top of page

Bitdefender ocenený ako Vizionár v 2023 Gartner® Magic Quadrant™ pre Endpoint Protection Platforms
Sme hrdí na to, že sa spoločnosť Bitdefender umiestnila ako vizionár v magickom kvadrante Gartner® Magic Quadrant™ 2023 pre platformy ochrany koncových bodov (Visionary in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection). Veríme, že toto uznanie potvrdzuje schopnosť realizácie našej komplexnej vízie.


Prečítajte si správu a zoznámte sa so silnými stránkami aj varovaniami spoločnosti Bitdefender. Získajte zásadné informácie o moderných platformách ochrany koncových bodov (EPP), ktoré teraz zahŕňajú EDR a vyvíjajú sa smerom k XDR.Podľa nášho názoru hodnotenie spoločnosti Bitdefender v tejto správe potvrdzuje kvalitu platformy Bitdefender GravityZone pre zabezpečenie koncových bodov a analýzu rizík, ktorá nadväzuje na rad významných nezávislých ocenení, vrátane ocenenia "Leader" ; v The Forrester Wave™: Endpoint Security, Q4 2023 a prvenstvo v teste AV-Comparatives Advanced Protection Test 2023.


Vizionár v Gartner® Magic Quadrant™ pre Endpoint Protection Platforms

Podľa spoločnosti Gartner "vizionári prinášajú špičkové funkcie, ktoré budú v budúcej generácii produktov významné, a ktoré kupujúcim umožnia včasný prístup k lepšiemu zabezpečeniu a správe. Vizionári často disponujú napríklad niektorými z nasledujúcich funkcií: detekcia a reakcia na hrozby identity, správa konfigurácie zabezpečenia, prispôsobiteľné ochranné vrstvy služieb spravované dodávateľom, funkcia zabezpečenia konvergovaného pracovného priestoru, funkcia automatickej detekcie alebo reakcie, pokročilé funkcie EDR a pracovné postupy pre reakciu na incidenty v reálnom čase". Vizionári môžu ovplyvniť smer technologického vývoja na trhu, ale nemusia zatiaľ preukazovať dôslednú realizáciu a môžu mať nedostatočný podiel na trhu. Klienti si vyberajú vizionárov kvôli včasnému prístupu k inovatívnym funkciám."


Naše umiestnenie v The Gartner® Magic Quadrant™ pre Endpoint Protection Platforms ako vizionára, je podľa nášho názoru ďalším nezávislým hodnotením tej najvyššej úrovne, ktoré ďalej potvrdzuje našu silnú víziu kybernetickej bezpečnosti a neúnavné zameranie na inovácie, a vyzdvihuje kľúčové silné stránky spoločnosti Bitdefender, ako vysoko relevantný pre riešenie dnešných problémov: neefektívna alebo ťažkopádna ochrana a detekcia, nedostatok komplexného, človekom interpretovateľného prehľadu, nedostatky v bezpečnostných zručnostiach, únava z upozornenia a nedostatok kontextu hrozieb.


Kým veľké organizácie ťažia z lepšieho personálneho zabezpečenia a odborných znalostí, pre stredne veľké a menšie spoločnosti je zásadné používať platformy, ktoré stavajú na účinnej automatizovanej prevencii a konsolidujú, automatizujú a zjednodušujú vyšetrovanie a reakciu. Preto sme našu platformu GravityZone vytvorili so zameraním na potreby stredne veľkých spoločností, a podľa nášho názoru správa Gartner Magic Quadrant potvrdzuje, že Bitdefender sa pre takéto organizácie skvele hodí.


Prístup produktov Bitdefender na prevenciu, ochranu, rozšírenú detekciu a reakciu

Bitdefender GravityZone konsoliduje prehľad o zabezpečení v celej organizácii, a rozširuje reakciu na hrozby v rámci jednotnej platformy a jediné flexibilné sady nástrojov pre koncové zariadenia. Spojením analýzy rizík, prevencie, ochrany a detekcie a reakcie naprieč koncovými bodmi, identitami, cloudmi, sieťami a aplikáciami pre zvýšenie produktivity, zefektívňuje Bitdefender bezpečnostné operácie.


Našu platformu sme vybudovali na základe vysoko účinnej prevencie a s využitím vyspelé umelé inteligencie, zdokonaľované od roku 2008, spolu s komplexným súborom technológií pre zabezpečenie, prevenciu a ochranu. Výsledkom je, že dokážeme poraziť viac pokročilých trvalých hrozieb, a porazíme ich skôr, ako sa spustia a spôsobia škody, ktoré vyžadujú aktívnu nápravu.


