top of page

Bitdefender dosáhl nejvyššího skóre ve zprávě AV-Comparatives Security ReportS potěšením oznamujeme, že společnost Bitdefender byla ve zprávě AV-Comparatives "Enterprise Prevention and Response CyberRisk Quadrant™" označena za strategického lídra a dosáhla v testu nejvyššího celkového výsledku. Test hodnotil a porovnával výkon produktu Bitdefender GravityZone Ultra s 10 dalšími řešeními kybernetické bezpečnosti.


Jedná se o neuvěřitelný úspěch a uznání pozice Bitdefenderu na trhu zabezpečení koncových bodů, detekce a reakce na koncové body, a ochrany a prevence koncových bodů. Bitdefender GravityZone Ultra získal nejvyšší možné hodnocení (100 %) za rychlosti zabránění útokům , a za kombinované schopnosti prevence a reakce získal hodnocení 99,5 %.


Podle zprávy má Bitdefender GravityZone Ultra také nejnižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) a nejvyšší návratnost investic, což je klíčové měřítko pro hodnocení dostupnosti řešení na trhu s produkty kybernetické bezpečnosti.


Nedávná zpráva AV Comparatives z loňského roku rovněž ukázala, že řešení ochrany koncových bodů společnosti Bitdefender má až 99% účinnost bez falešných pozitivních nálezů.


O organizaci AV-Comparatives a této zprávě

AV-Comparatives je nezávislá organizace, která systematicky kontroluje a testuje bezpečnostní software a řešení. Jsme přesvědčeni, že tyto typy testů, prováděných nezávislými subjekty, mají zásadní význam pro informování spotřebitelů a pomáhají jim při rozhodování o tom, jakým nástrojům mohou důvěřovat. Zároveň nabízejí přehled o tom, jak účinné jsou tyto nástroje a platformy v daném prostředí, díky čemuž potenciální zákazníci získávají představu o tom, co mohou od daného řešení očekávat, navzdory propracované marketingové komunikaci výrobců.


Metodika

Test prevence a reakce na koncových bodech umožňuje spolehlivě vyzkoušet různá řešení EDR, EPR a EPP v reálném prostředí. Jednotliví dodavatelé jsou při testech anonymizováni, aby se odstranil jakýkoli prvek zaujatosti. Zároveň poskytuje reálná nastavení a způsoby použití jak řešení, tak i daného prostředí. Test otestuje 10 různých řešení kybernetické bezpečnosti v 50 samostatných scénářích cílených útoků, které zahrnují celou řadu různých technik.


Tento test měřil schopnost softwaru detekovat hrozbu, zablokovat hrozbu, reagovat na hrozbu, a jak rychle umožňuje řešení nasadit možnost nápravného opatření. Cílem testování AV-Comparatives bylo napodobit reálná nastavení, aby bylo možné lépe posoudit, jak efektivní může být dané řešení. Výsledky jsou tak důvěryhodnější a umožňují lépe hodnotit výkon daného řešení.


Testována byla nejpravděpodobněji používaná nastavení a způsoby použití produktů v reálném prostředí, kde se útoky pohybovaly laterálně a postupovaly přes závažnější formy kompromitace, od kompromitace koncového bodu a útoku na opěrný bod, až po interní rozšíření a prolomení bezpečnostních opatření.


Tento komplexní a víceúrovňový přístup k testování je důvodem, proč zpráva označuje tento test jako test "prevence a reakce na koncových bodech". Protože testuje scénáře, s nimiž se zákazníci s největší pravděpodobností setkají, ví, jak se řešení chová v každé fázi kompromitace (prevence, detekce a reakce) a umožňuje zjistit, která řešení poskytují nejlepší komplexní zabezpečení koncových bodů.


Měření počtu falešně pozitivních výsledků, návratnosti investic a celkové náklady na vlastnictví

Klíčovým aspektem této zprávy je míra falešně pozitivních výsledků, předpokládaná návratnost investic a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Tento výpočet zahrnuje náklady na pořízení produktu, náklady na zajištění spolehlivosti, náklady na zpracování zpravodajských informací, a vypočítává TCO na základě nákladů na předpokládané napadení systému a peněz ušetřených díky zabezpečení proti napadení systému.


