ia_100000078.jpg

GravityZone Ultra

Dokonalé řešení pro ochranu koncových bodů: pokročilá prevence, rozšířená detekce, účinná reakce a analýza rizik.

Jednotná prevence koncových bodů, detekce, reakce a analýza rizik pro každou organizaci

GravityZone Ultra kombinuje nejúčinnější ochranu na světě s funkcemi eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR), které vám pomohou chránit infrastrukturu koncových bodů (pracovních stanic, serverů nebo kontejnerů) po celou dobu životního cyklu hrozeb, a to s vysokou účinností a efektivitou.
Nová korelace událostí napříč koncovými body posouvá detekci a viditelnost hrozeb na novou úroveň tím, že kombinuje granularitu a bohatý bezpečnostní kontext EDR s analýzou celé infrastruktury XDR (eXtended Detection and Response).
Díky nativnímu začlenění analýzy rizik (pro rizika generovaná koncovým bodem a uživateli) a novinkám v oblasti hardeningu , minimalizujeme útočný povrch koncového bodu, čímž útočníkům ztěžujeme průnik.
S řešením GravityZone Ultra zkrátíte dobu potřebnou k odhalení hrozeb a reakci na ně prostřednictvím integrovaného bezpečnostního zásobníku a zároveň snížíte potřebu řešení od více dodavatelů.

ultra-uvod.jpg

Proč zvolit Bitdefender Ultra

ia_100000007.png
Nejúčinnější ochrana koncových bodů na světě
GravityZone sjednocuje technologie EDR, Risk Analytics a Hardening do jediného agenta - jediné konzole a využívá 30 vrstev pokročilých technik k úspěšnému zastavení narušení v celém životním cyklu hrozeb, od prvního kontaktu, zneužití, přetrvávání a škodlivé aktivity.
ia_100000009.png
Rozšířená detekce koncových bodů
a reakce (XEDR)
Nová funkce detekce a reakce na koncové body od společnosti Bitdefender rozšiřuje možnosti analýzy EDR a korelace událostí za hranice jednoho koncového bodu, aby vám pomohla efektivněji řešit komplexní kybernetické útoky zahrnující více koncových bodů. XEDR vám jedinečným způsobem poskytuje vizualizace hrozeb na úrovni organizace, abyste se mohli zaměřit na vyšetřování a efektivněji reagovat.
ia_100000011.png
Vytvrzení na základě analýzy koncových bodů a lidských rizik
Nástroj Bitdefender pro analýzu rizik vám umožňuje průběžně vyhodnocovat, určovat priority a zpřísňovat chybné konfigurace a nastavení zabezpečení koncových bodů pomocí přehledného seznamu priorit. Identifikuje také akce a chování uživatelů, které představují bezpečnostní riziko pro vaši organizaci.
Zjednodušením a automatizací bezpečnostních operací a neustálým zmenšováním plochy útoku dosáhnete nejvyšší úrovně ochrany s nejnižšími náklady.
features-background-ultra.jpg

Vlastnosti a výhody

 eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR)
NOVÉ
Tato technologie korelace mezi koncovými body, známá jako eXtended EDR, posouvá detekci hrozeb a viditelnost na novou úroveň tím, že využívá funkce XDR pro detekci pokročilých útoků na více koncových bodech v hybridních infrastrukturách (pracovní stanice, servery nebo kontejnery s různými operačními systémy).
Integrovaná analýza rizik u lidí a koncových bodů
NOVÉ
Průběžně analyzujte rizika pomocí stovek faktorů, abyste odhalili a upřednostnili konfigurační rizika pro všechny koncové body a umožnili automatické akce na jejich posílení. Identifikuje akce a chování uživatelů, které představují bezpečnostní riziko pro organizaci, jako je používání nešifrovaných webových stránek pro přihlašování na webové stránky, špatná správa hesel, používání kompromitovaných USB, opakované infekce atd.
Obrana proti síťovému útoku
Bitdefeder Network Attack Defense, nová bezpečnostní vrstva koncového bodu navržená k detekci a prevenci pokusů o útok, které využívají zranitelnosti sítě. Blokuje několik útoků založených na síťových proudech dříve, než dojde k jejich spuštění (např. Brute Force, Password Stealers nebo Lateral Movement). Network Attack Defense také generuje incidenty EDR a je důležitým zdrojem informací pro korelaci incidentů EDR.
Moderní prevence a detekce nové generace s automatickou nápravou
Nejlepší detekční schopnosti na světě a funkce detekce chování při spuštění zabraňují a zastavují provádění pokročilých hrozeb na podnikové infrastruktuře. Jakmile je detekována aktivní hrozba, nastartuje  se automatická reakce pro blokování dalšího poškození.
Rozhraní API pro různé platformy a integrace třetích stran 
Zahrnuje všechny podnikové koncové body, běží na systémech Windows, Linux nebo Mac ve fyzických, virtualizovaných nebo cloudových infrastrukturách, a zajišťuje konzistentní zabezpečení v celé infrastruktuře. Podporuje integraci s již existujícími nástroji pro bezpečnostní operace (včetně Splunk) a optimalizovanými pro technologie datových center, včetně všech hlavních hypervizorů.
Pokročilé možnosti prevence
Díky pokročilým možnostem prevence, jako je PowerShell Defence, Exploit Defence a Anomaly Detection, GravityZone Ultra blokuje moderní útoky dříve v řetězci útoků, při předběžném provedení, a poskytuje neprůstřelné zabezpečení vaší organizace. Vylepšení EDR, jako je například Anomaly Detection, pomáhá zpomalit útočníky, kteří vědí, jak rozvrátit váš systém, a detekovat a blokovat neobvyklé chování na základě pravděpodobnosti škodlivosti.
Vyšetřování a reakce na incidenty s nízkou režií
Rychlé třídění upozornění a vyšetřování incidentů pomocí časové osy útoku a výstupu ze sandboxu umožňuje týmům pro reakci na incidenty rychle reagovat a zastavit probíhající útoky (reakce na jedno kliknutí).
Vrstvená obrana
Technologie bez signatur, včetně pokročilého učení na lokálních a cloudových strojích, technologie analýzy chování, integrovaného sanboxu fungují jako vysoce účinná vrstvená ochrana před sofistikovanými hrozbami.

