top of page

Společnost Bitdefender byla ve zprávě Forrester Wave XDR Platform Report označena jako "Strong Performer"S radostí oznamujeme, že společnost Bitdefender byla v nedávno zveřejněné zprávě The Forrester Wave™: Extended Detection And Response Platforms, Q2 2024, označena jako Strong Performer.


Studie je výsledkem důkladného hodnocení 22 kritérií současné nabídky, strategie a přítomnosti na trhu nejvýznamnějších poskytovatelů XDR. V tomto článku vycházíme z poznatků uvedených ve zprávě a zdůrazňujeme, jak se trh XDR vyvíjí, a čím podle nás Bitdefender GravityZone XDR vyniká při řešení problémů jednotlivých organizací. Odkaz na celou zprávu najdete v poslední části článku.


Vývoj na trhu XDR

V publikaci The Extended Detection And Response Platforms Landscape, Q4 2023 společnost Forrester definuje XDR jako: "Evoluce detekce a reakce na koncové body, která sjednocuje bezpečnostně relevantní detekce z koncového bodu a dalších detekčních ploch, jako je e-mail, identita a cloud. Jedná se o cloudovou platformu postavenou na infrastruktuře big data, která upřednostňuje zkušenosti analytiků pro kvalitní detekci, kompletní vyšetřování a rychlou a efektivní reakci."


Díky včasnému poskytování vysoce kvalitních detekcí a minimalizaci potřebného úsilí a odborných znalostí v oblasti detekce, oslovuje XDR především organizace s menšími bezpečnostními týmy, které se potýkají s problémem únavy z výstrah, nedostatku dovedností, složitosti a pomalé nebo neefektivní reakce na hrozby.


Zatímco pro takové organizace jsou řešení pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM) obvykle příliš složitá na to, aby je mohly efektivně využívat, větší organizace se pochopitelně zajímají o oblasti konsolidace mezi XDR a SIEM.


Právě zde je jeden z důležitých poznatků z výzkumu Forrester Wave™: Extended Detection And Response Platforms, Q2 2024: podle zprávy začínají dodavatelé s rozvojem integrací a schopností XDR realizovat vizi náhrady SIEM, přestože stále nepokrývají specifické případy použití SIEM.


Kritéria výběru XDR a způsob, jak je řeší Bitdefender

Vzhledem k trendu, že se dodavatelé XDR postupně vyvíjejí, aby mohli nahradit SIEM, doporučuje Forrester zákazníkům hledat dodavatele, kteří poskytují 3 klíčové vlastnosti, které jsou uvedeny níže. Přidali jsme stručný popis toho, jak jednotlivé body řeší Bitdefender.


  1. Upřednostněte expertízu a vizualizaci koncových bodů Forrester doporučuje vybírat dodavatele, kteří "získali uznání díky své schopnosti vysoce kvalitních detekcí, která vycházela z jejich přítomnosti a silného postavení na koncových bodech." Přesnější a včasnější detekce, a lepší vyšetřovací pracovní postupy, přinášejí zákazníkům hodnotu s rostoucím objemem dat. Bitdefender splňuje toto kritérium jako dodavatel, který vyvinul XDR na základě svých rozsáhlých zkušeností a prokazatelné účinnosti a přesnosti v oblasti prevence, ochrany, detekce a reakce na koncových bodech.

  2. Zaměřte se na další detekční plochy a zefektivněte vyšetřování Forrester upozorňuje, že s tím, jak dodavatelé XDR přinášejí více telemetrie, může být udržení kvality detekce náročné, a doporučuje dodavatele, kteří upřednostňují nejdůležitější oblasti útoku, jako jsou koncové body, identity a e-mail. Bitdefender ve svém vlastním přístupu k XDR integruje relevantní bezpečnostní informace napříč klíčovými plochami útoku, a zaměřuje se na zlepšení detekce a reakce, nikoli na zavádění protokolů nebo telemetrie, které nejsou při vyšetřování přínosné. Bitdefender GravityZone XDR pokrývá koncové body, identity, aplikace produktivity, jako je Office 365, síť a cloudy.

