top of page
header-edr.jpg

Bitdefender Endpoint Detection
and Response

Rozšířená detekce hrozeb, cílené vyšetřování a účinná reakce. Nepřetržitě monitoruje vaši síť, odhaluje podezřelé aktivity a poskytuje nástroje potřebné k obraně proti kybernetickým útokům.

Co je Endpoint Detection And Response (EDR)?

edr-video.jpg

Zabezpečení Bitdefender EDR monitoruje vaši síť, aby včas odhalilo podezřelé aktivity, a poskytuje nástroje, které potřebujete k boji proti kybernetickým útokům. Rozšiřuje možnosti analýzy EDR a korelace událostí za hranice jednoho koncového bodu, abyste mohli efektivněji čelit komplexním kybernetickým útokům, zahrnujícím více koncových bodů.

Tato technologie korelace napříč koncovými body
kombinuje detailní a bohatý bezpečnostní kontext EDR s analýzou celé infrastruktury XDR (eXtended Detection and Response). Poskytováním vizualizací hrozeb na úrovni organizace pomáhá XEDR soustředit vyšetřování a efektivněji reagovat.

Bitdefender Endpont Detection and Response - EDR Security Software-3.png

Špičková detekce

Vylepšená detekce hrozeb a jejich viditelnost, která umožňuje využít silné stránky technologie XDR při ochraně koncových bodů. Komplexní možnosti vyhledávání specifických indikátorů útoku (IoC), technik MITRE ATT&CK a dalších artefaktů pro odhalení raných fází útoků.
Bitdefender Endpont Detection and Response - EDR Security Software-4.png

Cílené vyšetřování
a reakce

Vizualizace incidentů na úrovni organizace vám umožní efektivně reagovat, omezit jejich boční šíření, a zastavit probíhající útoky. 
Bitdefender Endpont Detection and Response - EDR Security Software-5.png

Maximální účinnost

Náš jednoduše implementovatelný agent s nízkými režijními náklady, zajišťuje maximální efektivitu a ochranu s minimálním úsilím. Chcete-li získat plně administrovatelné řešení, snadno přejděte na Bitdefender Managed Detection and Response (MDR).
Vlastnosti & Výhody

Vlastnosti & výhody

Pokročilá analýza rizik

Naše pokročilá technologie analýzy rizik zkoumá nejen koncové body, ale také lidské chování, a průběžně analyzuje organizační rizika pomocí stovek faktorů, aby identifikovala, určila priority a poskytla návody na zmírnění rizik spojených s uživateli, sítěmi a koncovými body.
featuresbenefits_1_630x380.jpg
featuresbenefits_2_630x380.jpg

Špička v oboru detekce hrozeb

Bitdefender EDR detekuje pokročilé hrozby včetně útoků bez souborů, ransomwaru a dalších hrozeb typu zero-day, v reálném čase.  Jeho analýza hrozeb a cloudový sběr dat o událostech, nepřetržitě monitorují koncové body a rozdělují bezpečnostní události podle důležitosti do seznamu incidentů, které je třeba prošetřit a reagovat na ně. 

eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR)

Technologie korelace napříč koncovými body posouvá detekci a vizualizaci hrozeb na novou úroveň tím, že využívá funkce XDR pro detekci pokročilých útoků, zahrnujících více koncových bodů v hybridních infrastrukturách (pracovní stanice, servery nebo kontejnery; s různými operačními systémy).
featuresbenefits_3_630x380.jpg
featuresbenefits_4_630x380.jpg

Vizualizace na úrovni organizace

Komplexní vizualizace akcí útočníků, obohacené o kontext a informace o hrozbách, zvýrazňují kritické cesty útoku, čímž snižují zátěž pracovníků IT. Pomáhá identifikovat nedostatky v ochraně a řešení dopadů incidentů na podporu zajištění dodržování platné legislativy.

Zjednodušené vyšetřování
a reakce

Bitdefender EDR poskytuje inovativní a snadno pochopitelné vizualizace s bohatým kontextem a informacemi o hrozbách, které pomáhají pracovníkům IT pochopit cesty útoku a identifikovat mezery v ochraně. Tyto vizualizace zefektivňují vyšetřování a reakci, čímž snižují zátěž pracovníků IT. Analyzátor sandboxu umožňuje pracovníkům automaticky spouštět podezřelé soubory v uzavřeném virtuálním prostředí, a izolovat a neutralizovat podezřelé soubory. 
featuresbenefits_3_630x380.jpg
featuresbenefits_2_630x380.jpg

Časově úsporné reportování
a výstrahy

Konfigurovatelné ovládací panely, emailová upozornění a komplexní možnosti reportování pro okamžité i plánované reporty, to vše spravované z centralizované konzole, šetří čas a energii týmů IT. 

Jak funguje Bitdefender EDR Security?

Bitdefender EDR je cloudové řešení postavené na platformě Bitdefender GravityZone XDR. Každý agent EDR, nasazený na koncových bodech vaší organizace, má záznamník událostí, který nepřetržitě monitoruje koncový bod a bezpečně odesílá poznatky a podrobnosti o podezřelých událostech do centralizovaného řídicího centra GravityZone.  

V řídicím centru shromažďuje a třídí události koncových bodů korelační engine Bitdefenderu, a vytváří prioritizované pohledy na bezpečnostní incidenty na úrovni organizace, což správcům umožňuje rychle prošetřit hrozby a účinně na ně reagovat. 

endpoin-detection-cz.jpg
Technologie & Architektura
FAQ
FAQ
Ocenění v oboru

Bitdefender je častým držitelem oborových ocenění a je nezávislými testovacími organizacemi a oborovými analytickými firmami uznáván jako lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti .

Staňte se kyberneticky odolnější firmou 
ještě dnes

Jsme tady od toho, abychom Vám pomohli vybrat co nejvhodnější řešení pro Vaši firmu nebo organizaci.
Become a more cyber resilient business today-2.png
Become a more cyber resilient business today.png
bottom of page