Naša technológia Endpoint Detection and Response (EDR) a Natívne eXtended Detection and Response (XDR) umožňujú analytikom v organizáciách, bez ohľadu na ich odbornosť, rýchlo identifikovať hrozby, porozumieť im a reagovať na ne. GravityZone znižuje únavu z výstrah tým, že prezentuje vysoko presné detekcie a automaticky triedi a koreluje incidenty, čím minimalizuje šum a zbavuje analytikov namáhavej manuálnej analýzy jednotlivých výstrah z viacerých nezávislých nástrojov. Aby sa skrátila doba, počas ktorej útočník zostáva pri incidente, je kontext incidentu prezentovaný v ľudsky čitateľnom formáte v rámci nástroja Incident Advisor. Tímy rýchlo pochopia, kde útok začal, aký má dopad, aké sú taktiky a techniky MITRE, a môžu využiť priamočiare odporúčané reakcie.


Teraz je čas uvažovať o produkte Bitdefender a zvýšiť úroveň svojej bezpečnosti a schopnosti reagovať

Na rozdiel od mnohých iných popredných dodávateľov zabezpečenia, pracuje viac ako polovica zamestnancov spoločnosti Bitdefender vo výskume a vývoji. Vďaka tomu sme na čele inovácií. Od roku 2008 rozširujeme možnosti strojového učenia v oblasti zabezpečenia, a doteraz sme zaregistrovali viac ako 480 patentov. Silu a robustnosť našich technológií potvrdzuje trvalé prvenstvo vo významných nezávislých testoch. Funkcie Bitdefenderu sú integrované a dôveruje im viac ako 180 najuznávanejších technologických značiek na svete.


Náš elitný tím Bitdefender Labs je nesmierne aktívny nielen v udržiavaní náskoku našich zákazníkov pred vyvíjajúcimi sa hrozbami, ale aj v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, ako sú Europol a Interpol, pri vyšetrovaní a likvidácii rizikových skupín, odhaľovaní nových zraniteľností a ponuke dešifrátorov ransomwaru .


Kým mnoho dodávateľov sa chváli "prvenstvom" v tom či onom nezávislom hodnotení, Bitdefender je jedným z mála dodávateľov, ktorí trvalo vykazujú vysoký výkon v niekoľkých najdôveryhodnejších nezávislých hodnoteniach a testoch.


Prehľad najnovších ocenení a uznaní platformy Bitdefender GravityZone:


  • Označenie "Visionary" v 2023 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, a podľa nášho názoru uznanie za schopnosť realizovať komplexnú víziu.

  • Titul Leader v Forrester Wave™: Endpoint Security, Q4 2023. V tejto správe sa uvádza, že spoločnosť Bitdefender je " agresívne zameraná na prevenciu".

  • Menovanie v Gartner Peer Insights™ Customers' Choice for Endpoint Protection Platforms v regióne EMEA.

  • Jasný líder v nedávno vydanom teste AV-Comparatives Advanced Threat Protection Test 2023 po tom, čo bol lídrom aj v roku 2022

  • Líder v ochrane v teste AV-Comparatives Business Security Test (august-november 2023) blokujúci všetky škodlivé vzorky s jednou z najnižších mier falošne pozitívnych výsledkov

  • Dosiahnutá 100% detekcia všetkých hlavných krokov hodnotenia s najvyššou možnou úrovňou popisu v hodnotení MITRE ATT&CK Evaluations

  • V testoch AV-TEST trvalo dosahuje perfektné výsledky v oblasti ochrany, výkonu a použiteľnostiSprávy analytikov, nezávislé testy a hodnotenia zákazníkov potvrdzujú význam stratégie a vízie platformy Bitdefender GravityZone. Poskytujú tiež cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomáha stanoviť priority v oblastiach, ktoré treba ďalej vylepšiť.


Znižovanie rizika prostredníctvom obrany moderného útočného priestoru, a umožnenie tímom s nedostatočnými zdrojmi rýchlo reagovať na útoky, vyžaduje špičkové inovácie, účinnosť ochrany a kontext hrozieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom intuitívneho rozhrania. Veríme, že tieto vlastnosti/schopnosti produktov Bitdefender sú spomenuté v konzistentnom toku pozitívnych nezávislých hodnotení a testov, vrátane 2023 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms.

 


GARTNER je registrovanou ochrannou známkou a servisnou značkou spoločnosti Gartner, Magic Quadrant a Peer Insights sú registrované ochranné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a na medzinárodnej úrovni, a sú tu použité so súhlasom. Všetky práva vyhradené. Obsah Gartner Peer Insights sa skladá z názorov jednotlivých koncových užívateľov, založených na ich vlastných skúsenostiach s dodávateľmi uvedenými na platforme, nemožno ich považovať za vyhlásenie o faktoch ani nepredstavujú názory spoločnosti Gartner alebo jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner neschvaľuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu zobrazenú v tomto obsahu, ani neposkytuje žiadne záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa tohto obsahu, jeho presnosti alebo úplnosti, vrátane záruk predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel.


Spoločnosť Gartner neschvaľuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu, ktoré sú zobrazené v jej výskumných publikáciách, a neodporúča užívateľom technológií, aby si vyberali iba dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner sa skladajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť považované za vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner sa zrieka všetkých záruk, či už vyjadrených alebo predpokladaných, týkajúcich sa tohto výskumu, vrátane záruk predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel.


38 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page