Chcete se dozvědět více? Získejte podrobnosti o všech funkcích

 
 

Analýza rizik koncového bodu GravityZone

tablet-bg-ultra.jpg

1

Řídicí panel rizik v rámci celého podniku

dashboard-ss-enterprise-wide-risk.png

2

Přednostně vyhodnoťte nesprávné konfigurace, aplikace a uživatele náchylné ke zranitelnostem, a to napříč koncovými zařízeními vaší organizace.

dashboard-feature_1.jpg

3

Získejte snímek rizika pro servery a zařízení koncových uživatelů, a zkontrolujte nejvíce odhalené koncové body a uživatele.

dashboard-feature_2.jpg

4

Od nuly dál k nesprávným konfiguracím, zranitelným aplikacím, rizikovému chování uživatelů, jednotlivým zařízením a uživatelů, a opravte nesprávné konfigurace nebo chyby zabezpečení.

human-risk-details.jpg

Pracovní postup a vizualizace EDR

Pokročilá detekce a reakce přesně ukazuje, jak funguje potenciální hrozba a její kontext ve vašem prostředí.
Techniky útoku MITER a indikátory kompromisu poskytují až minutový náhled na pojmenované hrozby a další malware, který může být zahrnut.
Snadno srozumitelní vizuální průvodci zdůrazňují kritické cesty útoku a snižují zátěž zaměstnanců IT.
Doporučení integrované odezvy naznačují kroky k nápravě nebo zmenšení povrchu útoku.
ia_100000018.png

Bitdefender navrstvil platformu pro ochranu

koncových bodů nové generace

Používá architekturu adaptivní vrstvy, která zahrnuje ovládací prvky koncových bodů, prevenci, detekci, nápravu a viditelnost.

 
vrstvy-GravityZone-Ultra.jpg

Nejlepší zabezpečení koncových bodů na světě

Nechlubíme se - jen citujeme, co říkají nezávislé testy

Umístění na 1 místě AV - Comparatives 2018 - červen 2019

bitdefender-ultra-tabulka-vysledku-1.png
av-comp-square.png

Testy  AV COMPARATIVES

 • Ochrana v reálném světě

 • Ochrana před malware

 • Výkon

Umístění v TOP 3 v období 2018 - červen 2019

bitdefender-ultra-tabulka-vysledku-2.png

Pokročilá technologie koncových bodů Bitdefender je integrována do sad řešení,

navržených s ohledem na Vaše potřeby.

ultra-srovnani-new.jpg

Více než 30 ochranných vrstev obsažených ve všech sadách: Pokročilé čištění hrozeb, Centralizovaná ochrana pro virtuální prostředí, Ovládání zařízení, Ochrana před webovými hrozbami, Firewall, Ochrana Exchange proti malwaru, Seznam povolených aplikací (pouze on premise), Seznam zakázaných aplikací, Správa mobilních zařízení (pouze on premise).

