pic-faq.png
 

FAQ  |  Často kladené otázky

FIREMNÍ ŘEŠENÍ

On-premise

Registrace licence offline


Pokud potřebujete konzoli GravityZone registrovat offline, je třeba provést nastavení následujících rolí, což znamená instalaci databáze, webového serveru, aktualizačního serveru a komunikačního serveru (tyto čtyři role jsou nutností).
Všechny ostatní role musí být staženy z internetu podle adres a portů, které jsou k dispozici zde: https://www.bitdefender.com/support/gravityzone-communication-ports-1132.html

Poté, když přejdete na IP adresu konzole ve webovém prohlížeči, musíte vybrat Offline registraci a použít zakoupený licenční klíč, spolu s offline autorizačním klíčem (authorization code), který lze získat pouze od Bitdefenderu nebo jeho partnerů.


Po obdržení offline autorizačního klíče a jeho následného zadání přejděte do části vytvoření účtu pro administrátora konzole GravityZone.
Návod jak zabránit automatické odinstalaci Forticlienta při instalaci BEST klienta


Forticlient má stejný od-instalační řetězec pro všechny produkty. Aby jste se tomu vyhnuly můžete stáhnout fullkit>extrahovat EPSKit_64/32.exe> přejděte ke KitFiles> Smazat detection.xml file> přejděte zpět a spusťte installer.exe. Co se týče souborů detections.xml pro vzdálené nasazení, budete muset udělat následující: - otevřít SSH do vaší GravityZone Virtual Appliance a přejít do root-u pomocí příkazu sudo su; - upravit níže uvedené soubory a smazat detekce, které si nepřejete, aby byli přítomny: /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/win32/KitFiles/detection.xml /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/x64/KitFiles/detection.xml md5sum detection.xml - upravte níže uvedené soubory a přepište hodnotu hash ze <file> to <file></file></file> /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/x64/data.xml /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/win32/data.xml
- změňte vlastnictví všech souborů, které jste upravily výše pomocí následujícího příkazu: chown bdadmin:bdadmin detection.xml / data.xml
Jakmile jsou všechny úpravy výše uvedené provedeny, budete moct nasadit jak 32 tak i 64 bit verzi balíčku BEST vzdáleně z webové konzole, pokud máte nainstalovaný další bezpečnostní software, který byl zjištěn. Mějte na vědomí, že tyto operace nejsou podporovány nebo doporučeny a budou přepsány po každé nové aktualizaci.
Logy z Appliance


sudo su cd /home/bdadmin rm -rf gz" rm -rf log* wget https://download.bitdefender.com/business/tools/LogCollector/logcollector.tgz tar xzvf logcollector.tgz ./logcollector enable Reproduce the issue - login to the web console ./logcollector all save disable Po té pomocí WinSCP stáhnout a odeslat k analýze
Více místa na HDD Appliance


Udělejte snapshot z Gravity Zone virtualní appliance (VA). Vypněte virtuální applianci a přidejte nový HDD (mezi 80 - 100 GB, jak chcete). Jakmile je disk přidán, zapněte VA a zvolte název nově přidaného disku (pomocí dmesg -T | grep unknown command); název může být /dev/sdb pokud jste nikdy nerozšiřovaly místo Spusťte následující příkazy jakmile znáte název disku: sudo su pvcreate /dev/sdb vgextend gz /dev/sdb lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/gz-gz--data resize2fs /dev/mapper/gz-gz--data V případě, že se váš HDD nejmenuje sdb (ie. sdc, sdd atd.) prosím změňte b za příslušné písmeno. Pro ověření, že rozšíření proběhlo úspěšně, prosím spusťte příkaz df -h. Prosím sdělte nám váš výsledek.
Problémy s Databází


Pripojeni na databazi a vyhledani vsech roli sudo su mongo devdb -u bd -p 'ptqZChPE' ( if the database password was changed please replace ptqZChPE with your password) db.applianceInstalls.find().pretty() Odstraneni specificke instance v databazi sudo su mongo devdb -u bd -p 'ptqZChPE' ( if the database password was changed please replace ptqZChPE with your password) db.applianceSpecifics.remove({"applianceId":"ee97fb04adc43df02ba9480687676698"}) quit() apt-get clean apt-get update apt-get dist-upgrade
Příkaz Delete CLI


