top of page

Proaktivní vs. reaktivní bezpečnost - jak může pomoci služba Threat IntelligenceNěkteré špatné věci se stanou jen jednou. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, stačí jeden únik dat, aby internetoví uživatelé začali považovat organizaci za nebezpečnou. Přesto mnoho organizací hledá útěchu v myšlence, že když se něco takového zatím nestalo, tak se to pravděpodobně nikdy ani nestane - například únik dat nebo hackerský útok. Kromě toho se domnívají, že jejich zaměstnanci a zákazníci se jednoduše vyhnou návštěvám rizikových internetových odkazů a stránek. Tento typ myšlení dělá z většiny organizací ideální cíle kybernetických útoků.


Pro důkladnou ochranu před stále rostoucí hrozbou kybernetických útoků by firma měla kombinovat reaktivní a proaktivní přístup k zabezpečení. V závislosti na tom, kolik organizace investuje do budování této obrany, lze říci, že se snaží přinejmenším držet krok s neustálým vývojem rizikového prostředí, nebo být dokonce o krok napřed, a to díky správnému nastavení proaktivní ochrany a zpravodajství o hrozbách.


Co je to proaktivní zabezpečení?


Proaktivní zabezpečení je založeno na obranných protokolech, které bezpečnostní tým nastaví, aby zabránil útokům. Mimo jiné se skládá z vyhledávání hrozeb a penetračních testů k posouzení zranitelností, a zahrnuje monitorování sítě a koncových bodů k identifikaci podezřelého chování a izolaci potenciálních hrozeb, dokud bezpečnostní tým nezasáhne. Další důležitou složku proaktivního zabezpečení představují vzdělávací programy pro zaměstnance, které mají snížit riziko útoku způsobeného nezkušenými zaměstnanci.


Výhody proaktivního zabezpečení


1. Snižuje počet možných útoků

Mnoha útokům, spáchaných hackery, by organizace mohly snadno předejít. Proaktivní zabezpečení proti nim vytváří první filtr. Čím důkladněji bezpečnostní tým nastaví obranu, tím lépe je organizace chráněna. Ať už jde o sledování nejnovějších typů útoků, nebo o neustálé skenování zranitelností či informování zaměstnanců o potenciálních hrozbách. To vše přispívá k bezpečnosti dat.


2. Drží krok s vývojem rizikového prostředí

Lidé mají tendenci být obezřetnější vůči hrozbám, kterým rozumí, tedy těm, se kterými se setkali a které za hrozby považují. Kyberzločinci, jejichž cílem je jednoduše prolomit síť organizace, však budou hledat nové způsoby útoku. Neustále se budou snažit vytvářet lepší a chytřejší malware. Než organizace získají představu o "novém" typu útoků, zaměřených na dané odvětví, kyberzločinci již vyvíjejí další způsoby průniku do sítí. Čistě reaktivní postoj se v tomto případě může ukázat jako finančně velmi nákladný.


3. Odhaluje zranitelná místa

Organizace mohou mít jednoduše chybně nastavené systémy. Ať už jde o připojení k internetu, které bylo nastaveni rychle a s menším důrazem na bezpečnost, nebo některé síťové prvky prostě zůstaly nezabezpečené, a zatímco čas plynul, nikoho nenapadlo je zkontrolovat. Jak již bylo řečeno, zranitelnosti umožňují podvodníkům proniknout do firemních systémů, přičemž mnoha útokům by se dalo předejít, kdyby organizace více chránily svá data.


4. Odhaluje vnitřní hrozby

Reaktivní protokoly jsou obvykle zaměřeny na vnější hrozby. Interní hrozby, jako jsou zaměstnanci, kteří se aktivně snaží proniknout do sítě, nebo ti, kteří jsou jednoduše nezkušení nebo nedbalí bezpečnostních protokolů, jsou ignorovány. Proaktivní zabezpečení kontroluje všechny hrozby směřující na organizaci, bez ohledu na to, odkud pocházejí.


