top of page

Bitdefender pokračuje ve skvělých výsledcích v nezávislém testováníS rostoucí komplikovaností a častějším výskytem kybernetických bezpečnostních hrozeb se organizace musí orientovat v široké nabídce bezpečnostních řešení. Výsledky nezávislého testování jim mohou poskytnout zásadní informace v rozhodovacím procesu a nabídnout objektivní posouzení účinnosti jednotlivých řešení v reálných podmínkách. Nezávislá organizace AV-Comparatives, která je oceňována pro svá komplexní hodnocení kybernetické bezpečnosti, nedávno prověřila řadu bezpečnostních řešení přísnou optikou v rámci svého testu Business Security Test, který probíhal od března do června 2023. Výsledky? Bitdefender GravityZone v těchto testech opět exceloval.


Bitdefender září v oblasti ochrany v reálných podmínkách (Real-World Protection)


Test Real-World protection AV-Comparatives simuloval nejrůznější útoky malwaru, kterým mohou firmy, včetně těch, které používají model hybridních pracovišť, čelit během svých běžných online operací. Rozsah testu 526 vzorků útoků odráží komplexní prostředí hrozeb, se kterými se uživatelé mohou setkat v situacích hybridní práce. Při provádění testu analytici AV-Comparatives hodnotili schopnost výrobců chránit systémy během různých fází získávání malwaru - přístupu na adresu URL, stahování souboru, vytvoření souboru na lokálním pevném disku a přístupu k souboru a jeho spuštění. Každý z těchto kroků umožňuje vyhodnotit jednotlivé bezpečnostní schopnosti výrobce, včetně schopnosti blokovat škodlivé adresy URL, signaturní a heuristické detekce hrozeb, a celkové schopnosti zabránit infekci.


Bitdefender GravityZone prokázal svou odolnost vůči těmto hrozbám tím, že úspěšně zablokoval všech 526 vzorků útoků, čímž dosáhl 100% míry ochrany. To je příkladem schopnosti produktu GravityZone poskytovat bezproblémovou a komplexní ochranu pro hybridní pracoviště, čímž překonává výsledky konkurentů, jako jsou Sophos, CrowdStrike, VMware a Microsoft.


Ještě více alarmující je skutečnost, která se objeví, když se ponoříte do podrobností výsledků hodnocení. Pouhý 2% rozdíl v míře ochrany může znamenat desetinásobný nárůst počtu napadených systémů. Když procenta převedeme na reálný dopad, je jasné, že i zdánlivě malý pokles míry ochrany může mít drastické důsledky. Například řešení s 98% mírou ochrany může znít působivě - ale ve světě, kde mohou útočníci rychle využít jakýkoli bezpečnostní incident - může takový rozdíl potenciálně vést k dramatickému nárůstu počtu kompromitovaných systémů. Tato realita podtrhuje absolutní nezbytnost řešení, jako je Bitdefender GravityZone, které trvale poskytuje 100% míru ochrany, minimalizuje riziko a zajišťuje komplexní ochranu před kybernetickými hrozbami.

Obrázek 1: Výsledky testu AV-Comparatives Business Security Test prokazují, že Bitdefender GravityZone poskytuje nejlepší ochranu ze všech hodnocených dodavatelů se 100% mírou ochrany.