  3. Považujte vizi, inovace a plán za vzájemně provázané a symbiotické Forrester doporučuje, aby zákazníci hledali dodavatele, kteří jim poskytnou nejen dobře formulovanou vizi, ale také realistický plán a plán investic pro dosažení této vize. Společnost Bitdefender dosáhla ve zprávě nejvyššího možného skóre za inovace a plán. Pro nás to znovu potvrzuje pověst a výsledky Bitdefenderu jako technologického inovátora v oboru kybernetické bezpečnosti, a ukazuje to, že máme plán, který je v souladu s naší vizí pro XDR.Kde Bitdefender GravityZone XDR září a co to znamená pro zákazníky

Kromě inovací a plánu vývoje dosáhl Bitdefender ve zprávě Forresteru maximálního možného skóre také v kritériích zkušeností analytiků, umělé inteligence a strojového učení, Endpoint security a Product security.


Umělá inteligence a strojové učení

Věříme, že dosažení maximálního možného skóre za umělou inteligenci a strojové učení demonstruje hodnotu přístupu, vyspělosti a odborných znalostí společnosti Bitdefender při využívání umělé inteligence k zajištění kvalitnějších výsledků zabezpečení pro zákazníky. Mezi tyto výhody patří vyšší míra detekce s nízkou mírou falešných pozitivních nálezů nebo šumu, ale také lepší automatizace a provozní efektivita.


Zkušenosti analytiků a snadné použití

Vzhledem k tomu, že mnoha organizacím chybí bezpečnostní odborníci, kteří by mohli obsadit Centrum bezpečnostních operací a efektivně využívat nástroje SOC, a vzhledem k již tak napjatým rozpočtům, se snadné používání XDR, vynikající zkušenosti analytiků a okamžitá hodnota s nízkými režijními náklady stávají klíčovými.


Bitdefender GravityZone XDR vyniká tím, že poskytuje vysoce kvalitní detekce, lidsky čitelný přehled incidentů a strom procesů v průběhu útoků. To zjednodušuje pracovní postupy a umožňuje týmům, bez ohledu na jejich velikost nebo odbornost, rychle pochopit všechny aspekty incidentu a reagovat v různých oblastech, aniž by musely opustit konzoli GravityZone.


Společnost Bitdefender dosáhla ve zprávě The Forrester XDR maximálního možného skóre v kritériu Zkušenosti analytiků, přičemž Forrester uvedl, že: "Nabídka poskytuje zkušenosti analytiků a nejčistší, vzhledově nejvýjimečnější procesní strom ze všech dodavatelů v tomto hodnocení", a popisuje produkt jako "snadno použitelnou a spolehlivou XDR platformu zaměřenou na detekci a reakci".


Ochrana koncových bodů a zabezpečení produktů

Endpoint security a Product security jsou tradičně oblasti, ve kterých Bitdefender vyniká - v nezávislých hodnoceních, jako jsou AV-TEST, AV-Comparatives nebo MITRE, dosahuje Bitdefender trvale nejlepších výsledků v ochraně nebo detekci.


Společnost Bitdefender byla také jmenována lídrem v žebříčku The Forrester Wave™: Endpoint Security, Q4 2023, přičemž zpráva oceňuje Bitdefender za jeho "...téměř neúnavné úsilí o zastavení hrozeb dříve, než mohou ovlivnit koncový bod....". To podle nás znamená méně režijních nákladů a reaktivního čištění pro bezpečnostní analytiky, protože se podaří odvrátit více hrozeb ještě před jejich spuštěním.


Získejte přístup ke zprávě Forrester Wave

Čtení Forrester Wave™: Extended Detection And Response Platforms, Q2 2024, může významně zlepšit rozhodovací proces odborníků v oblasti bezpečnosti. Tato komplexní analýza poskytuje poznatky potřebné k informovanému rozhodování o nákupu, zajišťuje pozitivní výsledky a umožňuje efektivněji posoudit, které platformy skutečně stojí za zvážení.


Chcete-li získat úplnou představu o tom, jak Bitdefender obstál v hodnocení společnosti Forrester, a jak si stojí v porovnání s ostatními poskytovateli řešení, nabízíme vám bezplatný přístup k této zprávě. Získejte znalosti, které vám pomohou vybrat nejlepší řešení kybernetické bezpečnosti pro vaši organizaci. 

AUTOR

 

Cristian Iordache Cristian Iordache je CISSP a hlavní manažer produktového marketingu ve společnosti Bitdefender, a více než deset let pomáhá organizacím řešit problémy kybernetické bezpečnosti. Rád upozorňuje na bezpečnostní tipy a technologie, které prokazatelně zvyšují efektivitu a účinnost bezpečnostních operací proti těm nejnepolapitelnějším útokům.29 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page