top of page

Bitdefender oceněn jako Vizionář v 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms
Jsme hrdí na to, že se společnost Bitdefender umístila jako vizionář v magickém kvadrantu Gartner® Magic Quadrant™ 2023 pro platformy ochrany koncových bodů (Visionary in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection ). Věříme, že toto uznání potvrzuje schopnost realizace naší komplexní vize.


Přečtěte si zprávu a seznamte se silnými stránkami i varováními společnosti Bitdefender. Získejte zásadní informace o moderních platformách ochrany koncových bodů (EPP), které nyní zahrnují EDR a vyvíjejí se směrem k XDR.Podle našeho názoru hodnocení společnosti Bitdefender v této zprávě potvrzuje kvalitu platformy Bitdefender GravityZone pro zabezpečení koncových bodů a analýzu rizik, která navazuje na řadu významných nezávislých ocenění, včetně ocenění "Leader" v The Forrester Wave™: Endpoint Security, Q4 2023 a prvenství v testu AV-Comparatives Advanced Protection Test 2023.


Vizionář v Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms

Podle společnosti Gartner "vizionáři přinášejí špičkové funkce, které budou v příští generaci produktů významné, a které kupujícím umožní včasný přístup k lepšímu zabezpečení a správě. Vizionáři často disponují například některými z následujících funkcí: detekce a reakce na hrozby identity, správa konfigurace zabezpečení, přizpůsobitelné ochranné vrstvy služeb spravované dodavatelem, funkce zabezpečení konvergovaného pracovního prostoru, funkce automatické detekce nebo reakce, pokročilé funkce EDR a pracovní postupy pro reakci na incidenty v reálném čase". Vizionáři mohou ovlivnit směr technologického vývoje na trhu, ale nemusí zatím prokazovat důslednou realizaci a mohou mít nedostatečný podíl na trhu. Klienti si vybírají vizionáře kvůli včasnému přístupu k inovativním funkcím."


Naše umístění v The Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms jako vizionáře, je podle našeho názoru dalším nezávislým hodnocením té nejvyšší úrovně, které dále potvrzuje naši silnou vizi kybernetické bezpečnosti a neúnavné zaměření na inovace, a vyzdvihuje klíčové silné stránky společnosti Bitdefender, jako vysoce relevantní pro řešení dnešních problémů: neefektivní nebo těžkopádná ochrana a detekce, nedostatek komplexního, člověkem interpretovatelného přehledu, nedostatky v bezpečnostních dovednostech, únava z upozornění a nedostatek kontextu hrozeb.


Zatímco velké organizace těží z lepšího personálního zabezpečení a odborných znalostí, pro středně velké a menší společnosti je zásadní používat platformy, které staví na účinné automatizované prevenci a konsolidují, automatizují a zjednodušují vyšetřování a reakci. Proto jsme naši platformu GravityZone vytvořili se zaměřením na potřeby středně velkých společností, a podle našeho názoru zpráva Gartner Magic Quadrant potvrzuje, že Bitdefender se pro takové organizace skvěle hodí.


Přístup produktů Bitdefender k prevenci, ochraně, rozšířené detekci a reakci

Bitdefender GravityZone konsoliduje přehled o zabezpečení v celé organizaci, a rozšiřuje reakci na hrozby v rámci jednotné platformy a jediné flexibilní sady nástrojů pro koncová zařízení. Spojením analýzy rizik, prevence, ochrany a detekce a reakce napříč koncovými body, identitami, cloudy, sítí a aplikacemi pro zvýšení produktivity, zefektivňuje Bitdefender bezpečnostní operace.


Naši platformu jsme vybudovali na základě vysoce účinné prevence a s využitím vyspělé umělé inteligence, zdokonalované od roku 2008, spolu s komplexním souborem technologií pro zabezpečení, prevenci a ochranu. Výsledkem je, že dokážeme porazit více pokročilých trvalých hrozeb, a porazíme je dříve, než se spustí a způsobí škody, které vyžadují aktivní nápravu.


Naše technologie Endpoint Detection and Response (EDR) a Native eXtended Detection and Response (XDR) umožňují analytikům v organizacích, bez ohledu na jejich odbornost, rychle identifikovat hrozby, porozumět jim a reagovat na ně. GravityZone snižuje únavu z výstrah tím, že prezentuje vysoce přesné detekce a automaticky třídí a koreluje incidenty, čímž minimalizuje šum a zbavuje analytiky namáhavé manuální analýzy jednotlivých výstrah z více nezávislých nástrojů. Aby se zkrátila doba, po kterou útočník zůstává u incidentu, je kontext incidentu prezentován v lidsky čitelném formátu v rámci nástroje Incident Advisor. Týmy rychle pochopí, kde útok začal, jaký má dopad, jaké jsou taktiky a techniky MITRE, a mohou využít přímočaré doporučené reakce.