Další možnosti:

 • Full disc encryption

 • Patch management

 • Managed Endpoint Detection and Response

 • Hypervisor security

Zdroje

ia_100000088.jpg
ZASTAVTE BEZSOUBOROVÉ ÚTOKY PŘED SPUŠTĚNÍM
cyber-risk-management.jpg
EDR PRO BEZPEČNOSTNOU ODPOVĚĎ
NA INCIDENTY
hyperdetect.jpg
RECENZE PRODUKTU GRAVITYZONE ULTRA OD SPOLEČNOSTI SC MEDIA
 

Specifikace & FAQ

GravityZone Ultra je k dispozici s cloudovou konzolou. Chrání stolní počítače, notebooky, servery (fyzické i virtuální) a poštovní schránky. Servery by měly tvořit méně než 35% celkových jednotek.

POŽADAVKY

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows Desktop

Windows 10 květen 2020 Update (20H1), Windows 10 listopad 2019 Update (19H2), Windows 10 květen 2019 Update (19H1), Windows 10 říjen 2018 Update (Redstone 5), Windows 10 duben 2018 Update (Redstone 4), Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3), Windows 10 Creators Update (Redstone 2), Windows 10 Anniversary Update (Redstone 1), Windows 10 Listopad Update (Threshold 2), Windows 10 (RTM, version 1507), Windows 8.1, Windows 8 , Windows 7

macOS

macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11)

Windows Tablet and Embedded

Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Enterprise 7

Windows Server

Windows Server 2019 Core, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Core, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Server 2008 R2

Linux

Ubuntu 14.04 LTS nebo vyšší, Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.0 nebo vyšší, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 nebo vyšší, OpenSUSE Leap 42.x, Fedora 25 nebo vyšší, Debian 8.0 nebo vyšší, Oracle Linux 6.3 nebo vyšší, Amazon Linux AMI 2016.09 nebo vyšší

ENDPOINT SECURITY XDR

(toto zahrnuje moduly HyperDetect a Sandbox Analyzer) je k dispozici na:


Windows Desktop


Windows 10 říjen 2018 Update (verze 1809), Windows 10 duben 2018 Update (verze 1803), Windows 10 Fall Creators Update (verze 1709), Windows 10 Creators Update ( verze 1703), Windows 10 Anniversary Update (verze 1607), Windows 10 listopad Update (verze 1511), Windows 10 (RTM, verze 1507), Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

Windows Tablet a Embedded

Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Enterprise 7

Windows Server

Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Core, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Server 2008 R2

Linux

Ubuntu 14.04 LTS nebo vyšší, Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.0 nebo vyšší, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 nebo vyšší, OpenSUSE Leap 42.x, Fedora 25 nebo vyšší, Debian 8.0 nebo vyšší, Oracle Linux 6.3 nebo vyšší, Amazon Linux AMI 2016.09 nebo vyšší

Poznámka 1: Podporovány jsou konkrétní verze jádra. Podrobnosti najdete v dokumentaci k produktu.
Poznámka 2: Modul Sandbox Analyzer není k dispozici na koncových bodech Linuxu.

GRAVITYZONE ENDPOINT SECURITY HD

 • Exchange Server 2016, 2013, 2010

 • Fyzické a virtuální servery

 • Role: Edge, Hub a Mailbox

 • Protokoly: SMTP, MAPI, Exchange ActiveSync

HARDWAROVÉ POŽADAVKY KONCOVÉHO BODU

Minimum: 2,4 GHz jednojádrový procesor
Doporučeno: 1,86 GHz nebo rychlejší vícejádrový procesor Intel Xeon

Paměť:
Minimálně volná RAM: 512 MB
Doporučená volná RAM: 1 GB
Volného místa na pevném disku: 1,5 GB

 

FAQ

JAK MOHU ZÍSKAT LICENCI PRO GRAVITYZONE ULTRA?

Obraťte se na svého partnera Bitdefender a požádejte o licenční klíč Elite. Pokud jste ještě nemáte partnera, napište nám na info@bitdef.cz, doporučíme Vám Partnera ve Vašem regionu.

JAK MOHU ZÍSKAT POMOC S INSTALACÍ?

EXISTUJÍ DALŠÍ FUNKCE, KTERÉ MOHU PŘIDAT DO GRAVITYZONE ULTRA?

K libovolnému řešení koncového bodu Bitdefender můžete přidat další ochranné vrstvy, abyste zvýšili oblasti ochrany. Můžete přidat Patch Management, aby byl váš operační systém a aplikace Windows aktuální, nebo Full Disk Encryption k ochraně dat uložených ve vašich koncových bodech. (-> Patch Management, Full Disk Encryption, HVI)

Váš Bitdefender Partner se spojí s našimi specialisty, kteří vám pak následně pomohou nainstalovat a nakonfigurovat vaše řešení Bitdefender pro optimální ochranu a výkon, který vaše aplikace potřebují. 

gravity-bg.jpg

Pokud si chcete užívat ochranu GravityZone Ultra,

začít můžete hned

Stále máte otázky nebo nejasnosti?

Potřebujete pomoc s rozhodnutím, které řešení je pro vás to pravé? Prodejní tým Bitdefender Vám rád pomůže.