top of page

Proč by všechny společnosti měly investovat do vícevrstvého zabezpečeníK útokům na zabezpečení vaší společnosti může dojít mnoha různými způsoby. V minulosti byla kybernetická bezpečnost jednodušší a bylo snazší útokům předcházet. Bylo to podobné jako ochrana vstupních dveří vašeho domu. Díky správným zámkům jste mohli zabránit vetřelci ve vstupu.


V dnešní době je třeba zabezpečit více než jen jedny dveře. V celém domě je více dveří, oken a vstupních míst. Potenciálních přístupových bodů je tolik, že spoléhat se pouze na zámky nebude fungovat. Organizace potřebují více než jen jedno řešení, aby byly kompletně zabezpečeny a dokázaly zabránit útoku, ubránit se mu a zotavit se v případě jeho úspěšné kompromitace.


Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je vícevrstvé zabezpečení. To znamená mít k dispozici více nástrojů, systémů a procesů, které se vzájemně překrývají a zajišťují preventivní a proaktivní kybernetickou bezpečnost. Tyto nástroje a systémy by se měly vzájemně informovat, aby vytvořily bezpečnější prostředí. Zde se dozvíte, proč je důležitá vícevrstvá bezpečnost a jak jí mohou organizace dosáhnout.


Organizace a firmy všech velikostí se musí chránit více než kdy jindy


Útočníci se mohou zaměřit na určitou část IT společnosti, aby ji napadli a případně pronikli do organizace. Tato oblast je známá jako útočná plocha. Čím větší je útočná plocha, tím větší riziko společnost podstupuje a tím více musí udělat pro její obranu a zabezpečení. Bylo by například mnohem snazší zabezpečit malý přízemní dům ve srovnání s několikapatrovým bytovým domem.


V posledních několika letech se průměrná plocha útoku zvýšila především proto, že se zvýšil digitální rozsah prostředí společnosti. Patří sem např:


  • Koncové body, jako jsou notebooky, servery, kancelářská zařízení, ale i vzdálená zařízení a soukromá zařízení připojená k síti (například mobilní telefon zaměstnance).

  • Využívání cloudu stále roste, stejně jako počet dodavatelů cloudových služeb, mezi které patří nástroje jako Office 365, Slack, Zoom a Google Drive. Menší společnosti nejčastěji využívají cloudové služby a partnery k zefektivnění služeb a jednotlivých oddělení.

  • Zařízení internetu věcí (IoT), jako jsou chytré obrazovky, ledničky, tiskárny a kamery, jsou připojena k internetu a nemusí mít nejlepší zabezpečení.

  • Zaměstnanci jsou stále nejslabším článkem, pokud jde o obranu společnosti před útočníky - každý jednotlivec může představovat potenciální riziko.

  • Více lokalit/lidé pracující doma/hybridní pracovníci vyžadují zvýšená bezpečnostní opatření, zejména pokud se data ukládají a/nebo přenášejí napříč těmito lokalitami.


Pokročilé útoky vyžadují více než jen zabezpečení koncových bodů


Vzhledem ke všem těmto oblastem, které mohou zločinci využít k útokům a pronikání do firem, jsou všechny typy podniků, velké i malé, ohroženy pokročilejšími útoky. Tyto druhy útoků využívají zranitelnosti mimo tradiční koncové body a jsou často prováděny s větším rozsahem průzkumu a cílenou přesností. Často se zaměřují na zranitelnosti v populárních cloudových aplikacích nebo se zaměřují na cloudovou infrastrukturu společnosti s cílem přímo se dostat k citlivým datům a aktivům.


Dokonce i útoky na zaměstnance prošly vývojem - útoky typu spear phishing a BEC útoky využívají nic netušící zaměstnance tím, že se vydávají za klíčové osoby ve firmě, což vede ke značným finančním ztrátám, ze kterých se mnoho malých firem už nikdy nevzpamatuje.


Jak mohou organizace vybudovat komplexní zabezpečení pomocí vrstev


Aby bylo možné zohlednit všechna okna, dveře a další vstupní místa, která ohrožují dům společnosti, je důležité vybudovat komplexní zabezpečení prostřednictvím vrstvené strategie kybernetické bezpečnosti, která zahrnuje preventivní kontroly, proaktivní opatření, detekci a možnosti reakce. Mnohé z těchto funkcí jsou nad rámec toho, co nabízí tradiční zabezpečení koncových bodů.


