top of page

Bitdefender pokračuje v skvelých výsledkoch v nezávislom testovaní

Updated: Nov 27, 2023


S rastúcou komplikovanosťou a častejším výskytom kybernetických bezpečnostných hrozieb sa organizácia musí orientovať v širokej ponuke bezpečnostných riešení. Výsledky nezávislého testovania jej môžu poskytnúť zásadné informácie v rozhodovacom procese a ponúknuť objektívne posúdenie účinnosti jednotlivých riešení v reálnych podmienkach. Nezávislá organizácia AV-Comparatives, ktorá je oceňovaná pre svoje komplexné hodnotenie kybernetickej bezpečnosti, nedávno preverila rad bezpečnostných riešení prísnou optikou v rámci svojho testu Business Security Test, ktorý prebiehal

od marca do júna 2023. Výsledky? Bitdefender GravityZone v týchto testoch opäť exceloval.


Bitdefender žiari v oblasti ochrany v reálnych podmienkach (Real-World Protection)


Test Real-World protection AV-Comparatives simuloval najrôznejšie útoky malwaru, ktorým môžu firmy, vrátane tých, ktoré používajú model hybridných pracovísk, čeliť počas svojich bežných online operácií. Rozsah testu 526 vzoriek útokov odráža komplexné prostredie hrozieb, s ktorými sa používatelia môžu stretnúť v situáciách hybridnej práce. Pri vykonávaní testu analytici AV-Comparatives hodnotili schopnosť výrobcov chrániť systémy počas rôznych fáz získavania malwaru – prístupu na adresu URL, sťahovania súboru, vytvorenia súboru na lokálnom pevnom disku a prístupu k súboru a jeho spustenia. Každý z týchto krokov umožňuje vyhodnotiť jednotlivé bezpečnostné schopnosti výrobcu, vrátane schopnosti blokovať škodlivé adresy URL, signatúrnej a heuristickej detekcie hrozieb a celkovej schopnosti zabrániť infekcii.


Bitdefender GravityZone preukázal svoju odolnosť voči týmto hrozbám tým, že úspešne zablokoval všetkých 526 vzoriek útokov, čím dosiahol 100% mieru ochrany. To je príkladom schopnosti produktu GravityZone poskytovať bezproblémovú a komplexnú ochranu pre hybridné pracoviská, čím prekonáva výsledky konkurentov, ako sú Sophos, CrowdStrike, VMware a Microsoft.


Ešte viac alarmujúca je skutočnosť, ktorá sa objaví, keď sa ponoríte do podrobností výsledkov hodnotenia. Iba 2% rozdiel v miere ochrany môže znamenať desaťnásobný nárast počtu napadnutých systémov. Keď percento prevedieme na reálny dopad, je jasné, že aj zdanlivo malý pokles miery ochrany môže mať dramatické dôsledky. Napríklad riešenie s 98% mierou ochrany môže znieť pôsobivo – ale vo svete, kde môžu útočníci rýchlo využiť akýkoľvek bezpečnostný incident – môže taký rozdiel potenciálne viesť k dramatickému nárastu počtu kompromitovaných systémov. Táto realita podčiarkuje absolútnu nevyhnutnosť riešení, ako je Bitdefender GravityZone, ktoré trvalo poskytuje 100% mieru ochrany, minimalizuje riziko a zaisťuje komplexnú ochranu pred kybernetickými hrozbami.

Obrázok 1: Výsledky testu AV-Comparatives Business Security Test preukazujú, že Bitdefender GravityZone poskytuje najlepšiu ochranu zo všetkých hodnotených dodávateľov so 100% mierou ochrany.


