top of page

Jak vám řešení XDR mohou pomoci dosáhnout stavu Zero TrustKybernetická rizika se stále zvyšují, a proto musí organizace využívat nové frameworky, architektury a technologie, aby zůstaly v bezpečí. Útočné plochy podniků se rozšiřují a útočníci využívají nedostatečného zabezpečení na bázi cloudu k hledání nových cest do sítí.


Počet případů phishingu, sociálního inženýrství a zneužití na úrovni účtů stále roste, což organizace nutí hledat odolnější varianty. Jedním z těchto systémů je architektura Zero Trust Network Architecture (Zero TrustNA), hovorově označovaná jako Zero Trust. Jedná se o novou bezpečnostní architekturu, která se mezi organizacemi neustále rozšiřuje. Podle nedávné zprávy společnosti Illumio 90 % respondentů uvádí, že prosazování strategie Zero Trust je jednou z jejich tří hlavních priorit.


Transformace na Zero Trust však může být obtížná, a vedoucí pracovníci v oblasti zabezpečení musí najít nové technologie, které mohou pomoci zefektivnit přechod, a také zajistit, že dosáhnou Zero Trust efektivně.


V tomto článku vám ukážeme, jak může XDR zapadnout do frameworku architektury Zero Trust.


Co je to Zero Trust?


Zero Trust je relativně nový framework, který byl vyvinut v reakci na rostoucí rizika a útoky v cloudu. Jedná se o architekturu postavenou na principu, že žádné prostředí není bezpečné, a že narušení bezpečnosti dat je v podstatě nevyhnutelné.


V důsledku toho nelze žádnému uživateli "důvěřovat", což znamená, že přístup je třeba neustále ověřovat a validovat. Například organizace, která nemá architekturu Zero Trust, může mít klíčové administrátorské nebo výkonné role s přístupem a předběžným ověřením, aby se usnadnil přístup k datům a účtům. Za účelem ochrany účtu může zavést další nástroje a kontroly prevence a ochrany, ale úroveň přístupu zůstává stejná.


V režimu Zero Trust nemá žádný uživatel zvýšená oprávnění - pravost uživatele a účtu je třeba pokaždé zkontrolovat a ověřit. To je vynucováno různými technologiemi, procesy, zásadami a výrazným omezením přístupu a oprávnění ve všech rolích, přičemž se zlepšují metody ověřování.


Tento framework se vztahuje na veškerý provoz, cloudové pracovní zátěže, aplikace a služby - komunikace nemůže probíhat, pokud není ověřena - často prostřednictvím procesu založeného na identitě.


Jak může Zero Trust pomoci zabezpečit organizace


Framework Zero Trust přináší organizacím několik výhod.


Zvyšuje bezpečnost dat a zdrojů: Protože uživatelé mají mnohem omezenější přístup k datům a zdrojům, a jsou pokaždé ověřováni, zlepšuje to celkové úsilí o zabezpečení dat. Napříč aplikacemi a pracovními úlohami - Zero Trust usiluje o to, aby tyto technologie spolu komunikovaly přímo, čímž se minimalizuje celkové vystavení riziku prostřednictvím síťových struktur.


Minimalizuje zneužití ze strany uživatelů a organizační rizika: Zero Trust je navržen tak, aby zlepšil celkové zabezpečení založené na správci a uživateli. V organizaci, která sdružuje tisíce zaměstnanců, může prosazování celkové architektury Zero Trust zefektivnit úsilí o zabezpečení, ve srovnání s dílčími bezpečnostními zásadami pro jednotlivé typy uživatelů/rolí.


Vynucuje nepřetržité monitorování: Nulová důvěryhodnost vyžaduje, aby organizace nepřetržitě monitorovaly účty a zdroje, což automatizuje úsilí o zabezpečení, a minimalizuje mezery ve zranitelnostech - díky účinnému nepřetržitému monitorování je možné důsledný patch management.