1) Můžete smazat všechny instalační Tasky přímo z CLI appliance. Prosím spusťte následující příkazy v SSH připojení k virtuální applianci: sudo su mongo devdb -u bd -p 'ptqZChPE' (ptqZChPE - toto je výchozí databázové heslo, pokud jste zadaly jiné, prosím nahraďte jej) db.tasks.remove() exit Příkazy výše uvedené, smažou !všechny! příkazy z konzole (včetně těch, které probíhají). 2) V případě, že chcete smazat příkazy, budete potřebovat je odstranit podle následujících kriterií. Toto je bezpečnostní opatření v případě, že se chcete ujistit, že jste náhodou nesmazaly kolekci. Prosím použijte následující příkazy : sudo su mongo devdb -u bd -p 'ptqZChPE' (ptqZChPE-toto je výchozí heslo, pokud jste zadaly jiné, prosím nahraďte jej) db.tasks.remove({"status":0}) - pro pending Task db.tasks.remove({"status":1}) - pro běžící Task db.tasks.remove({}) - pro všechny Tasky
Update Fail error 1004


Připojit přes SSH na appliance s Update Serverem. sudo su • service arrakis stop • rm -rf /opt/bitdefender/var/www/v2 • rm -rf /opt/bitdefender/var/data/products/v2 • service arrakis start
Instalace BEST


Error ve vzdáleném nasazení Můžete mi prosím lépe vysvětlit, co je tento error ve vzdáleném nasazení klienta BEST znamená? NT STATUS NETLOGON SE NESPUSTIL On-premise konzole GZ A: Služba Netlogon je používaná počítači pro přihlášení do domény a zpracovává oprávnění a také žádosti o přihlášení ze sítě. Bez služby netlogon, počítač nemůže pracovat v síti. Z chyby kterou dostáváte, to vypadá, že tato služba je zastavená nebo nemůže být spuštěna na počítačích, takže musíte tuto službu zkontrolovat, že je spuštěná předtím než se pokusíte o vzdálené nasazení.
Instalace BEST - Unix a Mac


Spuštění Instalačního Balíčku Pro spuštění instalace musíte, instalační balíček spustit s oprávněním administratora. Balíček se nainstaluje jinak na každém operačním systému. Instalace ochrany na Windows a MAC operační systémy:

 1. Na cílové koncové zařízení, stáhněte instalační soubor z Control Center nebo jej zkopírujte ze sdíleného úložiště v síti.
 2. Pokud máte stažený full kit, ex-traktujte soubory z archivu.
 3. Spusťte spustitelný soubor.
 4. Následujte instrukce na obrazovce.
Na operačních systémech Linux:
 1. Připojte se a přihlašte se do Control Center.
 2. Stáhněte nebo zkopírujte instalační soubor cílové koncové zařízení.
 3. Pokud máte stažený full kit, ex-traktujte soubory z archivu.
 4. Získejte práva root-u pomocí spuštění příkazu sudo su.
 5. Změňte oprávnění k instalačnímu souboru, tak aby jste jej mohly spustit:
  # chmod +x installer
 6. Spusťte instalační soubor:
  # ./installer
 7. Pro zkontrolování, že agent byl nainstalován na koncovém zařízení, spusťte následující příkaz:
  $ service bd status
Jakmile je nainstalován agent , koncové zařízení se zobrazí jako spravované v Control Center (záložka Network) během pár minut.
Instalace bez Automatické Odinstalace


Návod jak zabránit automatické odinstalaci Forticlienta při instalaci BEST klienta Forticlient má stejný od-instalační řetězec pro všechny produkty. Aby jste tomu předešly můžete stáhnout fullkit> ex-traktovat jej> extract EPSKit_64/32.exe> přejít do KitFiles> smazet detection.xml file> přejděte zpět a spusťte installer.exe. Co se týče souborů detections.xml pro vzdálené nasazení, budete muset udělat následující:: - otevřít SSH do vaší GravityZone Virtual Appliance a přejít do root-u pomocí příkazu sudo su; - upravit níže uvedené soubory a smazat detekce, které si nepřejete, aby zde byli přítomny: /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/win32/KitFiles/detection.xml /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/x64/KitFiles/detection.xml md5sum detection.xml - upravte níže uvedené soubory a přepište hodnotu hash ze <file> to <file></file></file> /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/x64/data.xml /opt/bitdefender/hydra/Packages/BSTWIN/0/win32/data.xml - změňte vlastnictví všech souborů, které jste upravily výše pomocí následujícího příkazu: chown bdadmin:bdadmin detection.xml / data.xml Jakmile všechny úpravy výše uvedené jsou provedeny, budete moct nasadit jak 32 tak i 64 bit verzi balíčku BEST vzdáleně webové konzole, pokud máte další bezpečnostní software nainstalovaný, který který by byl zjištěn. Mějte na vědomí, že tyto operace již nejsou podporovány nebo doporučovány námi a, které budou přepsány po každé nové aktualizaci.
Stuck updatu v konzoly