Patří sem např.:


Vizibilita: Mít přehled o všem, co se ve vašem prostředí nachází, vám může pomoci ho lépe chránit. Představte si to tak, že znáte všechny vstupní body do svého domu a přesně víte, kde se nachází váš trezor a nejdůležitější dokumenty.


Detekce: Jakmile získáte jasnější přehled o svém prostředí, můžete nasadit nástroje, jako je detekce a reakcena koncové body (EDR) a rozšířená detekce a reakce (XDR). Jedná se o analytické nástroje, které zahrnují celou vaši síť a jakoukoli cloudovou infrastrukturu, aby bylo možné řádně identifikovat všechny neoprávněné uživatele nebo škodlivé útoky, probíhající ve vašem prostředí.


EDR detekuje hrozby a potenciální kompromitace na úrovni koncových bodů, a poskytuje týmu užitečné informace, které mu umožní správně zvolit další kroky k potlačení a odstranění hrozby (nebo ji nechat být, pokud se zjistí, že se jedná o neškodné upozornění). XDR se dívá i mimo koncový bod a zahrnuje bezpečnostní informace z jiných zdrojů, včetně cloudu, což dále chrání infrastrukturu a aktiva společnosti.


Hardening: Hardening znamená soubor procesů, které zajišťují minimalizaci rizika kompromitace nebo útoku. Je to ekvivalent instalace oken odolných proti vloupání a modernizace zámkových systémů na ochranu proti běžným formám vniknutí.


Mezi příklady hardeningu patří správa záplat - jedná se o proces zajišťující, že všechna vaše zařízení, systémy, aplikace a služby používají nejnovější verzi softwaru. Tím zabráníte útočníkům, aby využili známé zranitelnosti. Hardening zahrnuje také cílené bezpečnostní kontroly a nástroje, jako je zabezpečení e-mailů, filtry nevyžádané pošty, antivirové nástroje a šifrování celého disku, které chrání data i v případě jejich krádeže a vynesení z firemní sítě nebo serverů.


Zabezpečení cloudu: Cloud se stal pro většinu společností natolik zásadním prvkem, že vyžaduje vlastní bezpečnostní opatření. Firmy musí mít možnosti, jak chránit a zabezpečit software, jako je Office 365, One Drive, Google Apps a další. Jedná se o účelové bezpečnostní nástroje, které mohou pomoci zabezpečit soubory, servery a kontejnery v cloudu.


Reakce: Na tom, jak na potenciální útok zareagujete, záleží stejně jako na tom, co uděláte, abyste útoku zabránili. To, že zloděj vnikne do vašeho domu, ještě neznamená, že nemůžete udělat vůbec nic, abyste ho zastavili. Nástroje pro reakci vám mohou pomoci eliminovat útočníka nebo minimalizovat škody, které může vaší společnosti způsobit. Patří sem nástroje jako EDR, XDR a také služby pro reakci od partnerů, kteří poskytují řízenou detekci a reakci nebo poskytovatele řízeného zabezpečení. Pokud tuto práci svěříte týmu odborníků, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, budete moci reagovat mnohem rychleji.Firmy na to nemusí být samy - jak jim mohou pomoci externí partneři


Vybudování komplexního bezpečnostního oddělení může být obtížné, protože vyžaduje mnoho zdrojů. Nejenže je zapotřebí více bezpečnostních nástrojů a technologií, ale také je zapotřebí mít talenty a bezpečnostní personál, aby bylo možné využít všechny informace, upozornění a data, která tyto nástroje organizacím zasílají.


Najít správné talenty a nástroje může být téměř nemožné, a proto byste měli zvážit spolupráci s klíčovým dodavatelem kybernetické bezpečnosti. Využití poskytovatelů řízené detekce a reakce (MDR), kteří zahrnují EDR a XDR pro komplexní porozumění vašemu IT prostředí, které vám může pomoci lépe chránit společnost před pokročilými útoky.


Společnosti mohou také zvážit spolupráci s poskytovatelem řízených bezpečnostních služeb (MSSP), který může fungovat jako outsourcované oddělení kybernetické bezpečnosti. Tito poskytovatelé mohou využívat nástroje a technologie, a rychle reagovat na aktuální hrozby a zabránit tak případným škodám.


I když vybudování komplexní kybernetické bezpečnosti může být obtížné, organizace mají k dispozici mnoho možností. Nejdůležitější je, aby nezůstaly jen u jediného preventivního nástroje. V opačném případě nechávají svůj dům dokořán.
Naši experti Vám rádi poradí, stačí si rezervovat konzultaci prostřednictvím našeho formuláře.


42 zobrazení0 komentářů

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page