top of page

Co obsahuje bezpečnostní plán?Kvůli vývoji kybernetických bezpečnostních hrozeb a přehlcenému trhu s technologiemi, se firmy snaží chránit své zákazníky a zaměstnance. Poskytovatelé řízených služeb (MSP) tak mají příležitost pomoci zákazníkům pochopit jejich bezpečnostní potřeby a řešení, která potřebují.


Organizace stále častěji narážejí na několik oborových trendů, které ohrožují jejich schopnost zabezpečit svá data, systémy a uživatele. Od sofistikovanějších vektorů útoků a nedostatku kvalifikovaných bezpečnostních odborníků, až po růst digitalizace a nárůst množství práce na dálku - tyto trendy vyvolávají jejich potřebu výraznějšího a robustnějšího zabezpečení.


Zkrátka a dobře se kybernetická bezpečnost z funkce, kterou je dobré mít, stala funkcí, která je pro podniky všech velikostí na prvním místě.


Ale i když organizace neustále vylepšují svou obranu, kyberzločinci nadále pravidelně ohrožují data a systémy organizací. Je zřejmé, že něco chybí. Výsledek: MSP mají nyní velkou příležitost poskytnout takový typ zabezpečení na vysoké úrovni, který jejich zákazníci zoufale hledají.


Využití všech výhod začíná plánem.


Vypracování robustního plánu zabezpečení vám pomůže posílit obranu a splnit obchodní cíle, a zároveň provést zákazníky stále složitějším bezpečnostním a technologickým prostředím. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí se plán zabývat technologiemi, které společně vytvářejí komplexní nabídku, měřit bezpečnostní mezery a porozumět úrovním vyspělosti zákazníků.Osvědčené postupy pro plán zabezpečení


Váš plán zabezpečení musí obsahovat strategii, jak zákazníkům poskytnout hloubkovou a vrstvenou ochranu kybernetického zabezpečení. Musí pokrývat hlavní hrozby, kterým budou vaši zákazníci denně čelit, a zahrnovat procesy, které jim umožní posílit a udržovat jejich bezpečnostní obranu.


Tento vrstvený přístup je také třeba kombinovat s přístupem k zabezpečení s nulovou důvěrou, který zajišťuje, že veškerý interní i externí provoz je považován za nedůvěryhodný, dokud není ověřen. 


Váš plán zabezpečení musí být postaven na těchto čtyřech základních osvědčených postupech zabezpečení:

  • Hloubková obrana Je nezbytné vytvořit řadu technologických vrstev, které tvoří základ kybernetické bezpečnosti. Patří sem prvky, jako je analýza rizik, zesílení a snížení plochy útoku, detekce a reakce, technologie prevence a pokročilá obrana proti novým hrozbám, jako je malware a ransomware. Měli byste také zabudovat řízenou detekci a reakci pro nepřetržitou prevenci hrozeb, a vyhledávání hrozeb pro aktivní odhalování číhajících útočníků.

  • Jednotné bezpečnostní řešení Jednotné bezpečnostní řešení umožňuje zabudovat co nejvíce těchto technologických vrstev do jednoho systému. Díky tomu můžete podporovat specifické potřeby svých zákazníků prostřednictvím jediného místa pro správu. 

  • Vyspělé algoritmy AI a ML Řešení postavená na vyspělých algoritmech umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) jsou ověřena jako vhodná pro daný účel v nezávislých testech. Využití těchto řešení vám pomůže poskytovat zákazníkům řešení, která splňují jejich požadavky, a činit rozhodnutí na základě přesnějších informací.

  • Integrace technologií Útočníci využívají širokou škálu metod kybernetických útoků a mohou snadno měnit jejich vektory, aby obešli bezpečnostní ochranu organizace. Pro úspěch vašeho bezpečnostního plánu je zásadní zajistit, aby se řešení efektivně integrovala a komunikovala mezi sebou.Jak měřit mezery v zabezpečení


Kromě toho, že je třeba poskytnout komplexní model kybernetické bezpečnosti, je také důležité pochopit, jak měřit nedostatky v zabezpečení. To pomůže zabránit tomu, aby nová řešení způsobila narušení webových stránek zákazníků nebo zablokovala prodej produktů.


Abyste to udělali správně, musíte nejprve pochopit úroveň vyspělosti zákazníka. To pomůže přesně vyhodnotit jejich individuální rizikový profil a lépe pochopit, jak by se jich případné narušení dotklo. 


Poté můžete využít rámec Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) jako vodítko pro vybudování spolehlivé kybernetické obrany. NIST uvádí pět základních funkcí - identifikaci, ochranu, detekci, reakci a obnovu - které organizacím pomáhají efektivně řídit rizika kybernetické bezpečnosti. 


S tímto základem, jako páteří svého plánu, budete moci nastoupit a představit skvělé řešení těm, kteří to nejvíce potřebují. A to je v dnešní době téměř každá organizace.21 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page