Při stucklem updatu konzole přes ssh: sudo su /opt/bitdefender/bin/pkg-update check /opt/bitdefender/bin/pkg-update report service runProcessorController restart mongo devdb -u bd -p ' ptqZChPE' (ptqZChPE je výchozí heslo do databáze. Pokud jste jej změnily přepište heslo mezi ' ' ) db.applianceInstalls.update({"name":"update"},{$set:{"generateToken":true}}) exit service ecs restart service arrakis restart killall php
Product Update stuck downloading


Prosím otevřete webovou kozoli, přejděte do Update > Component > Settings a přidejte před to https download.bitdefender.com/SMB/Hydra/release. Výsledkem by měl být https://download.bitdefender.com/SMB/Hydra/release Potom to, otevřete ssh připojení k applianci a proveďte následující: přihlaste se pomocí účtu bdadmin sudo su rm -rf /opt/bitdefender/var/www/DownloadableKits/41_* rm -rf /opt/bitdefender/hydra/Kits/41_* mongo devdb -u bd -p 'ptqZChPE' (ptqZChPE je výchozí heslo do databáze. Pokud jste jej změnily přepište heslo mezi ' ' ) db.endpointKits.remove({"productInfo.type":41}) exit service arrakis stop service arrakis start Přejděte do Webové konzole> Configuration> Update> Components> Zkontrolujte aktualizace a publikované kity znovu v prostředí.
Jak opravit chybu certifikátu GravityZone?


V případě, že máte červený řádek v prohlížeči a nezobrazuje se vám rozhraní GravityZone (viz. obrázek) Postup je následující:

 1. Pomocí WinSCP, nahrajte archiv hydra.tgz do GravityZone appliance, zvolte cestu /home/bdadmin
 2. Připojte přostřednictvím SSH připojení k Applianci, přihlašte se jako bdadmin uživatel proveďte následující příkazy:

  sudo su
  cd /home/bdadmin
  service vasync stop
  service nginx stop
  rm -f /opt/bitdefender/certs/hydra.crt
  rm -f /opt/bitdefender/certs/hydra.key
  mongo devdb -u bd -p 'VASE_HESLO_OD_DATABAZI'
  webcrtchunkid = db.settings.files.distinct("_id",{"filename":"web_crt"})
  webkeychunkid = db.settings.files.distinct("_id",{"filename":"web_key"})
  db.settings.files.remove({filename:"web_crt"})
  db.settings.files.remove({filename:"web_key"})
  db.settings.chunks.remove({"files_id":{$in:webcrtchunkid}})
  db.settings.chunks.remove({"files_id":{$in:webkeychunkid}})
  exit
  tar zxf hydra.tgz -C /opt/bitdefender/certs/
  service vasync start
  service nginx start
  service ecs restart
  service runProcessorController restart
V tomto okamžiku, uživatelské rozhraní GravityZone by mělo být dostupné.
Certifikáty webové konzole se vyresetovaly na výchozí, podepsané Bitdefenderem.
Problémy s deploymentem: NT STATUS NETLOGON NOT STARTED?


Služba Netlogon se používá v počítačích k přihlášení do domény a spravuje login a permission požadavky v síti. Bez netlogon služby počítač nemůže řádně fungovat v síti.
Pokud se vám zobrazuje tato chyba, znamená to, že výše uvedená služba je zastavena nebo nebyla spuštěná. Zkontrolujte zda tato služba běží předtím než se znovu pokusíte o deployment.
Jak probíhá deployment na systémech Windows, Linux & MacOS?