Vynikajúca ochrana s menšou frekvenciou falošných poplachov


Okrem špičkovej ochrany, je rovnako dôležité aj presné rozlíšenie hrozieb od legitímneho softvéru, rovnako ako blokovanie samotných hrozieb. Niektorí dodávatelia sa snažia zvýšiť mieru ochrany extra agresívnymi konfiguráciami, ale to sa môže vypomstiť desiatkami falošných poplachov, ako sa odráža vo výsledkoch testu AV-Comparatives. Falošné poplachy, čiže chybné označenie bezpečného softvéru ako malwaru, môžu značne zaťažiť bezpečnostné tímy, helpdesky a dokonca aj koncových užívateľov tým, že vyvolávajú falošnú paniku. Môžu viesť k plytvaniu zdrojmi, zvýšenej pracovnej záťaži a potenciálne narušiť protokoly pre reakciu systému zabezpečenia. Bolo preukázané, že sťažovanie práce bezpečnostných tímov honbou za falošnými poplachmi v skutočnosti predlžuje dobu trvania hrozieb, čo môže uľahčiť ničivé útoky typu exfiltrácie dát. Bitdefender preukázal počas testovania AV-Comparatives výnimočnú presnosť pri identifikácii hrozieb, keď vyprodukoval iba 2 falošné poplachy. Tento výnimočný výkon uľahčuje bezpečnostným tímom od zbytočného vyšetrovania incidentov, ktoré neexistujú.


Obrázok 2: Bitdefender GravityZone dosiahol jeden z najnižších výsledkov v oblasti falošne pozitívnych výsledkov.

Výnimočný výkon s minimálnym dopadom na systém


Záväzok spoločnosti Bitdefender poskytovať špičkové zabezpečenie bez obmedzenia výkonu systému, sa odráža v teste výkonu u AV-Comparatives. Tento test meria vplyv produktov kybernetickej bezpečnosti na rôzne úlohy, ako je kopírovanie súborov, archivácia a rozbaľovanie archívov, inštalácia a spúšťanie aplikácií, sťahovanie súborov, prezeranie webových stránok a porovnávanie pomocou sady PC Mark 10 Professional Suite.


Zaistenie minimálneho dopadu na výkon systému je základným aspektom efektívneho riešenia kybernetickej bezpečnosti, a ovplyvňuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Vplyv na výkon nie je zanedbateľným aspektom bezpečnostného riešenia, pretože ovplyvňuje každé jednotlivé koncové zariadenie, server alebo cloudovú pracovnú záťaž - väčší vplyv na výkon znamená vyššie náklady na cloudové výpočty. Požiadavky na vysoký výkon a produktivitu, by nemali byť obmedzené bezpečnostnými riešeniami.


Bitdefender GravityZone v tomto kľúčovom aspekte vynikal, pretože dosiahol jeden z najnižších skóre vplyvu - 3,2. Toto nízke skóre vplyvu umožňuje firmám zachovať optimálny prevádzkový výkon a zároveň zostať chránené. Bitdefender GravityZone jednoznačne vyčnieva medzi všetkými hodnotenými dodávateľmi vďaka dokonalej rovnováhe medzi ochranou a výkonom. Ponúka nielen stabilné zabezpečenie, ale aj záväzok, že nikdy negatívne neovplyvní produktivitu vašej organizácie ani návratnosť investícií do zabezpečenia.

Obrázok 3: Testy AV-Comparatives ukazujú, že Bitdefender GravityZone chráni systémy bez negatívneho dopadu na ich výkon.


Bitdefender GravityZone: jasná voľba na ochranu vašej firmy


V komplexnom testovaní AV-Comparatives v reálnom prostredí opäť zvíťazil Bitdefender. To pre nás nie je nič nové. Či už ide o poskytovanie najvyšších možných detekcií v rámci hodnotenia MITRE ATT&CK®, alebo o zastavenie hrozieb vo fáze pred spustením (v porovnaní s akýmkoľvek iným výrobcom v testoch AV-Comparatives Advanced Threat Protection), Bitdefender aj naďalej dosahuje v nezávislých testoch konzistentne výnimočné výsledky .


Dlhodobo vynikajúce výsledky spoločnosti Bitdefender sú dôkazom jej neochvejného odhodlania vyvíjať sa v súlade s neustále sa meniacimi kybernetickými bezpečnostnými hrozbami. Naša jedinečná schopnosť poskytovať komplexnú, reálnu ochranu, ktorá je vyvážená minimom falošných poplachov a zanedbateľným dopadom na výkon systému, nás skutočne odlišuje. Sme odhodlaní poskytovať organizáciám po celom svete najlepšie riešenia a služby kybernetickej bezpečnosti vo svojej triede.
Váhate, či je pre Vašu organizáciu alebo firmu Bitdefender riešenie to pravé? Naši experti Vám radi poradia, stačí si rezervovať konzultáciu prostredníctvom nášho formulára.


7 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page