Zlepšuje zabezpečení cloudu: Zabezpečení cloudu je pro mnoho organizací hlavní prioritou, a systém Zero Trust je navržen tak, aby ji řešil. Vzhledem k používání a rozšiřování vícecloudových pracovních zátěží a infrastruktur, pomáhá systém Zero Trust poskytovat rámec, který lze aplikovat a škálovat na jakoukoli cloudovou infrastrukturu, což tento proces zjednodušuje.


Jak XDR pomáhá dosáhnout Zero Trust


Podniky rozšířily používání řešení EDR (endpoint detection and response) a nyní zvažují řešení XDR (eXtended detection and response), aby zlepšily své celkové schopnosti detekce a reakce.

Menší organizace, které nedisponují velkým množstvím bezpečnostních technologií, a mají jen minimum nástrojů pro detekci a reakci, mohou využít nativní řešení XDR - řešení od jednoho dodavatele, která jsou navržena tak, aby se dala rychle implementovat, a poskytovala rozšířenou telemetrickou analýzu napříč více cloudovými prostředími.


Podniky s vyspělejším oddělením kybernetické bezpečnosti, a řadou existujících nástrojů pro detekci a reakci, mohou využít otevřená řešení XDR. Jedná se o řešení nezávislé na dodavateli, které je navrženo tak, aby zefektivnilo schopnosti organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti, centralizovalo stávající zdroje dat, urychlilo možnosti reakce a snížilo složitost dodavatelských řešení.


S řešením XDR mohou společnosti pracovat na dosažení Zero Trust prostřednictvím:


Prioritní detekce a reakce: Zero Trust vychází z předpokladu, že napadení je nevyhnutelné a že APT je pravděpodobné. Řešení XDR pomáhají organizacím zlepšit jejich schopnosti detekce a reakce, a zároveň zvyšují úsilí o monitorování hrozeb, což je nezbytnou součástí pro dosažení Zero Trust.


Automatizovaná bezpečnostní analýza a reakce: V závislosti na dodavateli a poskytovateli XDR - klíčové bezpečnostní úkoly a reakce mohou být automatizovány, a analýza chování uživatelů a entit, založená na umělé inteligenci, vede k vyšší bezpečnosti.


Lepší přehled o prostředí: Řešení XDR poskytují analýzu v reálném čase rozšířením a centralizací bezpečnostních analýz, což je v prostředí Zero Trust nezbytné. Výsledkem je větší celkový přehled, který organizaci umožňuje nasadit a prosazovat klíčové bezpečnostní kontroly Zero Trust v širším měřítku.


Zjednodušené zabezpečení založené na cloudu: Jednou z hlavních výzev v oblasti Zero Trust je skutečnost, že organizace mají problémy se zabezpečením více cloudů. Klíčovou výhodou řešení XDR je konsolidace zabezpečení více cloudů a řešení zabezpečení cloudových pracovních zátěží, což v současnosti dělá jen málo bezpečnostních řešení.


Zero Trust může pomoci, ale musí být pečlivě naplánován


Přestože architektura Zero Trust zní lákavě, není to framework, který by mohly přijmout všechny podniky a organizace. Protože se jedná o architekturu, která přepracovává celou podnikovou architekturu, je třeba ji pečlivě zvážit. V opačném případě hrozí riziko, že toto úsilí bude mít ve skutečnosti negativní dopad na provoz podniku, resp. na jeho schopnost udržet si produktivitu. To vyžaduje více zúčastněných stran, pečlivé plánování a vytváření dlouhodobých plánů.


Organizace si nemusí uvědomovat hodnotu Zero Trust, pokud není nasazena celoplošně, takže může být výhodnější využít služeb klíčového partnera nebo dodavatele. Ti vám mohou pomoci při sestavování plánu a identifikaci řešení a nástrojů, jako je XDR, které vám pomohou.


28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page