top of page

Společnost Bitdefender byla oceněna v rámci 2022 Gartner® Hype Cycle™ for Endpoint Security

Aktualizováno: 18. 4. 2023
Gartner® Hype Cycle™ 2022 for Endpoint Security " představuje nejvýznamnější inovace v oblasti zabezpečení koncových bodů, které by měli vedoucí pracovníci v oblasti bezpečnosti přijmout a zavést." * S potěšením oznamujeme, že společnost Gartner® ocenila Bitdefender ve svém Hype Cycle™ for Endpoint Security za XDR, EDR a EPP.


V současném prostředí neustále se vyvíjejících hrozeb a obtíží s hledáním nových zaměstnanců, neustálým školením a udržením špičkových odborníků, tato zpráva ukazuje, co by vedoucí pracovníci měli zohlednit při řešení náročných úkolů.


Níže si můžete stáhnout bezplatnou kopii této zprávy, která vám pomůže pochopit hlavní změny, které lze očekávat v oblasti dynamického zabezpečení koncových bodů. Přečtěte si ji a dozvíte se, které technologie dnes dosáhly širokého nasazení, aby se staly nezbytnou součástí vybavení každé organizace, a jaké technologie s největším dopadem na zabezpečení koncových bodů se očekávají v příštích 2-5 letech.


"Inovace v oblasti zabezpečení koncových bodů se zaměřují na lepší a automatizovanější prevenci, detekci a nápravu hrozeb, a směřují k rozšířené detekci a reakci (XDR), aby bylo možné korelovat datové body a telemetrii z řešení, jako jsou koncový bod, síť, web, e-mail a identita."V kategoriích sledovaných společností Gartner v rámci Gartner® Hype Cycle™ 2022 for Endpoint Security je Bitdefender oceňován v kategoriích eXtended Detection and Response (XDR), Endpoint Detection and Response (EDR) a Endpoint Protection Platforms (EPP).


Věříme, že si zákazníci vybírají platformu Bitdefender GravityZone XDR k zabezpečení celé sítě, včetně cloudu, zařízení a identit, pro její široký záběr a snadné použití v rámci jedné platformy. 

Společnost Gartner neschvaluje žádného dodavatele, produkt nebo službu, které jsou zobrazeny v jejích odborných publikacích, a nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumných pracovníků společnosti Gartner, a neměly by být považovány za konstatování faktů. Společnost Gartner se zříká veškerých záruk, ať už vyjádřených nebo předpokládaných, týkajících se tohoto průzkumu, včetně jakýchkoli záruk týkajících se prodeje nebo vhodnosti pro určitý účel.


GARTNER a Hype Cycle jsou registrované ochranné známky a servisní značky společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností v USA a na mezinárodní úrovni, a jsou zde použity se svolením. Všechna práva vyhrazena.


Tento graf byl zveřejněn společností Gartner, Inc. jako součást rozsáhlejšího analytického dokumentu, a měl by být hodnocen v kontextu celého dokumentu. Dokument společnosti Gartner je k dispozici na vyžádání u společnosti Bitdefender.

59 zobrazení0 komentářů

Komentáře


Komentáře byly vypnuty.
bottom of page