top of page
Ultra-header-bg.jpg

GravityZone Business Security Enterprise

Dokonalé řešení ochrany koncových bodů: pokročilá prevence, rozšířená detekce, účinná reakce a analýza rizik. Navrženo tak, aby řešilo celý životní cyklus hrozeb.

Jednotná prevence, rozšířená detekce, reakce a analýza rizik pro každou organizaci

overview_660X371.jpg

GravityZone Business Security Enterprise (původně známá jako GravityZone Ultra) kombinuje celosvětově nejúčinnější platformu pro ochranu koncových bodů s funkcemi detekce a reakce na koncových bodech (EDR), které vám pomohou chránit infrastrukturu koncových bodů (pracovních stanic, serverů a kontejnerů) v celém životním cyklu hrozeb, a to s vysokou účinností a efektivitou.

Korelace událostí napříč koncovými body posouvá detekci a vizualizaci hrozeb na úplně novou úroveň, a kombinuje tak podrobný a bohatý bezpečnostní kontext EDR s analýzou celé infrastruktury XDR (eXtended Detection and Response).

Díky integrované analýze rizik (pro koncová zařízení a rizika generovaná uživateli) a integraci inovací v oblasti zabezpečení, minimalizujeme útočný povrch koncového zařízení, což útočníkům ztěžuje přístup do systému.

Bitdefender GravityZone Ultra Security Suite - EPP & EDR platform-4.png
Nejúčinnější ochrana koncových bodů na světě
GravityZone sjednocuje technologie EDR, Risk Analytics a Hardening do jedné konzole s jediným agentem, a využívá 30 vrstev pokročilých technik k úspěšnému zastavení útoků v celém životním cyklu hrozeb, od prvního kontaktu, přes případné proniknutí, persistenci, až po škodlivé aktivity.
Bitdefender GravityZone Ultra Security Suite - EPP & EDR platform-5.png
Technologie Endpoint Detection and Response (EDR)
Nové EDR Bitdefenderu rozšiřuje možnosti analýzy EDR a korelace událostí za hranice jednoho koncového bodu, aby vám pomohl efektivněji řešit komplexní kybernetické útoky, zahrnující více koncových bodů. Detekce a reakce napříč koncovými body vám vám jedinečným způsobem poskytuje vizualizace hrozeb na úrovni organizace, takže se můžete zaměřit na vyšetřování a efektivněji reagovat.
Bitdefender GravityZone Ultra Security Suite - EPP & EDR platform-6.png
Hardening založený na analýze rizik
Mechanismus analýzy rizik Bitdefenderu průběžně vyhodnocuje chybné konfigurace zabezpečení koncových bodů a chování uživatelů, a poskytuje přehledný seznam priorit pro posílení úrovně zabezpečení.
Vlastnosti a výhody

Vlastnosti & výhody

Korelace napříč koncovými body

Tato technologie korelace napříč koncovými body posouvá detekci a vizualizaci hrozeb na novou úroveň tím, že využívá funkce XDR pro detekci pokročilých útoků napříč různými koncovými body v hybridních infrastrukturách (pracovní stanice, servery a kontejnery s různými operačními systémy).
featuresbenefits_1_630x380 (1).jpg
featuresbenefits_2_630x380 (1).jpg

Pokročilé možnosti prevence

Díky pokročilým funkcím prevence, včetně detekce anomálií a ochrany proti zneužití, blokuje GravityZone Business Security Enterprise sofistikované hrozby v počátečních fázích útočného řetězce. Vylepšení detekce před spuštěním a EDR, která brání útočníkům v napadení vašeho systému, odhalují a blokují anomální chování na základě zjištění jeho pravděpodobnosti.

Vyšetřování incidentů a reakce na ně, s nízkými režijními náklady

Rychlé třídění výstrah a vyšetřování incidentů v GravityZone Business Security Enterprise pomocí časové osy útoku a výstupu ze sandboxu. Umožněte týmům pro řešení incidentů rychle reagovat a zastavit probíhající útoky jediným kliknutím myši.
featuresbenefits_3_630x380 (1).jpg
featuresbenefits_4_630x380 (1).jpg

Integrovaná analýza lidských rizik a rizik koncových bodů

Průběžně analyzujte rizika pomocí stovek faktorů, odstraňte rizika konfigurace všech koncových bodů, určete priority a automaticky povolte akce na jejich zabezpečení. Identifikujte chování uživatelů, které představuje bezpečnostní riziko pro vaši organizaci, včetně přihlašování k nezabezpečeným webovým stránkám, špatné správě hesel a používání napadených USB.

Moderní prevence a detekce nové generace s automatickou nápravou

Nejlepší preventivní balíček na světě a možnosti detekce, založené na chování při spouštění, zabraňují spuštění pokročilých hrozeb v podnikové infrastruktuře. Jakmile je aktivní hrozba detekována, spustí se automatická reakce pro zablokování dalšího poškození nebo bočního pohybu.
featuresbenefits_8_630x380.jpg
featuresbenefits_5_630x380.jpg

Obrana proti síťovým útokům

Odhalte a zabraňte útokům na zranitelná místa sítě, včetně útoků hrubou silou, krádeží hesel a bočního pohybu dříve, než mohou být provedeny. Obrana proti síťovým útokům slouží také jako důležitý zdroj informací pro korelaci incidentů EDR.