Všechny balíčky musí se instalovat s právy administrátora. Balíčky se instalují různým způsobem s ohledem na operační systém, ve kterém budou běžet. Instalace na Windows a MacOS operační systémy:

 1. Na cílovém koncovém bodě připojit se do Centrální Správy (Control Center) a stáhnout balíček nebo zkopírovat to ze síťového úložiště v síti.
 2. V případě že byla stažená plná sada (full kit), extrahujte potřebné soubory z archivu.
 3. Spusťte instalační soubor.
 4. Následujte instrukcím na obrazovce.
Instalace na Linuxové operační systémy:
 1. Na cílovém koncovém bodě připojit se do Centrální Správy (Control Center) a stáhnout balíček nebo zkopírovat to ze síťového úložiště v síti.
 2. V případě že byla stažená plná sada (full kit), extrahujte potřebné soubory z archivu.
 3. Získejte root práva provedením příkazu sudo su
 4. Změňte přístupová práva instalačního souboru: # chmod +x installer
 5. Spusťte instalační soubor: # ./installer
 6. Ověřte zda klient byl nainstalován: $ service bd status
 7. Pokud všechno proběhlo v pořádku, koncový bod se objeví v konzoli ve stavu managed během několika minut
Co dělat v případě chyby filesystému GravityZone?


V tomto případě se doporučuje používání Ubuntu live image a provedení příkazu fsck na diskovém oddílu virtuálního stroje GravityZone. 1. Namountujte live ISO image Ubuntu a nabootujte z této image applianci. 2. V uživatelském rozhraní spusťte terminál. 3. V terminálu zadejte následující příkazy jak jsou pod sebou:

sudo suls /dev/mapper# identify the system disk of the GravityZone appliance (it may be named gzva-root, gzva-data, gz-data or gz-root)# replace the identified name in the below command to run a disk check:fsck -f /dev/mapper/gzva-root# if prompted, select yes to all presented questions if errors are encountered and a repair should be doneexit 4. Restartujte GravityZone bez Ubuntu image.
Jak rozšířit místo na disku v terminálu GravityZone?


 1. Udělejte snapshot vaši applianci

 2. Vypněte applianci a přidejte nový HDD (něco mezi 80-100 GB, podle vašich preferenci)

 3. Zapněte applianci a určete název nově přidaného disku; název by měl být /dev/sdb pokud rozšíření se nikdy předtím neprovádělo

 4. Proveďte následující příkazy:

  • resize2fs /dev/mapper/gz-gz--data
  • lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/gz-gz--data
  • vgextend gz /dev/sdb
  • pvcreate /dev/sdb
  • sudo su

 5. V případě že váš HDD nemá název sdb (např. sdc, sdd atd.) změňte písmeno písmeno v příkladech na odpovídající vašemu nastavení. Pro ověření rozšíření proveďte df -h
Jak se provádí export logů z appliance?


sudo su
cd /home/bdadmin
rm -rf gz"
rm -rf log*
wget https://download.bitdefender.com/business/tools/LogCollector/logcollector.tgz
tar xzvf logcollector.tgz
./logcollector enable
Reproduce the issue - login to the web console
./logcollector all save disable

Po té pomocí WinSCP stáhnout archiv a odeslat k analýze.
Instalace Bitdefender Mobile Security for Android z Google Play


Otevřete obchod Google Play. Vyhledejte Bitdefender Mobile Security & Antivirus. Vyberte aplikaci Klepněte na Instalovat Po dokončení instalace otevřete aplikaci a přihlaste se do vašeho účtu Bitdefender Central.
Instalace Bitdefender Mobile Security for iOS z účtu Bitdefender Central


Přejděte na Bitdefender Central a přihlaste se ke svému účtu. Klepněte na ikonu Menu v levém horním rohu a zvolte Moje zařízení. V záložce Moje zařízení klepněte na ikonu + Vyberte ze seznamu Mobile Security a poté klepněte na Přejít na App Store Klepněte na instalační ikonu v okně App Store
Nenašli jste co jste hledali?


Pokud jsme zde Váš dotaz nezodpověděli zde, neváhejte kontaktovat naši podporu.

Cloud

Přidání společnosti

Vytvoření nové společnosti

Vytvoření Instalačního Balíčku

Odeslání odkazu ke stažení

Přidání nového instalačního Balíčku

Vytvoření odkazu ke stažení

Stažení Balíčku

Rychlý PDF návod ke stažení


Stahujte návod na Bitdefender GravityZone Cloud