5. Šetří koncentrované úsilí bezpečnostního týmu na skutečná narušení bezpečnosti

Příprava týmu s reaktivními protokoly je zásadní. Jakmile totiž dojde k útoku a začnou být zaznamenávány škody, je nutné rychle zasáhnout. A to i v případě, že se jedná převážně o kontrolu škod.


Jakmile jsou vaše zranitelnosti detekovány, jsou odhaleny. Kyberzločinci mezi sebou komunikují a jedno narušení otevírá cestu dalším. Nechat bezpečnostní tým pracovat pouze v případě incidentů, ve stresujících podmínkách, a neustále hasit jeden požár za druhým, je vyčerpávající. A je nebezpečné vyčerpat reaktivní zdroje, zejména pokud je to jediná obranná linie organizace.


Co je reaktivní zabezpečení?


Reaktivní zabezpečení je nasazeno poté, co se objeví první známky úspěšného útoku. Poté se dají do pohybu všechny bezpečnostní týmy, aby vyhodnotily situaci, pochopily fázi útoku, odvrátily ho, a nebo když už je pozdě, omezily škody. Jistě, tento typ obrany musí existovat v každé organizaci, ale je nejlepší, aby nepůsobil izolovaně.


Reaktivní zabezpečení se nezabývá latentními hrozbami a nemusí nikdy odhalit ty nejúskočnější. Tato ochranná opatření jsou nasazena až ve chvíli, kdy útok začne způsobovat viditelné škody.


Nevýhody reaktivního zabezpečení


Z vojenského hlediska je proaktivní bezpečnost něco jako příkaz vojákům, aby hlídali a sledovali připravovaný útok, nebo jednoduše...budování lepší obrany a včasné stavění zábran. Reaktivní zabezpečení je jako nasazení sil až poté, co se narušení stane očividným, a bohužel až když má nějaké důsledky. Vzhledem k tomu, že ne všechny útoky jsou odhaleny v den prvního úspěšného průniku obrany, a že může trvat měsíce, než způsobí viditelnou škodu, a přitom ještě odčerpá ze sítě citlivé informace, spoléhat se pouze na reaktivní opatření není vhodné.


Nejlepší možností pro organizaci je kombinovat proaktivní a reaktivní typy zabezpečení. První se snaží omezit počet narušení, zatímco druhý reaguje, když k narušení dojde. Tento typ vrstveného přístupu poskytuje lepší obranu a přináší další výhody v podobě lepšího souladu s právními normami na ochranu osobních údajů (jako je GDPR) po celém světě.


Jak může pomoci služba Threat Intelligence?


Spolehnutí se na řešení Threat Intelligence je součástí proaktivního bezpečnostního protokolu. Znamená to myslet dopředu a sledovat vývoj kybernetických útoků, abyste lépe porozuměli měnící se taktice útočníků, a pravidelně přehodnocovali obranu a řídili rizika organizace.


Celá problematika se točí kolem konceptu snižování pravděpodobnosti a dopadu rizik, přijímání nezbytných opatření, i když se organizaci, která nikdy v minulosti podobnými problémy netrpěla, zdají nyní zbytečná. Služba Threat Intelligence podporuje analýzu rizik tím, že využívá analýzu pomocí povrchových a dark webových datových kanálů.. Poté se může hloubkově podívat a určit nejlepší postupy pro zmírnění těchto rizik. Nakonec vám pomůže nastavit vícevrstvý obranný systém.


Velmi dlouho se mělo za to, že kyberzločinci mají náskok a neustále přicházejí s novými způsoby, jak prolomit databáze a ukrást cenné informace. A vše se odvíjelo od toho, kdo měl větší motivaci rozvíjet své dovednosti: zločinci, kteří mohou jen získat, pokud budou stále kreativnější? Nebo organizace, které mohou zaznamenat obrovské ztráty jen s několika málo slabými místy?Naši experti Vám rádi poradí nejen v otázce nastavení Threat Intelligence. Rezervujte si konzultaci prostřednictvím našeho formuláře.55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page