Test také zjišťuje přítomnost falešně pozitivních výsledků. To je důležitá vlastnost, protože pokud řešení označuje příliš mnoho falešných pozitivních výsledků, vytváří další zátěž a zaměstnává vaše bezpečnostní oddělení, což vede k vyšším nákladům na zajištění spolehlivosti, zvyšuje náklady na zdroje a na zpravodajské informace.


Přítomnost falešně pozitivních výsledků by se neměla přehlížet. Řešení, které označuje příliš mnoho falešných pozitivních nálezů, může mít za následek:

  • Přetížený tým - pokud tým tráví příliš mnoho času řešením falešných poplachů, má pak méně času věnovat se skutečným hrozbám a výstrahám.

  • Riziko přehlédnutí hrozby - pokud je tým zahlcen spoustou hlášení a falešných poplachů, může přehlédnout nebo ignorovat klíčové upozornění, což může mít pro organizaci katastrofální následky.

  • Méně produktivní oddělení - přítomnost falešně pozitivních výsledků v konečném důsledku ovlivňuje efektivitu, což může vyžadovat více zaměstnanců a více řešení.


Tato opatření, spolu s výpočty nákladů na daný produkt, průměrným narušením bezpečnosti dat a úsporami z prevence narušení, slouží k určení návratnosti investic do řešení (ROI), a celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Účinná bezpečnostní řešení by neměla být považována pouze za nástroje, které fungují jako pojištění, ale měla by společnosti přinášet hmatatelný užitek a návratnost investic.


Jak si vedl produkt Bitdefender GravityZone Ultra

Přestože zpráva hodnotila řadu různých výstupů a chování v rámci různých scénářů narušení a kompromitace, chtěli bychom zdůraznit klíčová zjištění.


Společnost Bitdefender byla označena za strategického lídra v kvadrantu EPR CyberRisk, a získala nejvyšší hodnocení, v porovnání s ostatními řešeními, za svou aktivní reakci (99 %), pasivní reakci (100 %) a kombinované schopnosti prevence/reakce (99,5 %).


Řešení mělo také nejnižší pětileté TCO na agenta díky tomu, že mělo měřitelné úspory provozní spolehlivosti, a ve všech testovacích scénářích nemělo žádné naměřené falešné poplachy.


A konečně, Bitdefender byl pouze jedním ze dvou řešení, která dosáhla 100% skóre při pohledu na celkovou aktivní odezvu ve všech fázích testování.


O produktu GravityZone Ultra

Bitdefender GravityZone Ultra je komplexní řešení pro zabezpečení koncových bodů, které kombinuje EPP a EDR, a nabízí podporu a bezpečnost napříč celým řetězcem útoku.


Toto cloudové řešení poskytuje podporu prevence, detekce, automatické reakce a vyšetřovací funkce, a pomáhá zákazníkům chránit jejich data a zdroje tam, kde jsou nejzranitelnější. Za účelem zvýšení efektivity a celkové produktivity se GravityZone Ultra snaží snížit provozní náklady tradičních řešení EDR, aniž by došlo ke snížení přesných detekčních a reakčních schopností.


Řešení se také snaží omezit šum a nadbytečné informace, aby se uživatelé mohli soustředit na výstrahy, které jsou skutečně důležité. Zároveň nabízí možnosti automatické reakce, které Vašemu týmu šetří drahocenný čas. Prostřednictvím tohoto integrovaného řešení můžete obnovit koncové body do stavu před napadením, učit se z historických i příchozích dat, umožnit bezpečnostní kontroly a minimalizovat celkové riziko napadení.


Závěr

Na zprávu AV-Comaratives a výsledky testů jsme nesmírně hrdí, a těší nás, že naše řešení, které je výsledkem usilovné práce řady oddělení a odborníků na kybernetickou bezpečnost, překonává své nejbližší konkurenty.


Pokud si chcete GravityZone Ultra sami vyzkoušet, požádejte o bezplatnou zkušební verzi.


13 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page