Vynikající ochrana s menší frekvencí falešných poplachů


Kromě špičkové ochrany, je stejně důležité také přesné rozlišení hrozeb od legitimního softwaru, stejně jako blokování samotných hrozeb. Někteří dodavatelé se snaží zvýšit míru ochrany extra agresivními konfiguracemi, ale to se může vymstít desítkami falešných poplachů, jak se odráží ve výsledcích testu AV-Comparatives. Falešné poplachy, neboli chybné označení bezpečného softwaru jako malwaru, mohou značně zatížit bezpečnostní týmy, helpdesky a dokonce i koncové uživatele tím, že vyvolávají falešnou paniku. Mohou vést k plýtvání zdroji, zvýšené pracovní zátěži a potenciálně narušit protokoly pro reakci systému zabezpečení. Bylo prokázáno, že ztěžování práce bezpečnostních týmů honbou za falešnými poplachy ve skutečnosti prodlužuje dobu trvání hrozeb, což může usnadnit ničivé útoky typu exfiltrace dat. Bitdefender prokázal během testování AV-Comparatives výjimečnou přesnost při identifikaci hrozeb, když vyprodukoval pouze 2 falešné poplachy. Tento výjimečný výkon ulehčuje bezpečnostním týmům od zbytečného vyšetřování incidentů, které neexistují.


Obrázek 2: Bitdefender GravityZone dosáhl jednoho z nejnižších výsledků v oblasti falešně pozitivních výsledků.


Výjimečný výkon s minimálním dopadem na systém


Závazek společnosti Bitdefender poskytovat špičkové zabezpečení bez omezení výkonu systému, se odráží v testu výkonu AV-Comparatives. Tento test měří vliv produktů kybernetické bezpečnosti na různé úlohy, jako je kopírování souborů, archivace a rozbalování archivů, instalace a spouštění aplikací, stahování souborů, prohlížení webových stránek a srovnávání pomocí sady PC Mark 10 Professional Suite.


Zajištění minimálního dopadu na výkon systému je základním aspektem efektivního řešení kybernetické bezpečnosti, a ovlivňuje celkové náklady na vlastnictví (TCO). Dopad na výkon není zanedbatelným aspektem bezpečnostního řešení, protože ovlivňuje každé jednotlivé koncové zařízení, server nebo cloudovou pracovní zátěž - větší dopad na výkon znamená vyšší náklady na cloudové výpočty. Požadavky na vysoký výkon a produktivitu, by neměly být omezeny bezpečnostními řešeními.


Bitdefender GravityZone v tomto klíčovém aspektu vynikal, neboť dosáhl jednoho z nejnižších skóre vlivu - 3,2. Toto nízké skóre dopadu umožňuje firmám zachovat optimální provozní výkon a zároveň zůstat chráněné. Bitdefender GravityZone jednoznačně vyčnívá mezi všemi hodnocenými dodavateli díky dokonalé rovnováze mezi ochranou a výkonem. Nabízí nejen stabilní zabezpečení, ale také závazek, že nikdy negativně neovlivní produktivitu vaší organizace ani návratnost investic do zabezpečení.


Obrázek 3: Testy AV-Comparatives ukazují, že Bitdefender GravityZone chrání systémy bez negativního dopadu na jejich výkon.


Bitdefender GravityZone: jasná volba pro ochranu vaší firmy


V komplexním testování AV-Comparatives v reálném prostředí opět zvítězil Bitdefender. To pro nás není nic nového. Ať už jde o poskytování nejvyšších možných detekcí v rámci hodnocení MITRE ATT&CK®, nebo o zastavení hrozeb ve fázi před spuštěním (ve srovnání s jakýmkoli jiným výrobcem v testech AV-Comparatives Advanced Threat Protection), Bitdefender i nadále dosahuje v nezávislých testech konzistentně výjimečných výsledků.


Dlouhodobě vynikající výsledky společnosti Bitdefender jsou důkazem jejího neochvějného odhodlání vyvíjet se v souladu s neustále se měnícími kybernetickými bezpečnostními hrozbami. Naše jedinečná schopnost poskytovat komplexní, reálnou ochranu, která je vyvážená minimem falešných poplachů a zanedbatelným dopadem na výkon systému, nás skutečně odlišuje. Jsme odhodláni poskytovat organizacím po celém světě nejlepší řešení a služby kybernetické bezpečnosti ve své třídě.
Váháte, zda je pro Vaši organizaci nebo firmu Bitdefender řešení to pravé? Naši experti Vám rádi poradí, stačí si rezervovat konzultaci prostřednictvím našeho formuláře.


52 zobrazení0 komentářů

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page