ISO 9001: Quality management systems


ISO 9001 je rámec pro osvědčené postupy řízení, který používají miliony podniků po celém světě za účelem standardizace obchodních postupů a zlepšení výkonnosti podniku.


Tato norma pomáhá organizacím prokázat jejich schopnost trvale poskytovat produkty, které splňují požadavky zákazníků a příslušné zákonné a regulační požadavk