Nyní je čas uvažovat o produktu Bitdefender a zvýšit úroveň své bezpečnosti a schopnosti reagovat

Na rozdíl od mnoha jiných předních dodavatelů zabezpečení, pracuje více než polovina zaměstnanců společnosti Bitdefender ve výzkumu a vývoji. Díky tomu jsme v čele inovací. Od roku 2008 rozšiřujeme možnosti strojového učení v oblasti zabezpečení, a doposud jsme zaregistrovali více než 480 patentů. Sílu a robustnost našich technologií potvrzuje trvalé prvenství ve významných nezávislých testech. Funkce Bitdefenderu jsou integrovány a důvěřuje jim více než 180 nejuznávanějších technologických značek na světě.


Náš elitní tým Bitdefender Labs je nesmírně aktivní nejen v udržování náskoku našich zákazníků před vyvíjejícími se hrozbami, ale také ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako jsou Europol a Interpol, při vyšetřování a likvidaci rizikových skupin, odhalování nových zranitelností a nabídce dešifrátorů ransomwaru.


Zatímco mnoho dodavatelů se chlubí "prvenstvím" v tom či onom nezávislém hodnocení, Bitdefender je jedním z mála dodavatelů, kteří trvale vykazují vysoký výkon v několika nejdůvěryhodnějších nezávislých hodnoceních a testech.


Přehled nejnovějších ocenění a uznání platformy Bitdefender GravityZone:


  • Označení "Visionary" v 2023 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, a podle našeho názoru uznání za schopnost realizovat komplexní vizi.

  • Titul Leader in the Forrester Wave™: Endpoint Security, Q4 2023. V této zprávě se uvádí, že společnost Bitdefender je " agresivně zaměřená na prevenci".

  • Jmenování v Gartner Peer Insights™ Customers’ Choice for Endpoint Protection Platforms v regionu EMEA.

  • Jasný lídr v nedávno vydaném testu AV-Comparatives Advanced Threat Protection Test 2023 poté, co byl lídrem i v roce 2022

  • Lídr v ochraně v testu AV-Comparatives Business Security Test (srpen-listopad 2023) blokující všechny škodlivé vzorky s jednou z nejnižších měr falešně pozitivních výsledků

  • Dosaženo 100% detekce všech hlavních kroků hodnocení s nejvyšší možnou úrovní popisu v hodnocení MITRE ATT&CK Evaluations

  • V testech AV-TEST trvale dosahuje perfektních výsledků v oblasti ochrany, výkonu a použitelnostiZprávy analytiků, nezávislé testy a hodnocení zákazníků potvrzují význam strategie a vize platformy Bitdefender GravityZone. Poskytují také cennou zpětnou vazbu, která nám pomáhá stanovit priority v oblastech, které je třeba dále vylepšit.


Snižování rizika prostřednictvím obrany moderního útočného prostoru, a umožnění týmům s nedostatečnými zdroji rychle reagovat na útoky, vyžaduje špičkové inovace, účinnost ochrany a kontext hrozeb, které jsou poskytovány prostřednictvím intuitivního rozhraní. Věříme, že tyto vlastnosti/schopnosti produktů Bitdefender jsou zmíněny v konzistentním toku pozitivních nezávislých hodnocení a testů, včetně 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms.

 


GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisní značka společnosti Gartner a Magic Quadrant a Peer Insights jsou registrované ochranné známky společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA a na mezinárodní úrovni, a jsou zde použity se svolením. Všechna práva vyhrazena. Obsah Gartner Peer Insights se skládá z názorů jednotlivých koncových uživatelů, založených na jejich vlastních zkušenostech s dodavateli uvedenými na platformě, nelze je považovat za prohlášení o faktech ani nepředstavují názory společnosti Gartner nebo jejích přidružených společností. Společnost Gartner neschvaluje žádného dodavatele, produkt nebo službu zobrazenou v tomto obsahu, ani neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, týkající se tohoto obsahu, jeho přesnosti nebo úplnosti, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.


Společnost Gartner neschvaluje žádného dodavatele, produkt nebo službu, které jsou zobrazeny v jejích výzkumných publikacích, a nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner se skládají z názorů výzkumné organizace Gartner a neměly by být považovány za prohlášení o skutečnosti. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, týkajících se tohoto výzkumu, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.


72 zobrazení0 komentářů

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page