnosť Bitdefender hosting a aktualizácie cloudovej konzoly bez ďalších poplatkov.

Chcete vedieť viac?

Vlastnosti a výhody

Zdroje

resources3_1_sve.jpg
TECHNICKÉ RIEŠENIE: ANTI-EXPLOIT PRE WINDOWS
Zdroje
testimonial2-sve.jpg

Rada mesta Barnsley zvyšuje zabezpečenie dátového centra pomocou produktu Bitdefender GravityZone

barnsley-metropolitan-logo.png
Zkušenosti
aditional-bg.jpg

Ďalšie ochranné vrstvy a služby

1

2

testimonial2-sve.jpg

Zobraziť ukážku integrácie GravityZone

s dátovým centrom VMware NSX-T

Dokumentácia

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BITDEFENDER NA ZABEZPEČENIE KONCOVÝCH BODOV

SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU GRAVITYZONE

Inštalačná príručka GravityZone ponúka základné informácie o tom, ako nasadiť GravityZone vo vašej sieti.

Používateľská príručka Bitdefender Endpoint Security Tools má používateľom systému Windows pomôcť pri vykonávaní miestneho skenovania a odstraňovania škodlivého softvéru z ich systémov.

PRÍRUČKA SPRÁVCA GRAVITYZONE

Príručka správcu GravityZone poskytuje pokročilé informačné zdroje pre správcov siete.

DOKUMENTÁCIA API

Sprievodca API - GravityZone Control Center [On-Premises Console],Sprievodca API - GravityZone Control Center [Cloud Console] pomáha vývojárom automatizovať obchodné pracovné postupy pomocou Bitdefender GravityZone API.

Dokumentace
gravity-bg.jpg

Vyskúšajte si GravityZone Security for Virtualized Environments na vlastnej koži a presvedčte sa o jeho bezkonkurenčnom zabezpečení, ľahkej správe a výkone.

Stále máte otázky alebo nejasnosti?

Potrebujete pomoc s rozhodnutím, ktoré riešenie je pre vás to pravé? Predajný tím Bitdefender vám rád pomôže.

bottom of page