top of page

ISO 9001: Quality management systems


ISO 9001 je rámec pre osvedčené postupy riadenia, ktorý používajú milióny podnikov po celom svete za účelom štandardizácie obchodných postupov a zlepšenia výkonnosti podniku.


Táto norma pomáha organizáciám preukázať ich schopnosť trvale poskytovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a príslušné zákonné a regulačné požiadavky, a tiež usilovať o zvýšenie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom účinného uplatňovania systému, vrátane procesov pre neustále zlepšovanie systému a zabezpečenie zhody so zákazníckymi a príslušnými zákonnými a regulačnými požiadavkami.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page