top of page

Zabezpečení dat malých firem v případě rozpadu velkých technologických společnostíMnoho času a energie bylo věnováno debatám o budoucnosti velkých technologických společností (Big Tech), a o tom, co by se mohlo a mělo stát, kdyby se rozpadly. Ať už jste zastánci, nebo odpůrci dalších regulačních a antimonopolních opatření, není pochyb o tom, že dopad takových kroků by byl obrovský.


Pro malé podniky, které se spoléhají na cloudové a bezpečnostní služby Big Tech, je možnost přerušení provozu těchto služeb velkým problémem.


Jak mohou malé podniky připravit své kapacity na ochranu dat v případě otřesů v oblasti Big Tech, a jaké jsou některé z následných dopadů na soukromí a data, které stojí za to naplánovat?


Pojďme se na ně podívat.


Rozsah velkých technologických společností

Hodnota velkých technologických společností, které tvoří Facebook, Microsoft, Google, Apple a Amazon, nyní dosahuje hodnoty téměř 10 bilionů dolarů, což je skoro čtvrtina celkové tržní kapitalizace celého indexu S&P 500 ve výši 41,8 bilionu dolarů.


Současná tržní hodnota akcií těchto společností Velké pětky je vyšší než hodnota dalších 27 nejhodnotnějších amerických společností dohromady, a to včetně společností Tesla, Walmart a JP Morgan Chase.


Jako celek těchto pět společností ovládá nebo má obrovský vliv na komplexní část moderního života: sociální média, maloobchod, cloud computing a úložiště, online vyhledávání, digitální reklamu, zpravodajství, mobilní aplikace a další.


Zabezpečení dat a cloudů

Velikost a dosah těchto společností je nepopiratelný, a částečně vysvětluje volání po nových regulačních opatřeních v souvislosti s jejich rostoucím vlivem.


Pro menší společnosti, které jsou závislé na velkých technologickýh společnostech v oblasti zabezpečení a cloudových služeb, by však nové regulační předpisy vyžadovaly nový přístup k ochraně jejich citlivých údajů. Strategické uvažování o ochraně dat je v době rostoucí míry digitalizace a digitálních hrozeb nutností.


A přestože se žádné drastické změny nechystají, majitelé malých firem by si měli začít klást otázku, jak nejlépe připravit plán ochrany dat, který dokáže reagovat na případné změny.


Zde je několik zásadních způsobů, jak přemýšlet o možném vývoji ochrany dat v nadcházejících letech.


Ať už se velké technologické společnosti rozpadnou či ne, ochrana dat musí být nejvyšší prioritou

U menších firem je pravděpodobnost útoku stejná jako u velkých společností, ale důsledky pro menší firmy mohou být závažnější.


Únik dat, ransomwarový útok, jakýkoli z těchto incidentů může malou firmu nebo organizaci zcela ochromit a vyřadit z provozu.


Bezpečnostní potřeby společnosti se liší v závislosti na produktech a službách, které nabízí, ale Alex Balan, ředitel bezpečnostního výzkumu ve společnosti Bitdefender, vidí shodný problém, bez ohledu na rozsah těchto služeb.


Balan říká: "Ať už dojde k rozpadu velké technologické společnosti, nebo ne, velké i malé společnosti by měly investovat do zlepšení zabezpečení informací a ochrany osobních údajů spotřebitelů. Kybernetické hrozby v dohledné době nezmizí, jen se zdokonalují a přizpůsobují. Osobní údaje jsou novým zlatem a každý chce získat jeho část."


Očekávejte změnu v odpovědnosti za bezpečnost - a inovace

Jedním z nejdramatičtějších důsledků velkých technologických změn je pojetí odpovědnosti.


Místo toho, aby se spoléhalo pouze na služby poskytované jinými subjekty, bude odpovědnost za zabezpečení dat klientů více ležet na samotných menších firmách.


Tento posun bude nutit menší společnosti, aby se aktivněji podílely na ochraně svých dat, což je zároveň hrozivá - a potenciálně inovativní - příležitost.


Podle Balana to donutí společnosti vytyčit novou technologickou cestu vpřed.


Balan říká: "Dnešní hrozby v oblasti bezpečnosti informací jsou stejné pro velké i malé společnosti. Jediný rozdíl je v tom, že velké společnosti již mají zkušenosti a zdroje k jejich zvládnutí, zatímco malé firmy se musí vydat na cestu vlastního objevování."


Toto znovuobjevování by vyžadovalo upřednostnění kreativních bezpečnostních opatření, která mají pro firmu smysl, a zároveň jsou finančně únosná. Dosažení tohoto cíle je proveditelné, ale jistě náročné.


Balan pokračuje: "To se může ukázat jako skvělá příležitost pro inovace, ale zároveň to vyvolává obavy, protože se výrazně zvětšuje plocha pro útoky."


"Rozbití velkých technologických společností znamená, že menší společnosti musí zvýšit svou zodpovědnost vůči svým klientům."


Nová doba si žádá nové způsoby uvažování

Přizpůsobení se novému prostředí zabezpečení vyžaduje způsob myšlení, který dokáže akceptovat změny a je ochoten se jim přizpůsobit.


Nebo jak říká Balan: Balan říká, že "společnosti, pokud chtějí přežít, musí se rychle přizpůsobit, a to jak technicky, tak z hlediska myšlení."


Být dostatečně flexibilní, přizpůsobit novým výzvám a přijmout nové strategie, začíná přijetím postoje, který chápe, že změna je nevyhnutelná.


Úspěšný přístup k ochraně dat musí být odpovědný právě tímto způsobem.


Připravte se na zítřek již dnes

Očekávat rozpad velkých technologických firem je možná přehnané, ale menší firmy se přesto musí připravit.


Správným začátkem je upřednostnění ochrany spotřebitelských dat, a následně snaha o nalezení vhodné varianty zabezpečení, která bude odpovídat konkrétním potřebám vašeho podniku.


Základem každého přístupu je organizační způsob myšlení, založený na inovacích a přizpůsobování se. Menší společnosti s musí být do budoucna připraveny převzít větší odpovědnost za data svých klientů a svou vlastní roli při jejich ochraně.13 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page