Pokrytí napříč platformami a integrace rozhraní API třetích stran

Zajišťuje konzistentní zabezpečení všech koncových podnikových bodů se systémy Windows, Linux nebo Mac ve fyzické, virtualizované nebo cloudové infrastruktuře. Podporuje integraci s již existujícími nástroji pro bezpečnostní operace, včetně Splunku, a je optimalizován pro technologie datových center, včetně všech hlavních hypervizorů.
featuresbenefits_6_630x380 (1).jpg
featuresbenefits_7_630x380.jpg

Vícevrstvá ochrana

Technologie bez signatur, včetně pokročilého místního a cloudového strojového učení, analýzy chování, integrovaného sandboxu a zabezpečení zařízení, fungují jako vysoce účinná vrstvená ochrana proti sofistikovaným hrozbám.
Technologie & Architektura
Platforma vrstvené ochrany koncových bodů nové generace společnosti Bitdefender využívá adaptivní vrstvenou architekturu, která zahrnuje kontrolu koncových bodů, prevenci, detekci, nápravu a vizualizaci.
dots.png

Detekce a reakce

challengesandsolutions_1_742x418.jpg
- Rozšířená detekce a reakce přesně ukazují, jak potenciální hrozba funguje, a jaký je její kontext v prostředí.

- Techniky útoku MITRE a indikátory kompromitace poskytují aktuální informace o pojmenovaných hrozbách a dalším malwaru, který může být součástí útoku.

- Srozumitelní vizuální průvodci zvýrazňují kritické cesty útoku, čímž snižují zátěž pracovníků IT.

- Integrovaná doporučení pro reakci uvádějí kroky k nápravě nebo omezení plochy útoku.

Analýza koncových bodů a lidských rizik

challengesandsolutions_2_742x418.jpg
- Celopodnikový dashboard s přehledem rizik

- Vyhodnocujte prioritizované chybné konfigurace, aplikace a zranitelnosti, vytvořené uživateli v celém portfoliu koncových bodů vaší organizace.

- Získejte přehled o rizicích pro servery a zařízení koncových uživatelů, a prohlédněte si nejvíce zranitelné koncové body a uživatele.

- Zaměřte se na chybné konfigurace, zranitelné aplikace, rizika chování uživatelů, jednotlivá zařízení a uživatele, a opravte chybné konfigurace nebo záplatujte zranitelná místa.

Prevence a potlačení hrozeb

challengesandsolutions_3_742x418.jpg
Bezkonkurenční kombinace obranných prvků GravityZone je zabudována do bezpečnostní platformy GravityZone na několika úrovních, a dalece převyšuje konkurenční bezpečnostní řešení.

- Více vrstev blokování koncových bodů a sítě, před spuštěním a při otevření, na základě souborů a bez souborů.

- Více vrstev detekce kontroly procesů, monitorování registrů, kontrola kódu, Hyper Detect

- Více úrovní obnovy, účinná obnova z lokálního počítače, vzdáleného systému nebo incidentu EDR.

- Adaptivní pokročilá ochrana proti zneužití, adaptivní heuristika, laditelné strojové učení

- Zálohování odolné proti neoprávněné manipulaci pro oslabení agresivních útoků ransomwaru

- Blokování útoků ransomware na dálku blokuje vzdálené a síťové útoky ransomware, a zařazuje IP adresy útočníků na černou listinu

- Čištění v rámci celého podniku ukončuje procesy na dálku, jednoduchá globální karanténa a odstraňování souborů
Technologie & Architektura

Vrstvy zabezpečení GravityZone Business Security Enterprise

Proč tento produkt?
Bitdefender-ultra-funkce.png
Ocenění v oboru

Společnost Bitdefender je nezávislými testovacími organizacemi, oborovými analytickými firmami a médii považována za špičku v oblasti kybernetické bezpečnosti.

case-study-fde.jpg
uvozovky.png
GravityZone ENTERPRISE (ULTRA) je dalším krokem v oblasti zajištění bezpečnosti. EDR zpřesňuje detekci a poskytuje spolehlivé podklady k tomu, co se děje v koncovém bodě. To nám pomáhá rozhodnout, jak reagovat - zda umístit soubory do karantény, uzamknout nebo odstranit.

Lance Harris

Chief Information Security Officer, Esurance

FAQ

FAQ

Zdroje

Staňte se kyberneticky odolnější firmou 
ještě dnes

Jsme tady od toho, abychom Vám pomohli vybrat co nejvhodnější řešení pro Vaši firmu nebo organizaci.
Become a more cyber resilient business today-2.png
Become a more cyber resilient business today.png
bottom of page